Bảng học viên đạt điểm IELTS xuất sắc - Luyện thi IELTS Cam kết đầu ra
Học viên Khóa học Listening Reading Writing Speaking Overall
Nguyễn Hà Anh IELTS Intensive 8.5 8.5 6.5 7.5 8.0 IELTS
Ngô Phương Nga IELTS Intensive 8.0 8.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Nguyễn Thị Phương Thảo IELTS Intensive 8.5 8.0 7.5 7.0 8.0 IELTS
Trần Quốc Huy IELTS Intensive 8.5 9.0 7.0 7.5 8.0 IELTS
Trần Bảo Linh IELTS Intensive 9.0 7.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Phạm Linh Trang IELTS Intensive 9.0 8.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Tống Đức Chung IELTS  Master 8.5 8.5 6.5 8.0 8.0 IELTS
Trương Thị Quỳnh Trang IELTS Intensive 8.0 8.5 6.0 6.5 7.5 IELTS
Phan Thanh Hải IELTS Intensive 7.5 8.5 7.0 6.5 7.5 IELTS
Nguyễn Đắc Hiếu IELTS Intensive 8.5 8.5 7.0 5.5 7.5 IELTS
Vũ Ngọc Anh IELTS Intensive 8.5 7.5 6.5 7.0 7.5 IELTS
Nguyễn Bảo Ngọc IELTS Intensive 8.0 7.5 7.0 6.5 7.5 IELTS
Nguyễn Hoàng Anh IELTS Intensive 8.5 8.5 6.5 7.0 7.5 IELTS
Phạm Diệu Linh IELTS Intensive 9.0 7.5 6.5 6.5 7.5 IELTS
Trương Ngọc Anh IELTS Intensive 8.5 8.0 6.5 6.0 7.5 IELTS
Trần Văn Dũng IELTS Intensive 8.5 8.0 7.0 6.0 7.5 IELTS
Tạ Thị Hạnh IELTS Intensive 8.5 7.0 7.0 6.5 7.5 IELTS
Đào Nhật Anh IELTS Intensive 8.5 7.5 6.5 6.5 7.5 IELTS
Trần Nguyễn Uyên Vi IELTS Intensive 7.5 8.5 6.0 7.5 7.5 IELTS
Nguyễn Tùng Lâm IELTS Intensive 8.0 9.0 6.5 6.0 7.5 IELTS
Trần Hồng Quân IELTS Intensive 6.5 7.5 7.0 8.0 7.5 IELTS
Phan Thành Long IELTS Intensive 8.0 8.0 7.0 6.5 7.5 IELTS
Hoàng Nguyễn Hải Long IELTS Intensive 8.0 8.5 6.0 6.5 7.5 IELTS
Nguyễn Phương Thảo IELTS Intensive 8.5 7.5 6.0 7.0 7.5 IELTS
Nguyễn Duy Chinh IELTS Intensive 8.0 9.0 6.0 6.0 7.5 IELTS
Lương Hoàng Dương IELTS Intensive 8.5 6.5 6.0 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Ánh Ngọc IELTS Intensive 7.0 8.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Đỗ Phương Ngọc IELTS Intensive 7.5 7.5 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lê Quang Huy IELTS Intensive 8.0 8.0 6.0 6.0 7.0 IELTS
Nguyen Hung Duong IELTS Intensive 8.0 7.5 6.0 6.0 7.0 IELTS
Nguyễn Phương Anh IELTS Intensive 8.0 7.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Pham Ba Hoan IELTS Intensive 7.5 7.5 6.0 7.0 7.0 IELTS
Phạm Thùy Dương IELTS Intensive 6.5 8.5 5.5 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Thị Mai Phương IELTS Intensive 6.0 8.0 5.5 7.5 7.0 IELTS
Nguyễn Công Nguyên IELTS Intensive 8.0 7.0 6.5 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Ngọc Mẫn IELTS Intensive 8.5 6.5 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lã Đức Minh IELTS Intensive 7.5 8.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Minh Phương IELTS Intensive 6.0 7.5 7.0 6.5 7.0 IELTS
Mai Hà Linh IELTS Intensive 7.5 8.0 7.0 6.0 7.0 IELTS
Trần Hồng Nhung IELTS Intensive 7.5 7.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Huỳnh Bảo Trân IELTS Intensive 6.5 7.5 7.0 6.0 7.0 IELTS
Lê Hải Đoàn IELTS Intensive 7.5 7.5 5.5 6.5 7.0 IELTS
Lê Thế Vinh IELTS Intensive 8.0 7.0 6.0 6.0 7.0 IELTS
Võ Phúc Thuy Lan IELTS Intensive 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 IELTS
Phạm Ngọc Thảo Vân IELTS Intensive 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 IELTS
Nguyễn Anh Khoa IELTS Intensive 8.5 7.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lê Ngọc Anh IELTS Intensive 7.0 7.5 6.5 6.5 7.0 IELTS
Kiều Thế Sơn IELTS Intensive 7.5 6.0 7.0 6.5 7.0 IELTS
Trần Trọng Hiếu IELTS Intensive 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 IELTS
Vũ Thanh Lân IELTS Intensive 8.0 6.5 6.5 6.0 7.0 IELTS
Nguyễn Đỗ Minh Dương IELTS Intensive 8.0 8.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Bùi Quang Nghĩa IELTS Intensive 7.0 7.5 6.0 7.5 7.0 IELTS
Nguyễn Song Điệp IELTS Intensive 8.0 7.0 6.5 6.0 7.0 IELTS
Trần Minh Quang IELTS Intensive 7.0 7.5 7.0 6.0 7.0 IELTS
Đặng Minh Trang IELTS Intensive 8.0 6.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Hoàng Trọng Tân IELTS Intensive 7.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Đào Hồng Lệ Thủy IELTS Intensive 7.5 6.0 6.0 7.0 6.5 IELTS
Nguyễn Nguyễn Anh Thư IELTS Intensive 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Cao Đức Trung IELTS Intensive 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Hồng Ny Nguyễn IELTS Intensive 7.0 7.0 6.0 5.5 6.5 IELTS
Nguyễn Minh Tiến IELTS Intensive 6.5 7.0 6.5 6.0 6.5 IELTS
Đồng Khánh Quân IELTS Intensive 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Thị Vân Anh IELTS Intensive 6.5 7.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Tùng Dương IELTS Intensive 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5 IELTS
Đặng Anh Tú IELTS Intensive 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Bá Ngọc Hiển IELTS Intensive 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5 IELTS
Nguyễn Tiến Đạt IELTS Intensive 6.5 7.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Quang Sang IELTS Intensive 6.0 8.0 6.0 5.5 6.5 IELTS
Trần Thanh Sơn IELTS Intensive 7.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Vũ Bảo Sơn IELTS Intensive 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5 IELTS

Còn rất nhiều học viên đạt và vượt điểm đầu ra, hiện tại ZIM đang tiếp tục cập nhật. Học viên xem thêm điểm đầu ra tại:

Nhận xét từ học viên

Trên tất cả, ZIM luôn cam kết sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ học viên trên mọi chặng đường.

luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
anh thu ielts zim
luyen thi ielts
van dung ielts zim
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts