ETS 2024 Test 10 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2024 Test 10 Part 2 và giải thích chi tiết lý do chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh “sập bẫy” trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
Lê Thị Mỹ Duyên
28/02/2024
ets 2024 test 10 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. A

8. B

9. C

10. A

11. C

12. C

13. A

14. C

15. C

16. A

17. A

18. A

19. B

20. B

21. A

22. C

23. B

24. C

25. C

26. A

27. B

28. C

29. A

30. B

31. C

Giải thích đáp án đề ETS 2024 Test 10 Listening Part 2

Question 7

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “đến một số khách hàng” không thể trả lời cho câu hỏi cần thông tin chi tiết liên quan đến thời gian “Khi nào bạn sẽ giao đồ nội thất mà tôi đã đặt”.

(C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “bought” có nghĩa tương đồng với từ “ordered” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 8

Loại trừ phương án sai:

(A)Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “flight” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Chuyến bay của bạn là ngày mai hay chiều nay”.

(C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “baggage” liên quan đến từ “flight” trong câu hỏi nhưng câu chứa thông tin về địa điểm, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Chuyến bay của bạn là ngày mai hay chiều nay”.

Question 9

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “team” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi liên quan đến tần suất lên lịch các buổi đào tạo của nhóm nghiên cứu.

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “tần suất nhóm nghiên cứu lên lịch các buổi đào tạo” trong khi phương án trả lời lai đề cập đến “một số phần mềm mới”.

Question 10

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi cũng không tin anh ấy” không thể trả lời cho câu hỏi “có thể thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng không”.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin liên quan đến “vị trí trạm xăng” phù hợp để phản hồi cho câu hỏi bắt đầu bằng từ “Where”, không thể dùng để xác nhận thông tin về việc “có thể thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng hay không”.

Question 11

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “office” liên quan đến từ “ project” và “work” trong câu phát biểu trước đó nhưng nội dung cả câu không phù hợp để đáp lại.

(B) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ phát sinh “working” có âm tiết đầu được phát âm giống với từ “work” trong câu phát biểu, nhưng nội dung không phù hợp để đáp lại.

Question 12

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “building” liên quan đến từ “ stay” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để đáp lại.

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “người nghe sẽ ở đâu trong chuyến thăm thành phố” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin giải thích về mục đích của một hành động nào đó.

Question 13

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “speed” trong câu hỏi, tuy nhiên việc đáp lại bằng một câu hỏi ngược lại liên quan đến “giới hạn tốc độ” không thể trả lời cho câu hỏi về “cách thức cải thiện tốc độ xử lý”.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “đã cải thiện tốc độ xử lý bằng cách nào” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin liên quan đến việc “không thích bơi lội”.

Question 14

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “ instructor” và “ teaches” có liên quan đến từ “classes” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để xác nhận thông tin cho ý hỏi “Bạn có tham gia các lớp tập thể dục không, hay chỉ các lớp nhảy?”

(C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “fit” liên quan đến từ “exercise” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 15

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Không, nó không đắt” không thể trả lời cho câu hỏi “khi nào máy pha cà phê mới sẽ được lắp đặt ở sảnh”.

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “thời gian cụ thể mà máy pha cà phê mới sẽ được lắp đặt ở sảnh” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “cửa trước không khóa”.

Tìm hiểu thêm:

Question 16

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “cách đây khoảng mười phút” không thể trả lời cho câu hỏi “Giám đốc tiếp thị mới sẽ sớm được thuê phải không”.

(C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “lower” có âm tiết thứ hai được phát âm tương tự với âm tiết thứ hai của từ “hired” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 17

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “conference” liên quan đến từ “presentation” trong câu phát biểu trước đó nhưng nội dung cả câu không phù hợp để đáp lại.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp để đáp lại câu phát biểu. Người nói bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ về phần đồ họa trình bày từ người nghe, trong khi phương án trả lời lại phủ định với từ “No” và đề cập đến “bộ phận Nghiên cứu và Phát triển”.

Question 18

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “ too short” liên quan đến từ “haircut” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời cho ý hỏi “Tôi có thể nói chuyện với ai về việc đặt lịch cắt tóc?”.

(C) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “scheduling” trong câu hỏi, tuy nhiên câu trả lời “Cảm ơn, phần mềm lập kế hoạch rất hữu ích!” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng từ “Who” để hỏi về người có thể liên hệ để đặt lịch cắt tóc.

Question 19

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “chúng ta nên đóng cửa sổ lại” không thể trả lời cho câu hỏi về việc “đã chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc họp bộ phận hay chưa”.

(C) Phương án bẫy. Cả câu hỏi và phương án đều có chứa từ “department”, đây là từ có nhiều nghĩa. Từ “department” trong câu hỏi là danh từ, mang nghĩa “bộ phận”; từ “department” trong phương án cũng là danh từ nhưng mang nghĩa “gian hàng” và cụm danh từ “department store” ám chỉ một “cửa hàng bách hóa”. Thế nên, nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 20

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “coffee” trong câu hỏi, tuy nhiên câu trả lời liên quan đến địa điểm “Quán cà phê trên Đại lộ Bayview” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Bạn uống cà phê có sữa hay không sữa”.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “người nghe muốn uống cà phê có sữa hay không” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “cần đặt hàng giấy”.

Question 21

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “stall” có phát âm giống với âm tiết thứ hai trong từ “installing” có trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về dự định “sẽ mặc một chiếc áo khoác” không thể trả lời cho câu hỏi liên quan đến lý do “vì sao cài đặt phần mềm mới”.

Question 22

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “projector” có phát âm gần giống với từ “projections” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “thời điểm dự báo chi phí cho tháng tới sẽ sẵn sàng” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về “một khoản thặng dư bất ngờ”.

Question 23

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “headsets” có âm tiết thứ 2 có cách phát âm tương tự với từ “set” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “có thể nhờ Tae-Joon giúp sắp xếp trưng bày sản phẩm được không” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin không liên quan là “I can't see the bottom line of the chart(Tôi không thể nhìn thấy dòng dưới cùng của biểu đồ.)

Question 24

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “contractor”, là từ phát sinh của từ “contract” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về vị trí “trên tầng hai” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có phiên bản hợp đồng nào”.

Question 25

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án bắt đầu bằng “Yes/No” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng từ “Why” để hỏi về lý do dẫn đến một sự việc nào đó.

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về lý do cô Pérez vẫn chưa đến trong khi phương án trả lời lại đề cập đến “trụ sở chính của công ty”.

Question 26

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “product” liên quan đến từ “company” trong câu phát biểu trước đó nhưng nội dung cả câu không phù hợp để đáp lại.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp để đáp lại câu phát biểu trước đó. Việc “Akira bảo tôi đặt nó ở đó” không liên quan đến việc “Tôi nghe nói công ty chúng ta có thể sẽ sáp nhập với một công ty khác”. 

Question 27

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn người nghe hỗ trợ mời bệnh nhân tiếp theo vào, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về vị trí của một món đồ nào đó “ở trong tủ”.

(C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “nursing” liên quan đến từ “patient” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để đáp lại ý hỏi “Bạn có thể mời bệnh nhân tiếp theo vào được không?”.

Question 28

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “strawberry” có phát âm tương tự với từ “blueberries” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời cho câu hỏi “việt quất đã sẵn sàng để thu hoạch hay chưa”.

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “quả việt quất đã sẵn sàng để thu hoạch chưa” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc một địa điểm nào đó có tầm nhìn hướng ra bãi biển.

Question 29

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “seven o'clock” để chỉ về một thời điểm nhất định, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi liên quan đến khoảng thời gian.

(C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “sẽ mất bao lâu để tới rạp chiếu phim” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “bản thân không có sự ưa chuộng nào cả”.

Question 30

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “talk” liên quan đến từ “presentation” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

(C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “attended” liên quan đến từ “presentation” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi “bạn định gửi báo cáo hay thuyết trình cho khách hàng của chúng ta.”

Question 31

Loại trừ phương án sai:

(A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “ thời điểm treo áp phích cho hội ngh” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “xe của tôi sẽ sớm được sửa”.

(B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “main entrance” liên quan đến từ “conference” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời cho câu hỏi liên quan đến thời gian.

Xem tiếp: ETS 2024 Test 10 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết.

Tổng kết

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2024 Test 10 Part 2, do Anh ngữ ZIM biên soạn. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể mua sách TOEIC UP Part 2 hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Đọc thêm:

Tham khảo thêm khóa học TOEIC online tại ZIM, giúp học viên nâng cao kỹ năng với bài tập có độ khó sát với đề thi. Cam kết kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu