Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Children & Computer games

These days, a great number of children prefer spending time on computer games rather than on sports. Why is it? Is it a positive or negative development?
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de children computer games

Đề bài và phân tích

Đề bài

These days, a great number of children prefer spending time on computer games rather than on sports.

Why is it? Is it a positive or negative development?

Phân tích chủ đề

Với chủ đề “Children & Computer games”, người viết thường được hỏi những khía cạnh liên quan đến mặt lợi và mặt hại của việc chơi điện tử đối với trẻ em.

Đề bài yêu cầu người viết phân tích ích lợi và tác hại của việc chơi điện tử, đồng thời, so sánh giữa việc chơi điện tử và việc chơi thể thao (lý do tại sao trẻ em thích chơi điện tử hơn chơi thể thao).

Dàn bài

 • Mở bài giới thiệu chủ đề, nội dung sẽ được nêu trong bài viết và nêu ra quan điểm rằng cả 2 vấn đề trong bài viết đều mang tính tiêu cực.

 • Đoạn thân bài thứ nhất đưa ra lý do tại sao trẻ em dành nhiều thời gian chơi game và rất ít thời gian cho việc chơi thể thao.

 • Đoạn thân bài thứ 2 nêu ra những tác hại của của việc chơi game quá nhiều cũng như tập thể thao quá ít đến sức khỏe và khả năng giao tiếp của trẻ em.

 • Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân.

Bài mẫu tham khảo

Nowadays, many children spend the majority of their time playing computer games and hardly engage in any sport or exercise. Overall, I believe this is definitely a negative trend and will discuss the reasons in the following essay.

To begin with, most computer games these days are highly interactive and allow players to immerse in a complex storyline and control characters at their own will. For instance, Mortal Kombat 11 allows players to easily change the outcomes of the story based on the character chosen, which can trigger the imagination and curiosity of children, and encourage them to spend the whole day playing to discover all the story endings (1). The second reason for the popularity of computer games over sports is the sedentary lifestyle favoured by a large number of children, especially those living in big cities. Compared to sports, computer games are less physically demanding, and therefore draw much more attention from these lazy, inactive children.

From my perspective, computer games can have many detrimental effects on children. Firstly, spending too much time on computer games without doing any physical exercise will reduce children’s calorie expenditure as they only sit at home and play games. This can make children more prone to many health problems, such as obesity or cardiovascular diseases when they grow older. Secondly, playing games excessively also causes children to lose their communication skills. As a result, it can be very difficult for game-addicted children to develop the ability to establish connections with others in real life which are normally developed through participation in team sports, like football or basketball (2).

In conclusion, playing computer games is becoming more popular than sports due to the interesting and interactive content, together with the low demand for physical strength. I personally believe that this trend does more harm than good and should be prevented to ensure the proper development of children.

Từ vựng theo chủ đề

 1. Immerse in a complex storyline: hòa mình vào một cốt truyện phức tạp

 2. Trigger the imagination and curiosity: khơi dậy trí tưởng tượng và sự tò mò

 3. Physically demanding: đòi hỏi nhiều về sức khỏe thể chất

 4. Calorie expenditure: việc tiêu thụ ca lo

 5. Establish connections with others: thiết lập quan hệ với người khác

Các cấu trúc ngữ pháp

Câu (1): For instance, Mortal Kombat 11 allows players to easily change the outcomes of the story based on the character chosen, which can trigger the imagination and curiosity of children, and encourage them to spend the whole day playing to discover all the story endings.

Ý nghĩa: Câu trên đưa ra ví dụ về một tựa game (Mortal Kombat 11) cho phép người chơi kiểm soát được cốt truyện trong game và kết quả là khơi dậy trí tưởng tượng và sự tò mò của người chơi.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Cấu trúc “Mệnh đề chính, which + V”, trong đó đại từ quan hệ “which” thay thế cho mệnh đề chính, là cấu trúc câu phức với mệnh đề phụ đưa ra tác động của mệnh đề chính.

 • Từ nối “for instance” = “for example” được sử dụng để đưa ra ví dụ.

 • Cấu trúc “to encourage somebody to do something” mang nghĩa khuyến khích ai làm gì.

Câu (2): As a result, it can be very difficult for game-addicted children to develop the ability to establish connections with others in real life which are normally developed through participation in team sports, like football or basketball.

Ý nghĩa: Câu văn trên khẳng định hệ quả của việc chơi game quá nhiều ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội của trẻ em.

Các cấu trúc cần lưu ý:

 • Từ nối “as a result” = “as a consequence” được dùng để đưa ra hệ quả của một sự việc nào đó được đề cập ở phía trước.

 • Cấu trúc “it can be difficult for somebody to do something” mang nghĩa “rất khó để ai làm được điều gì”.

 • Từ “like” ở câu trên được dùng như “for example” để liệt kê các ví dụ liên quan đến một sự vật hoặc sự việc trước đó.

Giảng viên tại ZIM

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833