Thành tích học viên

Đăng ký tư vấn chương trình học

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Các khóa luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS cam kết đầu ra theo trình độ. Chương trình học thông thường và cấp tốc.

Học viênKhóa họcListeningReadingWritingSpeakingOverall
Nguyễn Hà AnhIELTS Advanced8.58.56.57.58.0 IELTS
Ngô Phương NgaIELTS Advanced8.08.57.57.08.0 IELTS
Nguyễn Thị Phương ThảoIELTS Advanced8.58.07.57.08.0 IELTS
Trần Quốc HuyIELTS Advanced8.59.07.07.58.0 IELTS
Trần Bảo LinhIELTS Advanced9.07.57.57.08.0 IELTS
Phạm Linh TrangIELTS Advanced9.08.57.57.08.0 IELTS
Tống Đức ChungIELTS Master8.58.56.58.08.0 IELTS
Ngô Thị Thảo MyIELTS Advanced8.58.57.06.57.5 IELTS
Nguyễn Hồng NhungIELTS Advanced7.58.57.06.57.5 IELTS
Nguyễn Thị ĐàoIELTS Advanced8.58.57.06.57.5 IELTS
Trần Ngọc HuyềnIELTS Advanced8.07.57.56.57.5 IELTS
Đào Hương GiangIELTS Advanced8.09.06.56.57.5 IELTS
Nguyễn Song Nhật AnhIELTS Master8.07.57.57.07.5 IELTS
Hoàng Mai ChiIELTS Advanced7.58.07.06.57.5 IELTS
Quách Tuấn KiệtIELTS Advanced8.58.56.56.57.5 IELTS
Lê Thảo NgânIELTS Advanced8.57.56.56.57.5 IELTS
Trang Tien BaoIELTS Advanced7.58.06.07.57.5 IELTS
Trương Thị Quỳnh TrangIELTS Advanced8.08.56.06.57.5 IELTS
Phan Thanh HảiIELTS Advanced7.58.57.06.57.5 IELTS
Nguyễn Đắc HiếuIELTS Advanced8.58.57.05.57.5 IELTS
Vũ Ngọc AnhIELTS Advanced8.57.56.57.07.5 IELTS
Nguyễn Bảo NgọcIELTS Advanced8.07.57.06.57.5 IELTS
Nguyễn Hoàng AnhIELTS Advanced8.58.56.57.07.5 IELTS
Phạm Diệu LinhIELTS Advanced9.07.56.56.57.5 IELTS
Trương Ngọc AnhIELTS Advanced8.58.06.56.07.5 IELTS
Trần Văn DũngIELTS Advanced8.58.07.06.07.5 IELTS
Tạ Thị HạnhIELTS Advanced8.57.07.06.57.5 IELTS
Đào Nhật AnhIELTS Advanced8.57.56.56.57.5 IELTS
Trần Nguyễn Uyên ViIELTS Advanced7.58.56.07.57.5 IELTS
Nguyễn Tùng LâmIELTS Advanced8.09.06.56.07.5 IELTS
Trần Hồng QuânIELTS Advanced6.57.57.08.07.5 IELTS
Phan Thành LongIELTS Advanced8.08.07.06.57.5 IELTS
Hoàng Nguyễn Hải LongIELTS Advanced8.08.56.06.57.5 IELTS
Nguyễn Phương ThảoIELTS Advanced8.57.56.07.07.5 IELTS
Nguyễn Duy ChinhIELTS Advanced8.09.06.06.07.5 IELTS
Nguyễn Tam Thông IELTS Advanced7.07.57.07.07.0 IELTS
Nguyễn Ánh DươngIELTS Advanced8.08.06.06.07.0 IELTS
Liang Bội TuyênIELTS Advanced8.08.05.56.57.0 IELTS
Đinh Bảo ChâuIELTS Advanced7.57767.0 IELTS
Nguyễn Thùy LinhIELTS Advanced7.57.56.56.57.0 IELTS
Đỗ Xuân AnIELTS Advanced7.58.07.06.07.0 IELTS
Nguyễn Hồng QuânIELTS Advanced8.57.56.06.07.0 IELTS
Nguyễn Hoài Minh AnhIELTS Advanced 8.07.5 6.5 6.5 7.0 IELTS 
Nguyễn Minh NgọcIELTS Advanced7.08.56.56.07.0 IELTS
Nguyễn Đức QuangIELTS Advanced7.57.56.57.07.0 IELTS
Nguyễn Mai AnhIELTS Advanced7.56.56.56.57.0 IELTS
Nguyễn Thị ThơmIELTS Advanced8.08.05.56.57.0 IELTS
Nguyễn Ngọc Thùy TrangIELTS Advanced8.56.06.06.57.0 IELTS
Đỗ Thị Phương ThảoIELTS Advanced7.07.56.06.57.0 IELTS
Lương Hoàng DươngIELTS Advanced8.56.56.06.57.0 IELTS
Nguyễn Ánh NgọcIELTS Advanced7.08.06.06.57.0 IELTS
Đỗ Phương NgọcIELTS Advanced7.57.56.06.57.0 IELTS
