Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Money ngày thi 15/08/2020

Some people think the money spent on developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de money ngay thi 15082020

Đề bài

Some people think the money spent on developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích tổng quan

 • Chủ đề: khám phá vũ trụ

 • Các từ khóa cần lưu ý: technology for space exploration, not justified, more beneficial ways

 • Dạng bài: Opinion

 • Hướng dẫn tiếp cận:  Người viết nêu rõ quan điểm cá nhân về vấn đề được nêu ở đề bài ở phần mở bài và đưa ra lý do chứng minh quan điểm đó ở phần thân bài.

Phân tích ý tưởng

Mở bài – Quan điểm cá nhân

Đồng ý hoàn toàn với quan điểm được nêu ra ở đề bài

Thân bài 1

Không phải mọi quốc gia đều có chương trình phát triển việc khám phá không gian. 

Số tiền chi cho các dự án trên lớn và có thể dành vào các dự án khác liên quan tới bảo vệ môi trường.

Thân bài 2

Ngoài ra, tiền còn có thể được chi cho việc xóa đói giảm nghèo.

Bài mẫu tham khảo

Some people believe that there are far better ways to spend the money that is allocated to space exploration. I completely agree with this statement and feel that protecting the environment and ensuring that every person on earth has a decent standard of living are far more important issues that need addressing.

Firstly, not all countries have space exploration programs. Only countries with huge economies, such as America, Russia, China, and Japan, can afford to fund such programs. However, the money that is spent on these programs is considerably large and could be far better used for other purposes, in particular, addressing environmental issues. It is undeniable that humans are polluting the planet and destroying the environment at a rapid rate, and there seems to be no real action in place to prevent a global environmental catastrophe from occurring in the near future. The billions of dollars that are being spent on space exploration every year could be used to fund programs aimed at restoring the environment so that future generations have a healthy and safe planet to live on.

Furthermore, while there are millions of people around the world who do not have enough food to eat each day or a decent home to live in, spending billions of dollars on space exploration programs seems to be ludicrous. Instead, these billions of dollars could make a huge difference in the lives of millions by funding programs designed to help educate, feed, and house the disadvantaged, impoverished, and sick people of the world, which would be far more significant than the benefits that may be acquired from space exploration. We could spend billions of dollars and many years exploring space but gain nothing from it, while in the same period of time that money could improve the lives of millions of people.

In conclusion, I believe that although there may be some benefit in space exploration, until the issues of the environment and poverty on the planet are completely addressed, funding for space exploration should be absolutely minimised.

Từ vựng theo chủ đề

 • To be allocated to: Được phân bổ cho cái gì

 • To ensure that: Đảm bảo điều gì

 • No action in place: Chưa có hành động gì diễn ra

 • A global environmental catastrophe: Thảm họa môi trường toàn cầu

 • To restore the environment: Khôi phục môi trường

 • Future generations: Những thế hệ tương lai

 • To be ludicrous: Vô lý

 • To make a huge difference: Tạo ra sự khác biệt lớn

 • To educate, feed, and house: Giáo dục, nuôi dưỡng, và cho ở

 • The disadvantaged, impoverished: Những người nghèo đói và thiếu thốn

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833