Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

Việc học không nên cứng nhắc như việc đánh giá năng lực của một con cá bằng khả năng leo cây của nó.

Chúng tôi tin rằng không có học sinh cá biệt, chỉ có hệ thống giáo dục không khai phóng được năng lực học tập của học viên. Và chúng tôi cũng tin rằng: không có học sinh không học được tiếng Anh. Việc học và sử dụng tiếng Anh là hoàn toàn có thể với tất cả mọi người nếu mỗi người được tiếp cận và sử dụng phương pháp giáo dục phù hợp với những sự khác biệt của bản thân.

ZIM mang sứ mệnh phát triển phương pháp giáo dục cá nhân hóa giúp từng cá nhân có thể đạt được tối đa kết quả học tập theo cách riêng của họ.

Những cam kết của ZIM với sứ mệnh phát triển giáo dục cá nhân hóa

ZIM hiểu và quan tâm sâu sắc đến mục tiêu học tập và sự khác biệt của từng học viên

Hiểu được mục đích học tập và sự khác biệt của từng học viên trong thời gian biểu, phong cách học tập giúp ZIM đưa ra những phương án học tập phù hợp nhất với học viên

ZIM liên tục phát triển những phương pháp giáo dục hiệu quả áp dụng trực tiếp vào việc học tập của học viên

Chúng tôi luôn muốn học viên được học tập đạt kết quả tốt nhất và tốn ít sức lực nhất. Do đó, ZIM luôn nghiên cứu và đưa vào hệ thống giảng dạy những phương pháp, kỹ thuật mới giúp học viên học hiệu quả hơn.

ZIM cam kết kết quả học tập với từng học viên

ZIM luôn cam kết đảm bảo 100% học viên đạt kết quả như mong muốn. Học viên tại ZIM luôn yên tâm với chính sách Zero-risk: tài trợ 100% phí thi lại và học lại cho học viên không đạt kết quả như cam kết.

ZIM đóng góp và chia sẻ những giá trị tích cực cho hệ thống đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam

Không chỉ quan tâm đến những học viên đang theo học tại ZIM, các giảng viên và toàn bộ nhân sự ở ZIM liên tục xuất bản những ấn phẩm và tài liệu tự học chất lượng cao để hỗ trợ những học viên không có điều kiện đi học tại trung tâm. Những sản phẩm cộng đồng này được đầu tư công phu về chất lượng nội dung để đảm bảo dù bạn tự học cũng sẽ đạt kết quả cao nhất.

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...