Lê Quang HuyIELTS Advanced8.08.06.06.07.0 IELTS
Nguyen Hung DuongIELTS Advanced8.07.56.06.07.0 IELTS
Nguyễn Phương AnhIELTS Advanced8.07.06.06.57.0 IELTS
Pham Ba HoanIELTS Advanced7.57.56.07.07.0 IELTS
Phạm Thùy DươngIELTS Advanced6.58.55.56.57.0 IELTS
Nguyễn Thị Mai PhươngIELTS Advanced6.08.05.57.57.0 IELTS
Nguyễn Công NguyênIELTS Advanced8.07.06.56.57.0 IELTS
Nguyễn Ngọc MẫnIELTS Advanced8.56.56.06.57.0 IELTS
Lã Đức MinhIELTS Advanced7.58.06.06.57.0 IELTS
Nguyễn Minh PhươngIELTS Advanced6.07.57.06.57.0 IELTS
Mai Hà LinhIELTS Advanced7.58.07.06.07.0 IELTS
Trần Hồng NhungIELTS Advanced7.57.06.06.57.0 IELTS
Huỳnh Bảo TrânIELTS Advanced6.57.57.06.07.0 IELTS
Lê Hải ĐoànIELTS Advanced7.57.55.56.57.0 IELTS
Lê Thế VinhIELTS Advanced8.07.06.06.07.0 IELTS
Võ Phúc Thuy LanIELTS Advanced7.57.06.57.07.0 IELTS
Phạm Ngọc Thảo VânIELTS Advanced7.06.56.57.07.0 IELTS
Nguyễn Anh KhoaIELTS Advanced8.57.06.06.57.0 IELTS
Lê Ngọc AnhIELTS Advanced7.07.56.56.57.0 IELTS
Kiều Thế SơnIELTS Advanced7.56.07.06.57.0 IELTS
Trần Trọng HiếuIELTS Advanced7.07.06.56.57.0 IELTS
Vũ Thanh LânIELTS Advanced8.06.56.56.07.0 IELTS
Nguyễn Đỗ Minh DươngIELTS Advanced8.08.06.06.57.0 IELTS
Bùi Quang NghĩaIELTS Advanced7.07.56.07.57.0 IELTS
Nguyễn Song ĐiệpIELTS Advanced8.07.06.56.07.0 IELTS
Trần Minh QuangIELTS Advanced7.07.57.06.07.0 IELTS
Đinh Nhựt NamIELTS Advanced5.56.57.06.06.5 IELTS
Trần Thùy Dương IELTS Advanced7.57.06.06.06.5 IELTS
Nguyễn Hồng TháiIELTS Intermediate6.56.07.06.06.5 IELTS
Phạm Minh KhôiELTS Advanced7.57.06.55.56.5 IELTS
Cao Nguyễn Minh HươngIELTS Advanced67.56.56.56.5 IELTS
Đặng Hữu KhangIELTS Intermediate6.06.07.06.56.5 IELTS
Nguyễn Mai PhươngIELTS Advanced7.07.06.06.06.5 IELTS
Nguyễn Thị Trà MyIELTS Advanced5.57.06.56.06.5 IELTS
Đặng Minh TrangIELTS Advanced8.06.56.06.06.5 IELTS
Hoàng Trọng TânIELTS Advanced7.57.06.06.06.5 IELTS
Đào Hồng Lệ ThủyIELTS Advanced7.56.06.07.06.5 IELTS
Nguyễn Nguyễn Anh ThưIELTS Advanced6.07.06.06.06.5 IELTS
Cao Đức TrungIELTS Advanced6.57.06.06.06.5 IELTS
Hồng Ny NguyễnIELTS Advanced7.07.06.05.56.5 IELTS
Nguyễn Minh TiếnIELTS Advanced6.57.06.56.06.5 IELTS
Đồng Khánh QuânIELTS Advanced6.56.57.06.06.5 IELTS
Nguyễn Thị Vân AnhIELTS Advanced6.57.56.06.06.5 IELTS
Nguyễn Tùng DươngIELTS Advanced7.56.56.06.56.5 IELTS
Đặng Anh TúIELTS Advanced6.57.06.06.06.5 IELTS
Nguyễn Bá Ngọc HiểnIELTS Advanced7.56.56.06.56.5 IELTS
Nguyễn Tiến ĐạtIELTS Advanced6.57.56.06.06.5 IELTS
Nguyễn Quang SangIELTS Advanced6.08.06.05.56.5 IELTS
Trần Thanh SơnIELTS Advanced7.57.06.06.06.5 IELTS
Vũ Bảo SơnIELTS Advanced7.56.56.06.56.5 IELTS
Bùi Huy HoàngIELTS Advanced6.57.56.06.06.5 IELTS
Hoàng Nguyễn Đức ChíIELTS Advanced7.05.56.56.56.5 IELTS
Phạm Phương LyIELTS Advanced7.07.05.55.56.5 IELTS
Nguyễn Thị Thiên HươngIELTS Advanced7.07.05.57.06.5 IELTS

luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts

luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
anh thu ielts zim
luyen thi ielts
van dung ielts zim
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts