ETS 2024 Test 3 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho thí sinh các phân tích kèm giải thích chi tiết đáp án của từng câu hỏi có trong đề thi ETS 2024 Test 3 Part 2.
Lê Thị Mỹ Duyên
28/02/2024
ets 2024 test 3 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2024 Test 3 Part 2 và giải thích chi tiết lý do chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh “sập bẫy” trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.

Đáp án

7. A

8. A

9. C

10. B

11. B

12. A

13. C

14. B

15. A

16. A

17. B

18. B

19. A

20. C

21. C

22. A

23. C

24. A

25. B

26. C

27. B

28. C

29. C

30. B

31. C

Giải thích đáp án đề ETS 2024 Test 3 Listening Part 2

Question 7

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “những bông hồng đó có mùi thơm dễ chịu” không thể trả lời cho câu hỏi “tại sao lại không có bột mì trên kệ”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “no” trong câu hỏi, tuy nhiên câu trả lời bắt đầu bằng “Yes/No” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng từ “Why” để hỏi về lý do dẫn đến một sự việc nào đó.

Question 8

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “delicious flavor” liên quan đến từ “catering” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời cho ý hỏi “khi nào công ty cung cấp suất ăn sẽ đến”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “vegetarian options” liên quan đến từ “catering” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời cho ý hỏi “khi nào công ty cung cấp suất ăn sẽ đến”.

Question 9

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tại một sự kiện kết nối” không thể trả lời cho câu hỏi “khi nào cuộc họp dự kiến bắt đầu”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “started” là hình thức ở thì quá khứ của động từ “start” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp để trả lời cho ý hỏi “khi nào cuộc họp dự kiến bắt đầu”.

Question 10

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “pairs” có phát âm giống với âm tiết thứ hai của từ “repairs” có trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời cho ý hỏi “chi phí sửa chữa là bao nhiêu”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “nhà hàng ở trung tâm thành phố” không thể trả lời cho câu hỏi “chi phí sửa chữa là bao nhiêu”.

Tìm hiểu thêm:

Question 11

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “breakfast” liên quan đến từ “morning” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Lời đề nghị “hãy đi xe buýt” không thể trả lời cho câu hỏi “sáng nay bạn đã đến nha sĩ phải không”.

Question 12

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “trang thứ ba của tài liệu” không thể trả lời cho câu hỏi “chúng ta nên đặt máy in mới ở đâu”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “ink cartridge” liên quan đến từ “printer” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 13

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “desk” liên quan đến từ “office” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “cảm ơn - tôi vừa mua nó” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn trồng loại cây gì trong văn phòng của mình”.

Question 14

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “storage” có âm tiết đầu giống với cách phát âm của từ “store” có trong câu phát biểu. Tuy nhiên, thông tin “không, nó không có trong kho” không phù hợp để đáp lại thông tin “có đợt giảm giá ở cửa hàng nội thất”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “receipts” liên quan đến từ “sale” trong câu phát biểu trước đó nhưng nội dung cả câu không phù hợp để đáp lại.

Tham khảo thêm: Sách TOEIC UP Part 2 - Chiến lược làm bài TOEIC Part 2.

Question 15

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “power cable” liên quan đến từ “tech” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “không, hơn mười phút” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có thể chỉ tôi cách nộp phiếu trợ giúp kỹ thuật không”.

Question 16

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “per hour” có phát âm tương tự với từ “power” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “chúng tôi tính phí nhiều hơn cho ảnh màu” không thể trả lời cho câu hỏi “nút nguồn trên máy này nằm ở đâu”.

Question 17

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “lake” có phát âm tương tự với âm tiết đầu của từ “later” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “không, tôi không sử dụng máy theo dõi sức khỏe” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn muốn đi dạo bây giờ hay để sau thì tốt hơn”.

Question 18

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “news” có phát âm tương tự với từ “new” có trong câu phát biểu nhưng nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau, vì vậy nội dung phương án không phù hợp để đáp lại.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để đáp lại câu phát biểu trước đó. Thông tin “đại lý ô tô” không thích hợp để trả lời cho câu “tôi đã đặt mua một số thiết bị mới cho nhà máy”.

Question 19

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “great” có nghĩa tương đồng với từ “nice” trong câu phát biểu nhưng nội dung cả câu không phù hợp để đáp lại.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “rental”, là từ phát sinh của từ “rent” trong câu phát biểu nhưng nội dung cả câu không phù hợp để đáp lại.

Question 20

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “vâng, đó là trang web của tôi” không thể trả lời cho câu hỏi “hệ thống sưởi ấm có hoạt động không”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “một cuộc chạy bộ năm ki-lô-mét” không thể trả lời cho câu hỏi “hệ thống sưởi ấm có hoạt động không”.

Question 21

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “finished” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “traffic” liên quan đến từ “roadwork” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 22

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Vâng, ngay sau bữa trưa” không thể trả lời cho câu hỏi “ai sẽ lãnh đạo buổi đào tạo nhân viên mới ngày hôm nay”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “lớp học 124” không thể trả lời cho câu hỏi “ai sẽ lãnh đạo buổi đào tạo nhân viên mới ngày hôm nay”.

Question 23

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “saved” có phát âm tương tự với âm tiết đầu của từ “safety” có trong câu hỏi nhưng nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau, vì vậy nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “người giám sát nhà máy” không thể trả lời cho câu hỏi “việc kiểm tra an toàn được lên lịch vào tháng này hay tháng sau”.

Question 24

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “Khi nào lễ hội thu hoạch diễn ra” trong khi phương án trả lời lại là một câu khẳng định “tôi có thể làm nó”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “công viên cạnh bảo tàng nghệ thuật” phù hợp để trả lời cho câu hỏi cần cung cấp thông tin về địa điểm, không thích hợp để trả lời cho câu hỏi về thời gian (bắt đầu bằng từ “when”).

Question 25

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “new” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “chiếc máy tính xách tay mới có đắt hay không” nhưng phương án này lại đáp lại bằng một câu hỏi không liên quan là “bạn có mật khẩu mới không”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “top” có phát âm giống với âm tiết thứ hai trong từ “laptop” có trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 26

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Vâng, chiếc đèn bàn đó khá đẹp” không thể trả lời cho lời đề nghị “tại sao chúng ta không đi cắm trại vào cuối tuần tới nhỉ”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án tuy có lặp lại từ “we” nhưng lại là một câu hỏi không liên quan “chúng ta nên rẽ trái hay rẽ phải”, vì thế nó không phù hợp để đáp lại lời đề nghị cắm trại.

Question 27

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về địa điểm “tại bưu điện” không thể trả lời cho câu hỏi rằng “buổi workshop chiều nay bị hoãn lại phải không”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “ticket” liên quan đến từ “workshop” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời cho ý hỏi.

Question 28

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “produce” có phát âm gần giống với từ phát sinh “production” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “chín giờ sáng” phù hợp để phản hồi cho các câu hỏi cần cung cấp thông tin về thời gian bắt đầu với từ “When”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Số liệu sản xuất tháng trước của chúng ta thế nào”.

Question 29

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “khi nào có thể gặp nhà trị liệu ngôn ngữ” nhưng phương án này lại đề cập đến thời lượng dành cho một hoạt động cụ thể.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “chỉ là một chiếc micro” không thể trả lời cho câu hỏi “khi nào có thể gặp nhà trị liệu ngôn ngữ”.

Question 30

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn xác nhận liệu người nghe có đón khách hàng ở sân bay hay không, tuy nhiên nội dung của phương án này lại đề cập đến “một sự thuyết minh sản phẩm”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “aisle seat” liên quan đến từ “airport” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 31

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “meet” có phát âm gần giống với âm tiết đầu của từ phát sinh “meeting” trong câu hỏi, nhưng nội dung không phù hợp với ý hỏi.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “conference” có nghĩa tương đồng với từ “meeting” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Xem tiếp: ETS 2024 Test 3 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết

Tổng kết

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2024 Test 3 Part 2, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể mua sách TOEIC UP Part 2 hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833