Ideas for IELTS Writing topic Hosting international sports events - Phân tích ý tưởng và từ vựng theo chủ đề

Bài viết cung cấp các ý tưởng cho bài Writing task 2 với đề tài Hosting international sports events và một số từ vựng liên quan đến chú ý để người đọc dễ dàng áp dụng.
author
Lưu Thu Trà
06/01/2024
ideas for ielts writing topic hosting international sports events phan tich y tuong va tu vung theo chu de

Việc tổ chức các sự kiện thể thao, đặc biệt là các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, bởi nó mang lại nhiều ích lợi nhưng đồng thời cũng gây ra bất lợi cho nước đăng cai. 

Vì vậy, chủ đề Hosting international sports events là một chủ đề xuất hiện nhiều lần trong bài thi IELTS Writing những năm trở lại đây. Thông thường, thí sinh được yêu cầu phân tích mặt lợi và mặt hại của việc tổ chức sự kiện thể thao quốc tế, hoặc thảo luận hai quan điểm xung quanh vấn đề này. Thông qua bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu tới người đọc một vài đề thi đã được ra, đồng thời cung cấp các ý tưởng và từ vựng cần thiết cho bài Writing chủ đề Hosting international sports events.

Key takeaways

 1. Các đề thi đã ra về chủ đề Hosting international sports events

 2. Lợi ích của việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế

 • Nhận được sự chú ý của quốc tế

 • Lợi ích kinh tế

 • Cải thiện cơ sở hạ tầng

 1. Bất lợi của việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế

 • Gánh nặng tài chính đối với nước đăng cai

 • Tỷ lệ tội phạm và hành vi phá hoại gia tăng

 • Rủi ro về dư luận tiêu cực

 • Nguy cơ lan truyền bệnh

Các đề thi về chủ đề Hosting international sports events

 • Many countries want to host international sports events while others think that hosting sports events has more problems than benefits. Discuss both views and give your opinion.

 • Some people think that hosting international sports events is good for the country, while some people think it is bad. Discuss both views and state your opinion.

Lập dàn ý và từ vựng cần thiết

Phân tích lợi ích 

 • Increase in worldwide exposure - Thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế

International sports events are ideal occasions for hosting countries to enhance their dignity. It can be conceded that major events are likely to draw global attention to the hosting nations which is a golden prospect for them to promote cultures and traditions. As their images are displayed in numerous media platforms, the countries can become a renowned tourist attraction among international visitors even long after the competitions ended. A prime example is Beijing, the capital of China, which successfully took advantage of the 2008 Olympics to acquire a high reputation.

(Các sự kiện thể thao quốc tế là dịp lý tưởng để các quốc gia đăng cai nâng cao giá trị của mình. Phải thừa nhận rằng các sự kiện lớn thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu tới các quốc gia đăng cai, đó là một cơ hội vàng để họ quảng bá văn hóa và truyền thống. Khi hình ảnh của họ được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, các quốc gia đăng cai có thể trở thành một điểm du lịch nổi tiếng đối với du khách quốc tế ngay cả khi cuộc thi kết thúc. Một ví dụ điển hình là Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đã tận dụng Thế vận hội 2008 để đạt được danh tiếng cao.)

 • Economic benefits - Lợi ích kinh tế

It is an indisputable fact that mega events generate a myriad of job opportunities for local residents. Beyond any doubt, host nations generally witness an abrupt surge in employment, especially in traveling, hospitality and catering services, which is attributed to a massive influx of tourists from all over the world. A case in point is Vietnam, which registered a year-on-year escalation in the quantity of jobs created during Sea Games 22, particularly in the hosting region. As a result, inhabitants in those areas can gain large amounts of income from thriving tourism. 

(Một thực tế không thể chối cãi là các sự kiện lớn tạo ra vô số cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Tại các quốc gia chủ nhà nhìn chung có sự gia tăng đột ngột về việc làm, đặc biệt là trong các dịch vụ du lịch, khách sạn và ăn uống, được cho là do lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Một trường hợp điển hình là Việt Nam, quốc gia đã ghi nhận sự gia tăng nhanh về số lượng ngành nghề được tạo ra trong Sea Games 22 so với năm trước đó, đặc biệt là trong khu vực đăng cai. Do đó, cư dân ở những khu vực này có thể thu được một lượng lớn thu nhập từ việc phát triển mạnh du lịch.)

 • Infrastructure improvement - Cải thiện cơ sở hạ tầng

Admittedly, world-class sports events are an excellent way to renovate the host city’s sporting infrastructure. As such large-scale events require a vast array of facilities such as stadiums, arenas, aquatic complexes and communication facilities, hosting nations generally receive money injection which is deployed to improve existing amenities and erect new ones. 

(Phải thừa nhận rằng các sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới là một cách tuyệt vời để cải tạo cơ sở hạ tầng thể thao của thành phố đăng cai. Do các sự kiện quy mô lớn như vậy đòi hỏi nhiều cơ sở vật chất như sân vận động, nhà thi đấu, khu liên hợp thủy sinh và các phương tiện thông tin liên lạc, nên các quốc gia đăng cai thường nhận được khoản tiền tài trợ để cải thiện các tiện nghi hiện có và xây dựng các cơ sở mới.)

 • Strengthening relationship among countries - Củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia

When an international sports competition takes place, leaders of all countries participating in the event get together and discuss. It is the time when cultural and linguistic differences among nations are set aside so that the mutual goal can be achieved. Moreover, citizens from different areas also gather in one place where they can interact with each other and share the love of sports, thereby fostering understanding as well as promoting peace and harmony among different parties around the globe.

(Khi một cuộc thi thể thao quốc tế diễn ra, các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia tham gia sự kiện này sẽ cùng nhau thảo luận. Đó là thời điểm mà sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ giữa các quốc gia được gạt sang một bên để cùng đạt được mục tiêu chung. Hơn nữa, các công dân từ các khu vực khác nhau cũng tập trung tại một nơi để giao lưu với nhau và chia sẻ tình yêu thể thao, từ đó làm tăng sự thấu hiểu cũng như thúc đẩy hòa bình và hòa hợp giữa các quốc gia khác nhau trên toàn cầu.)loi-ich-hosting-international-sports-events

Từ vựng thông dụng topic Hosting international sports events

 • indisputable (adj): không thể bàn cãi, chắc chắn 

 • a myriad of: vô số, rất nhiều

=> generate a myriad of job opportunities: tạo ra vô số cơ hội việc làm

 • surge (n): sự tăng trưởng đột ngột

 • a massive influx of tourists: lượng lớn khách du lịch

 • escalation (n): sự leo thang

 • hosting region (n): vùng, khu vực đăng cai sự kiện

 • inhabitant (n): cư dân

 • thriving (adj): phát triển mạnh

 • dignity (n): giá trị, phẩm giá

 • prospect (n): tiềm năng, triển vọng

 • media platforms (n): các nền tảng phương tiện truyền thông

 • renowned (adj): nổi tiếng

 • take advantage of: tận dụng lợi thế 

 • a vast array of: một loạt, rất nhiều

 • arena (n): đấu trường

 • aquatic complex (n): khu phức hợp thủy sinh

 • money injection (n): sự đầu tư tiền, sự tài trợ

Phân tích những bất lợi 

 • Financial burdens on host country - Gánh nặng tài chính đối với nước đăng cai

Hosting world-class events could be detrimental to the organizers in terms of debts. Specifically, organizing large-scale sports competitions necessitates construction and upgradation of infrastructure, which can cost taxpayers a great deal of money. Furthermore, most of those amenities are only for temporary purposes and normally fall into disuse after the programs have taken place. Consequently, citizens are left settling bills for facility maintenance after the competitions conclude.

(Việc tổ chức các sự kiện tầm cỡ thế giới có thể gây bất lợi cho các nhà tổ chức vì các khoản nợ họ phải chịu. Cụ thể, việc tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quy mô lớn đòi hỏi phải xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, điều này có thể khiến người nộp thuế phải trả rất nhiều tiền. Hơn nữa, hầu hết những tiện nghi đó chỉ dành cho mục đích tạm thời và thường không được sử dụng sau khi chương trình diễn ra. Do đó, các công dân phải thanh toán các hóa đơn bảo trì cơ sở sau khi các cuộc thi kết thúc.)

 • Rising crime rate and vandalism - Tỷ lệ tội phạm và hành vi phá hoại gia tăng

A negative aspect of this situation is the risk of chaos and security on the grounds of uncontrolled influxes of travellers to the hosting areas. Robberies, prostitution or even terrorism are potential hazards that organizers are confronted with. In addition, public infrastructure and architecture are susceptible to heavy devastation due to tourists’ acts of vandalism.

(Một khía cạnh tiêu cực của tình trạng này là nguy cơ về trật tự và an ninh do không kiểm soát được dòng khách du lịch đến các khu vực tổ chức. Cướp giật, mại dâm hay thậm chí khủng bố là những hiểm họa tiềm tàng mà những người tổ chức phải đối mặt. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng và kiến trúc công cộng dễ bị tàn phá nặng nề do các hành vi phá hoại của khách du lịch.)

 • Risk of negative publicity - Rủi ro về dư luận tiêu cực

Because international sport competitions attract attention from a worldwide audience, hosting countries are susceptible to negative publicity if events do not go as planned. A typical example is Sochi, Russia which was chosen to be the host of the 2014 Winter Olympics. The image of this nation was tarnished due to allegations of corruption in the fund delegation for the Olympic facilities.

