Bảng học viên đạt điểm IELTS xuất sắc - Luyện thi IELTS Cam kết đầu ra
Học viên Khóa học Listening Reading Writing Speaking Overall
Nguyễn Hà Anh IELTS Advanced 8.5 8.5 6.5 7.5 8.0 IELTS
Ngô Phương Nga IELTS Advanced 8.0 8.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Nguyễn Thị Phương Thảo IELTS Advanced 8.5 8.0 7.5 7.0 8.0 IELTS
Trần Quốc Huy IELTS Advanced 8.5 9.0 7.0 7.5 8.0 IELTS
Trần Bảo Linh IELTS Advanced 9.0 7.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Phạm Linh Trang IELTS Advanced 9.0 8.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Tống Đức Chung IELTS Master 8.5 8.5 6.5 8.0 8.0 IELTS
Quách Tuấn Kiệt IELTS Advanced 8.5 8.5 6.5 6.5 7.5 IELTS
Lê Thảo Ngân IELTS Advanced 8.5 7.5 6.5 6.5 7.5 IELTS
Trang Tien Bao IELTS Advanced 7.5 8.0 6.0 7.5 7.5 IELTS
Trương Thị Quỳnh Trang IELTS Advanced 8.0 8.5 6.0 6.5 7.5 IELTS
Phan Thanh Hải IELTS Advanced 7.5 8.5 7.0 6.5 7.5 IELTS
Nguyễn Đắc Hiếu IELTS Advanced 8.5 8.5 7.0 5.5 7.5 IELTS
Vũ Ngọc Anh IELTS Advanced 8.5 7.5 6.5 7.0 7.5 IELTS
Nguyễn Bảo Ngọc IELTS Advanced 8.0 7.5 7.0 6.5 7.5 IELTS
Nguyễn Hoàng Anh IELTS Advanced 8.5 8.5 6.5 7.0 7.5 IELTS
Phạm Diệu Linh IELTS Advanced 9.0 7.5 6.5 6.5 7.5 IELTS
Trương Ngọc Anh IELTS Advanced 8.5 8.0 6.5 6.0 7.5 IELTS
Trần Văn Dũng IELTS Advanced 8.5 8.0 7.0 6.0 7.5 IELTS
Tạ Thị Hạnh IELTS Advanced 8.5 7.0 7.0 6.5 7.5 IELTS
Đào Nhật Anh IELTS Advanced 8.5 7.5 6.5 6.5 7.5 IELTS
Trần Nguyễn Uyên Vi IELTS Advanced 7.5 8.5 6.0 7.5 7.5 IELTS
Nguyễn Tùng Lâm IELTS Advanced 8.0 9.0 6.5 6.0 7.5 IELTS
Trần Hồng Quân IELTS Advanced 6.5 7.5 7.0 8.0 7.5 IELTS
Phan Thành Long IELTS Advanced 8.0 8.0 7.0 6.5 7.5 IELTS
Hoàng Nguyễn Hải Long IELTS Advanced 8.0 8.5 6.0 6.5 7.5 IELTS
Nguyễn Phương Thảo IELTS Advanced 8.5 7.5 6.0 7.0 7.5 IELTS
Nguyễn Duy Chinh IELTS Advanced 8.0 9.0 6.0 6.0 7.5 IELTS
Nguyễn Minh Ngọc IELTS Advanced 7.0 8.5 6.5 6.0 7.0 IELTS
Nguyễn Đức Quang IELTS Advanced 7.5 7.5 6.5 7.0 7.0 IELTS
Nguyễn Mai Anh IELTS Advanced 7.5 6.5 6.5 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Thị Thơm IELTS Advanced 8.0 8.0 5.5 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Ngọc Thùy Trang IELTS Advanced 8.5 6.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Đỗ Thị Phương Thảo IELTS Advanced 7.0 7.5 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lương Hoàng Dương IELTS Advanced 8.5 6.5 6.0 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Ánh Ngọc IELTS Advanced 7.0 8.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Đỗ Phương Ngọc IELTS Advanced 7.5 7.5 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lê Quang Huy IELTS Advanced 8.0 8.0 6.0 6.0 7.0 IELTS
Nguyen Hung Duong IELTS Advanced 8.0 7.5 6.0 6.0 7.0 IELTS
Nguyễn Phương Anh IELTS Advanced 8.0 7.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Pham Ba Hoan IELTS Advanced 7.5 7.5 6.0 7.0 7.0 IELTS
Phạm Thùy Dương IELTS Advanced 6.5 8.5 5.5 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Thị Mai Phương IELTS Advanced 6.0 8.0 5.5 7.5 7.0 IELTS
Nguyễn Công Nguyên IELTS Advanced 8.0 7.0 6.5 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Ngọc Mẫn IELTS Advanced 8.5 6.5 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lã Đức Minh IELTS Advanced 7.5 8.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Minh Phương IELTS Advanced 6.0 7.5 7.0 6.5 7.0 IELTS
Mai Hà Linh IELTS Advanced 7.5 8.0 7.0 6.0 7.0 IELTS
Trần Hồng Nhung IELTS Advanced 7.5 7.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Huỳnh Bảo Trân IELTS Advanced 6.5 7.5 7.0 6.0 7.0 IELTS
Lê Hải Đoàn IELTS Advanced 7.5 7.5 5.5 6.5 7.0 IELTS
Lê Thế Vinh IELTS Advanced 8.0 7.0 6.0 6.0 7.0 IELTS
Võ Phúc Thuy Lan IELTS Advanced 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 IELTS
Phạm Ngọc Thảo Vân IELTS Advanced 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 IELTS
Nguyễn Anh Khoa IELTS Advanced 8.5 7.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lê Ngọc Anh IELTS Advanced 7.0 7.5 6.5 6.5 7.0 IELTS
Kiều Thế Sơn IELTS Advanced 7.5 6.0 7.0 6.5 7.0 IELTS
Trần Trọng Hiếu IELTS Advanced 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 IELTS
Vũ Thanh Lân IELTS Advanced 8.0 6.5 6.5 6.0 7.0 IELTS
Nguyễn Đỗ Minh Dương IELTS Advanced 8.0 8.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Bùi Quang Nghĩa IELTS Advanced 7.0 7.5 6.0 7.5 7.0 IELTS
Nguyễn Song Điệp IELTS Advanced 8.0 7.0 6.5 6.0 7.0 IELTS
Trần Minh Quang IELTS Advanced 7.0 7.5 7.0 6.0 7.0 IELTS
Đặng Minh Trang IELTS Advanced 8.0 6.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Hoàng Trọng Tân IELTS Advanced 7.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Đào Hồng Lệ Thủy IELTS Advanced 7.5 6.0 6.0 7.0 6.5 IELTS
Nguyễn Nguyễn Anh Thư IELTS Advanced 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Cao Đức Trung IELTS Advanced 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Hồng Ny Nguyễn IELTS Advanced 7.0 7.0 6.0 5.5 6.5 IELTS
Nguyễn Minh Tiến IELTS Advanced 6.5 7.0 6.5 6.0 6.5 IELTS
Đồng Khánh Quân IELTS Advanced 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Thị Vân Anh IELTS Advanced 6.5 7.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Tùng Dương IELTS Advanced 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5 IELTS
Đặng Anh Tú IELTS Advanced 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Bá Ngọc Hiển IELTS Advanced 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5 IELTS
Nguyễn Tiến Đạt IELTS Advanced 6.5 7.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Quang Sang IELTS Advanced 6.0 8.0 6.0 5.5 6.5 IELTS
Trần Thanh Sơn IELTS Advanced 7.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Vũ Bảo Sơn IELTS Advanced 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5 IELTS
Bùi Huy Hoàng IELTS Advanced 6.5 7.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Hoàng Nguyễn Đức Chí IELTS Advanced 7.0 5.5 6.5 6.5 6.5 IELTS
Phạm Phương Ly IELTS Advanced 7.0 7.0 5.5 5.5 6.5 IELTS
Nguyễn Thị Thiên Hương IELTS Advanced 7.0 7.0 5.5 7.0 6.5 IELTS

 

Chất lượng tại ZIM đã được công nhận bởi hàng trăm học viên đạt và vượt điểm đầu ra từ Bắc vào Nam.

Nhận xét từ học viên

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Trên tất cả, ZIM luôn cam kết sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ học viên trên mọi chặng đường.

luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts

luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
anh thu ielts zim
luyen thi ielts
van dung ielts zim
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts