Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Films ngày 16/01/2020

Nowadays, it is not only large companies that are able to make films as digital technology enables anyone to produce films. Do you think this is a positive or negative development?
ZIM Academy
16/01/2020
giai de va bai mau ielts writing cho chu de films ngay 16012020

Đề bài và phân tích cho chủ đề Films

Đề bài

Nowadays, it is not only large companies that are able to make films as digital technology enables anyone to produce films. Do you think this is a positive or negative development?

Phân tích chủ đề Films

Dịch nghĩa đề bài

Hiện nay, không chỉ các công ty lớn mới có thể sản xuất phim, công nghệ phát triển đã tạo cơ hội cho tất cả mọi người sản xuất phim. Người viết cần trình bày rõ quan điểm về việc, liệu đây là xu hướng tích cực hay tiêu cực.

Lưu ý về dạng bài và các vấn đề thường gặp

 • Đây là dạng bài Opinion, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài.

 • Lỗi thường gặp ở dạng bài này là: người viết không thống nhất quan điểm của mình từ đầu đến cuối hoặc không nêu rõ quan điểm trong câu Thesis statement ở phần mở bài. Lỗi sai này thuộc vào phần Task Response trong tiêu chí chấm điểm, điểm Task Response của bài sẽ không thể trên 6.

Quan điểm của người viết đối với đề bài này (Thesis statement)

Người viết tin rằng đây là một xu hướng tích cực và sẽ trình bày rõ quan điểm của mình trong bài viết.

Bài mẫu tham khảo

Thanks to the advancement of digital technology, it is now possible for almost anyone to make a film. Personally, I think this is a positive development, and will discuss the issue in the following essay.

Firstly, with the advancement of personal electronic devices, such as smartphones, computers, and digital cameras, making films is now reasonably simple for many people. This advancement has therefore allowed film-making to become a hobby and creative outlet for many people around the world. There are even many apps available these days that allow people to shoot and edit short films on their smartphones, and then upload the content to social media and other platforms for people to see. Secondly, producing films is not only a hobby for some people, but also a passion and a career goal. Now, with such technology available, even those who do not have the opportunity to formally study filmography at university, or those with a natural talent for film-making are able to follow their dreams.

Besides being beneficial for those seeking creative expression, this development is also positive in other ways. In the past couple of decades, Hollywood movies have become repetitive and boring for many people, and thanks to the development of technology, many creative directors and film-makers who may not have been able to produce their films or release them to the mainstream public are now able to thanks to the internet and digital technology. This has allowed for a greater diversity of films and videos for people to see. And finally, technology has now allowed people to create documentaries about important issues in society and publish them online to inform people about pressing issues, such as the environment. In the past, what films and documentaries people were able to see was limited to what was produced by large film producing companies, whose main concerns are making profits.

In conclusion, although there may be some minor drawbacks of this development, they are far outweighed by the benefits that it brings.

Từ vựng theo chủ đề

 • the advancement of digital technology: sự phát triển công nghệ tiên tiến

 • creative outlet: phương thức sáng tạo

 • to shoot and edit short films: ghi hình và điều chỉnh các đoạn phim ngắn

 • upload the content: đăng tải nội dung

 • to formally study: theo học chính thống

 • a natural talent for sth: tài năng bẩm sinh cho việc gì đó

 • release films to the mainstream public: phát hành phim cho công chúng

 • for a greater diversity of films: sự đa dạng hơn của các bộ phim

 • inform people about pressing issues: thông báo cho mọi người về các vấn đề cấp bách

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833