(Bởi vì các cuộc thi đấu thể thao quốc tế thu hút sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới, các quốc gia đăng cai rất dễ gặp phải dư luận tiêu cực nếu các sự kiện không diễn ra như kế hoạch. Ví dụ điển hình là Sochi, Nga được chọn là nơi đăng cai Thế vận hội mùa đông 2014. Hình ảnh của quốc gia này đã bị hoen ố do những cáo buộc tham nhũng trong phái đoàn tài trợ cho các cơ sở vật chất của sự kiện Olympic.)

 • Risk of disease transmission - Nguy cơ lan truyền bệnh

Another downside of these mass gathering events is risk of disease transmission in hosting regions. This is attributed to a large quantity of visitors, who might carry pathogens, coming from different areas. Furthermore, it is of utmost gravity during COVID 19 pandemic as the infection risk can increase when hygiene practices are not properly applied. 

(Một nhược điểm khác của các sự kiện tụ tập đông người này là nguy cơ lây truyền dịch bệnh trong các khu vực tổ chức. Điều này được cho là do một lượng lớn du khách, những người có thể mang mầm bệnh, đến từ các khu vực khác nhau. Hơn nữa, vấn đề này càng nghiêm trọng hơn trong đại dịch COVID 19 vì nguy cơ lây nhiễm có thể tăng lên khi các biện pháp vệ sinh không được áp dụng đúng cách.)tac-hai-hosting-international-sports-events

Từ vựng thông dụng topic Hosting international sports events

 • necessitate (v): bắt buộc phải có

 • upgradation (n): sự nâng cấp

 • taxpayer (n): người đóng thuế (đặc biệt là thuế thu nhập)

 • fall into disuse: không được sử dụng

 • settle (v): thanh toán, trả nợ

 • maintenance (n): sự duy trì, sự bảo quản

 • chaos (n): sự hỗn loạn, sự lộn xộn

 • prostitution (n): nạn mãi dâm

 • terrorism (n): sự khủng bố

 • potential hazards (n): những mối nguy hiểm tiềm tàng

 • be confronted with (adj): phải đối mặt với

 • heavy devastation (n): sự tàn phá nặng nề

 • vandalism (n): sự phá hoại của công

 • tarnish (v): làm ô uế, làm nhơ nhuốc

 • allegation (n): sự cáo buộc, luận điệu (thường không có bằng chứng xác thực)

 • corruption (n): sự tham nhũng

 • be attributed to: được gán cho, được cho là do ( = be because of)

 • pathogen (n): mầm bệnh

 • gravity (n): tính nghiêm trọng, tính trầm trọng

Bài tập áp dụng

Viết bài luận hoàn chỉnh (tối thiểu 250 từ) cho đề bài sau:

(Đề thi 09/01/2021) Some people think that hosting international sports event is good for the country, while some people think it is bad. Discuss both views and state your opinion.

Phân tích đề bài
 • Chủ đề : hosting international sports events (tổ chức sự kiện thể thao quốc tế)

 • Nhiệm vụ: thảo luận 2 quan điểm đề bài đưa và nêu quan điểm của cá nhân người viết

Cách làm

Với dạng bài Discussion, thí sinh được yêu cầu phải thảo luận cả 2 quan điểm đề bài cho. Thí sinh cần đưa ra các luận điểm và dẫn chứng ủng hộ cho mỗi quan điểm

Quan điểm 1: hosting international sports event is good for the country (tổ chức sự kiện thể thao quốc tế có lợi cho nước chủ nhà)

Quan điểm 2: hosting international sports event is bad for the country (tổ chức sự kiện thể thao quốc tế có hại cho nước chủ nhà)

Phần

Nhiệm vụ

Mở bài

• Giới thiệu chủ đề của toàn bộ bài viết (paraphrase câu chủ đề)
• Trình bày khái quát quan điểm (đứng về phía nào)

Thân bài 1

Lý do cho quan điểm đối ngược

Thân bài 2

Lý do cho quan điểm bản thân đã lựa chọn

Kết bài

Tóm tắt nội dung chính và khẳng định lại ý kiến

*người đọc tham khảo các ý tưởng và từ vựng trong bài viết trên để áp dụng làm bài

Thông qua bài viết này, tác giả đã giới thiệu với người đọc một số ý tưởng tham khảo cho bài IELTS Writing chủ đề Hosting international sports events, đồng thời cung cấp thêm một số từ vựng liên quan đến chủ đề này. Người đọc cần chú ý áp dụng từ vựng đúng ngữ cảnh khi làm bài.


Tham khảo thêm khóa học IELTS cấp tốc tại ZIM Academy giúp phát triển kỹ năng Viết nhanh chóng, khóa học còn đảm bảo học viên học được cách tiếp cận các dạng đề thi IELTS Writing một cách hiệu quả. Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết từ cấu trúc đề thi đến các chiến lược giải đề, đồng thời nhận được phản hồi và sự hỗ trợ tận tình từ các chuyên gia.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu