Free IELTS Practice Tests – Academic - Trường Anh Ngữ Học Thuật

Đề thi IELTS mẫu – Module Học thuật

Bài thi IELTS Academic được thiết kế cho người có kế hoạch du học hoặc tìm kiếm công việc chuyên môn cao. Bài test đánh giá liệu bạn đã sẵn sàng bắt đầu học tập và đào tạo trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

Tại sao học IELTS?


Hơn 10.000 tổ chức chấp nhận kết quả IELTS, công nhận nó như là một chỉ số an toàn, hợp lệ và đáng tin cậy của khả năng thực tế trong cuộc sống giao tiếp bằng tiếng Anh cho các mục đích giáo dục, nhập cư và đăng ký nghề nghiệp.


Hầu như tất cả các trường đại học giảng dạy bốn năm và các trường đại học ở Mỹ (thu hút hơn 1.000 sinh viên quốc tế mỗi năm) chấp nhận kết quả IELTS để tham gia tất cả các chương trình học tập.The IELTS approach is recognized as being fair, reliable and valid to all candidates.


Không chỉ để du học, còn là chứng chỉ quan trọng trong thủ tục nhập cưxin việc làm.

IELTS Listening practice tests

Trong suốt bài thi IELTS Listening bạn sẽ nghe một vài đoạn băng được ghi âm bằng giọng Anh – Anh, Anh – Mỹ hoặc Anh – Úc. Đặc biệt lưu ý khi chuyển đáp án vì chỉ cần đánh vần sai một chữ cái là đáp án sẽ không được tính điểm.

Format:
Bài thi IELTS Listening bao gồm 4 phần và kéo dài trong 30 phút, sau đó thí sinh có 10 phút để chuyển đáp án vào tờ bài làm.

Section Mô tả
Section 1 là các tình huống đời thường (đăng ký hoạt động, thuê nhà, nhập học) thường là 1 cuộc nói chuyện nhưng là hỏi đáp, và người đáp thường nói nhiều hơn.
Section 2 là các tình huống hướng dẫn và giới thiệu về 1 chủ đề quen thuộc (trường học, khu du lịch, chương trình ca nhạc, triển lãm,..) thường chỉ nói bởi 1 người.
Section 3 là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn (Ví dụ: chọn chủ đề khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học).
Section 4 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật, thường do 1 người nói và dùng nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật.


Download mẫu đề IELTS Listening:

Sections Description Worksheet Audio File
 Section 1 Listening Sample Task
Form Completion
Click to download Recording (MP3, 402KB)
Section 2
Sample A
Multiple Choice Click to download Recording (MP3, 402KB)
Section 2
Sample B
Listening Sample B Questions Click to download Recording (MP3, 402KB)
Section 2
Sample B
Listening Sample B Answers Click to download
Section 3
Sample A
Listening Sample Task
Short Answer
Click to download Recording (MP3, 574KB)
Section 3
Sample B
Listening Sample B Questions Click to download Recording (MP3, 549KB)
Section 3
Sample B
Listening Sample B Answers Click to download
Section 4 Listening Sample Task
Sentence Completion
Click to download Recording (MP3, 549KB)
NEW Samples: Listening Sample Task
Matching (example 1)
Click to download Recording (MP3, 2.7MB)
  Listening Sample Task
Matching (example 2)
Click to download Recording (MP3, 2.7MB)
  Plan/Map/Diagram/Labelling Click to download Recording (MP3, 2.7MB)
Answer Sheet Listening General Answer Sheet Click to download  
 

IELTS Academic Reading practice tests

Các bài đọc trong bài Reading IELTS bao gồm những nội dung liên quan đến môi trường, khoa học, đời sống, công nghệ … nhưng được viết cho đối tượng người đọc không có kiến thức chuyên sâu về những chủ đề đó. Những bài đọc này giống những bài đọc mà học sinh sẽ gặp trong môi trường đại học. Phong cách bài đọc có thể là miêu tả hoặc tranh luận và có ít nhất 1 bài có nội dung về một cuộc tranh luận. Bài đọc có thể bao gồm cả hình ảnh, và những thuật ngữ chuyên ngành, nếu có, sẽ đươc giải thích trong bài.

Đề thi IELTS Reading Academic sẽ khác với Module General

Format:

Bài thi Academic Reading kéo dài 60 phút bao gồm 3 phần, tổng cộng số từ xuất hiện trong bài đọc vào khoảng 2.150 – 2.750 từ. Mỗi phần sẽ là một bài đọc riêng biệt. Bài test đưa ra các dạng câu hỏi khác nhau để đánh giá trình dộ đọc hiểu của thí sinh, bao gồm: multiple choice, identifying information, identifying writer’s views/claims, matching information, matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion, summary completion, note completion, table completion, flow-chart completion, diagram label completion, short-answer questions.

Download một số mẫu đề IELTS Academic Reading:

Description Worksheet
Answer sheet Click to download PDF
Identifying information Click to download PDF
Identifying writer’s views Click to download PDF
Matching features Click to download PDF
Matching headings Click to download PDF
Multiple choice questions Click to download PDF
Table completion Click to download PDF
Diagram label completion Click to download PDF

IELTS Academic Writing practice tests

Bài thi IELTS Writing bao gồm 2 phần riêng biệt là Task 1 và Task 2. Trong đó Task 2 chiếm tỉ trọng điểm cao (khoảng 2/3) hơn Task 1 (khoảng 1/3).

Format:

Bài IELTS Academic Writing kéo dài trong vòng 1 tiếng và thí sinh được yêu cầu giải quyết 2 vấn đề bao gồm 1 bài báo cáo mô tỏ biểu đồ tối thiểu 150 từ và một bài nghị luận tối thiểu 250 từ. Để được điểm cao phần thi IELTS Academic Writing thí sinh nên viết theo chuẩn formal của bài viết học thuật.

Sections Description
IELTS Academic Task 1 Yêu cầu thí sinh mô tả tóm tắt những ý chính của một biểu đồ hoặc một vài biểu đồ kết hợp với nhau (graph/table/chart/diagram). Thí sinh không nên viết lại đề bài và để được điểm, thí sinh nên viết tối thiểu 150 từ trong thời gian là 20 phút tối đa.
IELTS Academic Task 2 Yêu cầu thí sinh nêu quan điểm về một vấn đề thuộc các chủ đề trong cuộc sống (kinh tế – xã hội – chính trị). Thí sinh phải viết bài luận dài tối thiểu 250 từ trong thời gian tối ưu là 40 phút.

Download mẫu đề IELTS Academic Writing

Sections Worksheet
Academic Writing Sample Task 1 Click to download
Academic Writing Sample Task 2 Click to download
IELTS Writing Answer sheet – Task 1 Click to download
IELTS Writing Answer sheet – Task 2 Click to download
IELTS Academic Writing Sample Script Click to download

IELTS Speaking practice tests

Bài thi IELTS Speaking là giống nhau giữa module Academic và General. Trong suốt bài thi IELTS Speaking, thí sinh sẽ thi vấn đáp trực tiếp với 1 giám khảo IELTS. Các vấn đề vấn đáp sẽ xoay quanh các tình huống trong cuộc sống thường ngày.

Format:
Bài thi Speaking gồm 3 phần, tổng cộng bài thi sẽ kéo dài trong khoảng 11 – 14 phút. 

Sections Description
Part 1 Các câu hỏi về bản thân của bạn, gia đình, công việc, sở thích…
Part 2 Bạn được cho một thẻ chủ đề (Cue Card) trong đó yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề nhất định kèm theo một số chủ điểm về chủ đề đó. Thời gian chuẩn bị làm bài là 1 phút và thời gian trình bày là 1 – 2 phút.
Part 3 Giám khảo và thí sinh sẽ có một cuộc thảo luận dài về một chủ đề nhất đinh. Giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi mang tính chất  mở rộng ở chủ đề xuất hiện trong Part 2. Trong một số trường hợp đặc biệt, câu hỏi sẽ không liên quan đến chủ đề trong Part 2.

 

Download mẫu đề IELTS Speaking

 Task  Description  Files
 Speaking Sample Task Part 1  Prompt Click to download
 Recording Audio
 Transcript Download
 Speaking Sample Task Part 2  Prompt  Download document
 Recording  Listen
 Transcript  Click to download
 Speaking Sample Task Part 3  Prompt  Download Document
 Recording  Listen
 Transcript  Download