ETS 2024 Test 6 Part 2 | Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp các phân tích và giải thích chi tiết đáp án của từng câu hỏi trong đề ETS 2024 Test 6 Part 2. Bài viết này là một phần của cụm bài viết giải đề ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
Nguyễn Thị Thanh Đông
31/03/2024
ets 2024 test 6 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12. C

13. A

14. C

15. A

16. B

17. B

18. B

19. B

20. C

21. A

22. A

23. C

24. A

25. C

26. B

27. B

28. A

29. A

30. A

31. A

Giải thích chi tiết ETS 2024 Test 6 Part 2

Question 7

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “desserts” liên quan đến từ “cake” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc "Ai sẽ đem cái bánh thừa về nhà?" trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về thời gian.

Question 8

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Một bức ảnh cho huy hiệu." không thể trả lời cho câu hỏi "Bạn có thể cho tôi biết văn phòng an ninh ở đâu không?".

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về lý do, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với "Why", không phù hợp với câu hỏi về địa điểm với "Can you tell me where".

Question 9

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về cách tốt nhất để liên lạc trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc phải làm “tôi phải đeo kính”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Bản lý lịch này tốt hơn" không thể trả lời cho câu hỏi "Cách tốt nhất để liên lạc với bạn là gì?".

Question 10

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "phòng họp số 3" không thể trả lời cho câu hỏi "Ai sẽ cùng chúng ta đi thuyền dọc bờ sông?".

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về ý kiến “Phí vào cổng là hợp lý”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về đối tượng với "Who".

Question 11

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “technical”, là từ phát sinh của từ “technician” trong câu hỏi, dù có phát âm gần giống nhưng nghĩa của chúng khác nhau, và nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Chiếc màu xanh có viền vàng.” phù hợp để trả lời câu hỏi với “which”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về yêu cầu “Could you”.

Question 12

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “paper” liên quan đến từ “copies” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin xác nhận “Yes”, không phù hợp để phản hồi cho câu hỏi về số lượng với "How many".

Question 13

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Từ “early” được lặp lại nhưng nội dung trả lời không phù hợp với ý hỏi. Thông tin "Trên bản tin sáng sớm" phù hợp để trả lời cho câu hỏi về địa điểm với “where”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về nguyên nhân với "Why".

 • (C) Phương án bẫy. Câu phản hồi có từ “lives” là từ có phát âm gần giống với từ “leaving” trong câu hỏi nhưng nghĩa của chúng khác nhau, và nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi.

Question 14

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Đó là một công ty xuất bản." phù hợp để trả lời cho câu hỏi với “What”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về địa điểm với “Where”. 

 • (B) Phương án bẫy. Từ “party” được lặp lại nhưng nội dung trả lời không phù hợp với ý hỏi. Thông tin "Bữa tiệc năm người ở bàn trong góc." không thể trả lời cho câu hỏi "Tiệc công ty được tổ chức ở đâu?".

Question 15

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Gần trung tâm dịch vụ." phù hợp để trả lời cho câu hỏi về địa điểm với “Where”, không phải nhằm mục đích đưa ra sự lựa chọn có đăng ký mua tạp chí hay không. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Akiko làm việc ở quầy lễ tân." không thể trả lời cho câu hỏi "Bạn có muốn đăng ký đặt mua tạp chí một năm không?".

Question 16

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Chúng tôi có một chiếc khăn trải bàn." không thể trả lời cho câu hỏi "Món mì này có đi cùng salad ăn kèm không?".

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Tôi cũng thích nó.” không thể trả lời cho câu hỏi "Món mì này có đi cùng salad ăn kèm không?".

Question 17

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Đồ dùng cho văn phòng." không thể trả lời cho câu hỏi "Khi nào chúng ta có thể gặp nhau về hóa đơn?".

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Có lẽ là trên bàn của Harold.” phù hợp để trả lời cho câu hỏi về địa điểm với “Where”, không phù hợp để trả lời câu hỏi về thời gian với “When”.

Question 18

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Tôi đã đếm chúng rồi." không thể trả lời cho câu hỏi "Bạn có muốn tôi giúp bạn mở tài khoản tiết kiệm không?".

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa “50 euros” liên quan đến từ “saving account” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 19

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Trên bảng thông báo ở hành lang." phù hợp để trả lời cho câu hỏi về địa điểm với “Where”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về thời gian với “When”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Lời yêu cầu "Bạn có thể đóng cửa lại được không?" không phù hợp để phản hồi câu hỏi “Bạn có thể đóng cửa lại được không?”.

Question 20

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Khoảng mười sáu nhân viên nữa." phù hợp để trả lời cho câu hỏi về số lượng với “How many”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về xác nhận thông tin “Bạn đang ứng tuyển vào vị trí quản lý phải không?”

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Tôi sẽ kiểm tra lại lịch trình của cô ấy.” không thể trả lời cho câu hỏi "Bạn đang ứng tuyển vào vị trí quản lý phải không?"

Question 21

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Trọng tâm của tôi là lịch sử." không thể trả lời cho câu hỏi "Bạn đi hạng thương gia hay phổ thông?".

 • (C) Phương án bẫy. Thông tin “London” và “New York” có liên quan đến từ “traveling” trong đề nhưng thông tin “London, rồi New York” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi “Bạn đi hạng thương gia hay phổ thông?”.

Question 22

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “membership” liên quan đến từ "subscribers" trong câu phát biểu nhưng nội dung cả câu không phù hợp để phản hồi câu phát biểu. 

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “six” liên quan đến “the number” trong câu phát biểu nhưng nội dung cả câu không phù hợp để phản hồi câu phát biểu.

Question 23

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Kính có thể có bất kỳ màu nào bạn muốn." không thể trả lời cho câu hỏi "Làm thế nào để bạn làm sạch các tấm pin mặt trời mà không làm hỏng chúng?"

 • (B) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “sun”, là từ phát sinh của từ “solar” trong câu hỏi nhưng nội dung phương án không phù hợp để trả lời câu hỏi về cách thức với “How”.

Question 24

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Rẽ trái ở chỗ đèn giao thông." không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về thời gian với “When".

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Không, cảm ơn bạn." không thể trả lời cho câu hỏi "Khi nào tôi sẽ nhận được chứng chỉ của mình qua đường bưu điện?".

Question 25

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "plants" liên quan đến từ "lawn movers" trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Xin lỗi, không chấp nhận hoàn tiền." không thể trả lời cho câu hỏi "Chúng ta không bán máy cắt cỏ Ramirez phải không?".

Question 26

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Một hướng dẫn xuất bản." phù hợp để trả lời cho câu hỏi “What”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi hỏi ý kiến “Should we”. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Tôi nghĩ thứ tự bảng chữ cái là ổn.” không thể trả lời cho câu hỏi “Chúng ta có nên gặp nhau để thảo luận về dự án nghiên cứu của mình không?”.

Question 27

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Một tủ đựng đồ ở hành lang." phù hợp để trả lời câu hỏi với “What”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về thời gian với “When”.

 • (C) Phương án bẫy. Từ “leave” trong câu hỏi mang nghĩa là động từ mang nghĩa rời đi trong khi từ “leaves” trong câu trả lời là danh từ mang nghĩa “những chiếc lá”.

Question 28

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “size” liên quan đến từ “shoes” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “A friend recommended them.” không thể trả lời cho câu hỏi “Hôm nay bạn muốn thanh toán đôi giày này bằng cách nào?”

Question 29

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Số tiếp theo của tạp chí.” không thể trả lời cho câu hỏi “Đó là một quảng cáo hiệu quả phải không?”

 • (C) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “effect”, là từ phát sinh của từ “effective” trong câu hỏi, dù có phát âm gần giống nhưng nghĩa của chúng khác nhau, và nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi.

Question 30

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Không, ở khu vực đậu xe B." không thể trả lời cho lời rủ rê "Tại sao chúng ta không đi dạo sau bữa trưa nhỉ?".

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “spaghetti” liên quan đến từ “lunch” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 31

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Vâng, đó là một buổi biểu diễn hay." không thể trả lời cho lời rủ rê "Bạn có sẵn sàng làm việc vào Thứ Năm hoặc Thứ Sáu không?".

 • (C) Phương có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Một lịch trình hàng ngày.” không thể trả lời cho lời rủ rê "Bạn có sẵn sàng làm việc vào Thứ Năm hoặc Thứ Sáu không?".

Xem tiếp: ETS 2024 Test 6 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết

Tổng kết

Bài viết trên đã giải thích chi tiết đề ETS 2024 Test 6 Part 2. Tác giả hy vọng những lời giải trên đã giúp người học nắm bắt được cách làm bài, hiểu rõ các câu mình làm sai và xây dựng thêm vốn từ vựng. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC hoặc tham khảo sách TOEIC UP Part 2 - Chiến lược làm bài TOEIC Part 2.

Tham khảo thêm khóa học TOEIC tại ZIM, giúp học viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh và chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng, cam kết kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833