Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 30/12/2021

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 30/12/2021
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 1 va task 2 band 7 de thi ngay 30122021

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/12/2021

The chart below gives information about computer ownership in the US from 1997 to 2012.

de-ielts-writing-task-1-ngay-30122021

Dàn bài chi tiết

Mở bài

Paraphrase đề bài

Overview

Nhìn chung, giai đoạn 15 năm này chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể về sở hữu máy tính. Ngoài ra, những người chỉ sở hữu một máy tính chiếm tỷ trọng lớn nhất trong những năm cuối cùng của giai đoạn này.

Body 1

 • Miêu tả tỉ lệ người không sở hữu máy tính và có 1 máy tính

 • Mặc dù chiếm con số lớn nhất (gần 70%) vào năm 1997, tỷ lệ người không sở hữu bất kỳ máy tính nào ở Mỹ đã giảm đáng kể trong giai đoạn này, chỉ còn dưới 20% vào năm 2012.

 • Ngược lại, tỷ lệ này những người sở hữu một máy tính đã tăng đáng kể, tăng vọt từ khoảng 27% năm 1993 lên 50% năm 2003. Sau đó, nó kết thúc ở con số này, mặc dù đã giảm nhẹ xuống khoảng 45% vào năm 2006.

Body 2

 • Miêu tả tỉ lệ người sở hữu 2 hoặc 3 máy tính trở lên

 • Về tỷ lệ những người sở hữu hai máy tính, bắt đầu chỉ ở mức 5% vào năm 1997, nhưng sau đó đã tăng lên khoảng 23% vào năm 2012.

 • Ngoài ra, chỉ 1% dân số Hoa Kỳ có ba máy tính trở lên vào năm 1997 và 2000. Con số này sau đó tăng lên gần 10% vào năm 2009 trước khi chững lại vào năm 2012.

Đọc thêm: Hướng dẫn cách viết bài IELTS Writing Task 1 Bar Chart

Bài mẫu tham khảo

The graph shows data about computer ownership as percentages of the population in the USA between 1997 and 2012.

Overall, the 15-year period saw significant growth in computer ownership. In addition, those who owned only one computer constituted the largest proportion in the final years of the period.

Despite accounting for the largest figure (nearly 70%) in 1997, the percentage of people who did not own any computers in the US experienced a considerable decrease over the period, hitting just under 20% in 2012. By contrast, the percentage of those who possessed one computer rose dramatically, rocketing from about 27% in 1993 to 50% in 2003. It then finished at this figure, despite a slight drop of roughly 5% in 2006.

Regarding the proportion of those who owned two computers, it started at only 5% in 1997, but later grew to about 23% in 2012. In addition, only 1% of the US population had three or more computers in 1997 and 2000. This figure then increased to nearly 10% in 2009 before leveling off until 2012.

[Estimated band 7]

Vocabulary

 • Constitute (v): chiếm

 • Possess (v): sở hữu

 • Level off (v): chững lại 

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/12/2021

Nowadays, many animal species are becoming extinct. Some people believe that countries and individuals must solve this problem, others believe that human beings are more important. Discuss both views and give your own opinion.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/12/2021

Mở bài

 • Giới thiệu chủ đề: Do các hoạt động khác nhau của con người trên khắp hành tinh, một số lượng lớn các loài động vật đang trở nên nguy cấp và tuyệt chủng.

 • Thesis statement (Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài/ đưa ra định hướng bài viết): Mặc dù một số người có thể tin rằng đây chỉ đơn giản là sự tiến hóa đang diễn ra, nhưng cá nhân tôi cảm thấy rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về vấn đề nghiêm trọng này và cần phải giải quyết nó ngay lập tức.

Thân bài 1

 • Lý do một số người nghĩ nên tập trung vào con người thay vì động vật:

 • Con người là loài quan trọng nhất trên hành tinh → chúng ta có quyền làm theo ý mình mà không cần cân nhắc đến các loài động vật hoang dã cũng sinh sống ở nơi này.

 • Con người có thể tồn tại mà không cần đến sự đa dạng sinh học phức tạp của trái đất, nơi được tạo thành từ hàng triệu loài sinh vật độc đáo.

 • Những tiến bộ trong công nghệ sẽ có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà chúng ta phải đối mặt → việc duy trì một loạt các loài trên hành tinh không phải là điều quan trọng đối với sự tồn tại của con người.

Thân bài 2

 • Lý do người viết nghĩ chúng ta nên bảo vệ động vật:

 • Việc duy trì một hệ thống đa dạng sinh học phức tạp trên Trái đất là vô cùng quan trọng và chúng ta cần đối xử bình đẳng với tất cả các loài động vật:

 • Tất cả các loài động vật đều có vai trò bình đẳng trong việc duy trì một hệ sinh thái và môi trường lành mạnh. Có một chuỗi thức ăn phức tạp có thể bị ảnh hưởng khủng khiếp bởi sự tuyệt chủng của chỉ một loài động vật → có thể gây ra những hậu quả tai hại bằng cách tạo ra sự mất cân bằng trong hệ sinh thái tinh vi mà con người là một phần của nó.

 • Hơn nữa, tôi không tin rằng khoa học và công nghệ có thể giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh với sự tuyệt chủng của từng loài.

Kết bài

Nhắc lại quan điểm đã nêu ở mở bài

Bài mẫu tham khảo

Due to various human activities around the planet, vast numbers of animal species are becoming endangered and extinct. Although some may believe that this is simply evolution taking place, I personally feel that we are responsible for this serious issue and need to address it immediately.

There are some people who believe that human beings are the most important species on the planet, and we therefore have the right to do as we please without any consideration for the wildlife which also inhabits this place. Such people may suggest that humans can survive without the complex biodiversity of the earth, which is made up of millions of species of unique creatures. They believe that advancements in technology will be able to solve any problems that we face, and that maintaining the vast array of species on the planet is not crucial to our survival.

However, not only do I believe that it is extremely important to maintain a complex system of biodiversity on Earth, but I also think as human beings, we need to protect all species of animals. All animals have an equal role to play in maintaining a healthy ecosystem and environment. There is a complex food chain that can be terribly affected by even the extinction of just one animal species. Such tragedies can have disastrous consequences by creating imbalance within the delicate ecosystem that human beings are a part of. 

In conclusion, the human race is having devastating impacts on the planet and the wildlife that inhabits it, and we need to address this issue immediately.

[Estimated band 7]

Vocabulary

 • human activities: các hoạt động của con người

 • vast numbers of: số lượng lớn

 • Endangered (adj): có nguy cơ tuyệt chủng

 • Evolution (n) sự phát triển/tiến hóa

 • to address (v) giải quyết

 • have the right: có quyền

 • to do as we please: làm những gì chúng ta muốn

 • Inhabit (v): sinh sống

 • complex biodiversity (n): sự đa dạng sinh học phức tạp

 • unique creatures (n) những sinh vật độc đáo

 • vast array of:  một loạt các

 • crucial to our survival: quan trọng với sự tồn tại của chúng ta

 • a complex system of: một hệ thống phức tạp của

 • an equal role to play: có vai trò quan trọng như nhau

 • a healthy ecosystem (n): một hệ sinh thái lành mạnh

 • food chain (n) chuỗi thức ăn

 • terribly affected: bị ảnh hưởng nặng nề

 • disastrous consequences (n) các hậu quả khủng khiếp

 • delicate ecosystem (n) hệ sinh thái tinh vi

 • the human race (n) loài người

 • devastating impacts (n) những tác động tàn phá

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2021 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

Người học cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức. Đăng ký tham gia thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM có ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833