ETS 2024 Test 9 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp các phân tích và giải thích chi tiết đáp án của từng câu hỏi trong đề ETS 2024 Test 9 Part 2.
Nguyễn Thị Thanh Đông
10/03/2024
ets 2024 test 9 part 2 dap an va giai thich chi tiet

TOEIC là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho mục đích giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế, dùng để đánh giá khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống công việc hàng ngày.

Phần thi Part 2 thuộc bài thi Listening Comprehension (LC). Part 2 gồm 25 câu hỏi dạng trắc nghiệm (từ câu 7 - 31) với 3 phương án lựa chọn cho mỗi câu. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh nghe một câu hỏi hoặc nhận định và 3 lời phản hồi. Thí sinh có nhiệm vụ nghe và chọn phương án có lời phản hồi phù hợp nhất.

Bài viết này là một phần của cụm bài viết giải đề ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.

Đáp án

7. C

8. A

9. B

10. A

11. A

12. C

13. A

14. A

15. B

16. B

17. A

18. C

19. B

20. A

21. C

22. B

23. A

24. A

25. C

26. B

27. A

28. A

29. A

30. C

31. C

Giải thích đáp án đề ETS 2024 Test 9 Listening Part 2

Question 7

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin xác nhận “Yes”, phù hợp với câu hỏi Yes/No question, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về người với “Who”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin phủ nhận “No”, phù hợp với câu hỏi Yes/No question, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về người với “Who”.

Question 8

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin phủ nhận “No”, phù hợp với câu hỏi Yes/No question, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về địa điểm với “Where”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “blouses” (áo kiểu) liên quan đến từ “fashion” (thời trang) trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 9

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin phủ nhận “No”, phù hợp với câu hỏi Yes/No question, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về lý do với “Why”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “hat” (cái mũ) và “scarf” (khăn choàng cổ) liên quan đến từ “put on” (mặc, đội) trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 10

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “anh ấy không mệt” không liên quan đến việc “bữa tiệc nghỉ hưu của ông Sugiyama”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “thử tủ hồ sơ” không liên quan đến việc “bữa tiệc nghỉ hưu của ông Sugiyama”.

Question 11

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “một cái tủ lạnh cũ”, phù hợp với câu hỏi What, không phù hợp với câu hỏi cung cấp xác nhận “Can I …?”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “lấy thêm chai nước” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về “đồng hồ”.

Question 12

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “round-trip ticket” (vé khứ hồi) liên quan đến từ “train” (tàu) trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “chuyến tàu cuối” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về “văn phòng”.

Tìm hiểu thêm:

Question 13

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “điểm nổ bật trong chuyến thăm thành phố” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “tôi có kế hoạch rồi”. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin xác nhận “Yes”, phù hợp với câu hỏi Yes/No question, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin với “What”.

Question 14

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin về người, phù hợp với câu hỏi với “Who”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về thời gian với “When”. 

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin phủ nhận “No”, phù hợp với câu hỏi Yes/No question, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về thời gian với “When”.

Question 15

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “lắp đặt hệ thống an ninh” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về “huy hiệu ID”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “lắp đặt hệ thống an ninh” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “mua bóng đèn”.

Question 16

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “tôi sẽ lấy bảy cái” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi cung cấp thông tin về địa điểm với “Where”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “tôi có thể lái xe” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi cung cấp thông tin về địa điểm với “Where”.

Question 17

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “nghe điều đó thật vui” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi cung cấp thông tin về thời gian với “When”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “tôi có thể chụp ảnh” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi cung cấp thông tin về thời gian với “When”.

Question 18

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Lời cảm ơn “Thanks for …” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi yêu cầu “Could you…?”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “restaurant” liên quan đến từ “order” và “paper plates” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 19

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “hãy gặp nhau vào cuối tuần tới” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi cung cấp thông tin về xác nhận “Should I…?”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “cook” và “vegetable oil”  liên quan đến từ “food” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 20

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “flight” có phát âm tương tự với từ “flyer” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “tôi sẽ đi thang máy” không phù hợp để trả lời cho câu hỏi cung cấp thông tin về đưa lời đề xuất với “Why don’t you”.

Question 21

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “đi xe đạp mỗi ngày” không liên quan đến việc “đi xem buổi hòa nhạc”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “musician” liên quan đến từ “concert” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 22

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “một tài liệu chính thức”, phù hợp với câu hỏi với “What”, không phù hợp với câu hỏi xác nhận thông tin với “Do you”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “printed”, là từ phát sinh của từ “printer” trong câu hỏi, dù có phát âm gần giống nhưng nghĩa của chúng khác nhau, vì vậy nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi.

Question 23

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “anh ấy mặc áo len đỏ” không liên quan đến “nhà kho của công ty”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “hai km vuông”, không phù hợp với câu hỏi đưa ra lựa chọn “in the city or farther out”.

Question 24

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Lời cảm ơn “Thanks” không phù hợp để phản hồi câu “taxi cuối cùng cũng đã đến”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “final”, là họ từ của từ “finally” trong câu hỏ nhưng nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi.

Question 25

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin xác nhận “Yes”, phù hợp với câu hỏi Yes/No question, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về cách thức với “How”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “nó không lâu như tôi nghĩ” không liên quan đến việc “đào tạo tất cả thành viên mới trong nhóm”.

Question 26

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “guest list” (danh sách khách mời) liên quan đến từ “party” (bữa tiệc) trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin về lý do (because …) phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với “Why”, không nhằm mục đích xác nhận thông tin.

Question 27

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “bạn làm rơi bút”, không phù hợp với câu hỏi đưa ra lựa chọn “pick up the supplies or have them delivered”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “bạn đúng về điều đó”, không phù hợp với câu hỏi đưa ra lựa chọn “pick up the supplies or have them delivered”.

Question 28

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “office” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “come” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi. Câu hỏi hỏi về đối tượng là “Jacob” (ngôi thứ ba) nhưng phương án có chủ từ là “I” (ngôi thứ nhất).

Question 29

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “Tiệm Vittorio's Pizzeria”, không phù hợp với câu hỏi xác nhận thông tin “Are you”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “enjoyed” có phát âm tương tự với từ “joining” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 30

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “program” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “ngay bên cạnh máy chiếu mới”, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin về vị trí với “Where”, không phù hợp để phản hồi về việc “ tổ chức một chương trình ăn uống lành mạnh”. 

Question 31

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “mẫu lớn nhất hiện có”, không phù hợp với câu hỏi xác nhận thông tin. 

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin “chỉ một vài lần nữa thôi” không phù hợp với câu hỏi xác nhận thông tin.

Xem tiếp: ETS 2024 Test 9 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết.

Tổng kết

Bài viết trên đã giải thích chi tiết đề ETS 2024 Test 9 Part 2. Tác giả hy vọng những lời giải trên đã giúp người học nắm bắt được cách làm bài, hiểu rõ các câu mình làm sai và xây dựng thêm vốn từ vựng. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC hoặc tham khảo sách TOEIC UP Part 2 - Chiến lược làm bài TOEIC Part 2.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi TOEIC tại ZIM Academy, giúp học viên trang bị kiến thức cần thiết, rèn luyện kỹ năng làm bài, bài tập có độ khó sát với đề thi.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu