Review bộ sách IELTS express Intermediate - Upper Intermediate

Bài viết cung cấp nội dung về bộ 2 cuốn IELTS express Intermediate - Upper Intermediate, liệt kê những ưu và nhược điểm cũng như hướng dẫn sử dụng.
Trần Khải Nam Sơn
04/10/2023
review bo sach ielts express intermediate upper intermediate

Ngoài việc học IELTS với giáo viên tại lớp, thông thường các học viên sẽ tự ôn tập thêm tại nhà. Tuy nhiên, trong vô vàn các đầu sách IELTS hiện nay, việc lựa chọn cho bản thân một đầu sách phù hợp thật sự không dễ dàng. Vì vậy, bài viết này sẽ mang đến cho học viên bộ 2 sách IELTS express Intermediate và IELTS express Upper Intermediate.

Key takeaways

Trình độ 

 • IELTS express – Intermediate Coursebook: 4.0-5.5

 • IELTS express – Upper Intermediate Coursebook: Từ 5.0 trở lên

Đối tượng

 • IELTS express – Intermediate Coursebook: Phù hợp cho IELTS Academic và IELTS General Traning.

 • IELTS express – Upper Intermediate Coursebook: Phù hợp cho IELTS Academic.

Ưu điểm

 • Phù hợp với những học viên đã có kiến thức cơ bản về IELTS và cần luyện tập thêm ở nhà.

 • Sách trình bày gọn gàng, dễ hiểu.

 • Có những ví dụ thực tế.

 • Language bank giúp người học có thể nâng cao kiến thức về ngôn ngữ nói và viết.

 • 2 mục “for this task” và “express tip” giúp thí sinh dù ôn luyện tại nhà vẫn có thể học được phương pháp và mẹo làm bài.

 • Sách Intermediate phù hợp cho đa dạng người học, những bạn dù không có nhu cầu thi Academic vẫn học được nhiều từ cuốn sách.

 • Phần “Progress Test” của sách Upper-Intermediate cho phép người học kiểm tra xem bản thân đã thực sự nắm được cách làm bài của dạng câu hỏi đó hay chưa.

Nhược điểm: 

 • Không có một phần từ vựng riêng biệt như một số bộ sách khác.

 • Chưa có nhiều đề thi mẫu hoàn chỉnh.

 • Được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Thông tin sơ bộ về sách IELTS express Intermediate - Upper Intermediate Coursebook

Trình độ 

 • IELTS express – Intermediate Coursebook: 4.0-5.5 (B1)

 • IELTS express – Upper Intermediate Coursebook: Từ 5.0 trở lên (B1-B2+)

Đối tượng

IELTS express là một bộ gồm 2 cuốn sách với 2 trình độ khác nhau nhằm mục đích phục vụ những người học có nhu cầu tìm hiểu và luyện tập các kỹ năng cần thiết để chinh phục chứng chỉ IELTS. Nếu như cuốn Intermediate bao quát vừa phần thi Academic và cả General Training, thì Upper Intermediate tập vào việc hỗ trợ cho những thí sinh có mong muốn đạt được mức điểm cao trong phần thi Academic.

Tham khảo thêm: Nên thi IELTS Academic hay General Training? So sánh 2 dạng bài

Nội dung tổng quan IELTS express Intermediate - Upper Intermediate

Điểm giống

 • Table of contents: Mục lục giới thiệu về nội dung của mỗi bài.

 • Unit 1-> Unit 8: Sách sẽ có 8 bài với những nội dung khác nhau.

 • Answer Key: Đáp án

 • Listening scripts: Bản thảo phần nghe.

 • Language Bank: Những cụm từ và các mẫu câu có thể sử dụng trong văn viết và văn nói.

Điểm khác

IELTS express – Intermediate Coursebook: 

 • Exam overview: Miêu tả về hình thức và nội dung của 2 phần thi Academic cũng như General Training.

 • Introduction: Giới thiệu về chứng chỉ IELTS và sách IELTS express Intermediate.

 • General training section: Luyện tập về phần Writing của General Training.

 • Practice Test: Các bài thi mẫu cho cả phần thi Academic và General Training.

IELTS express – Upper Intermediate Coursebook: 

 • Exam overview: Miêu tả về hình thức và nội dung của phần thi Academic.

 • Introduction: Giới thiệu về chứng chỉ IELTS và sách IELTS express Upper - Intermediate.

 • Progress test: Cứ xong mỗi 2 Unit (4 kỹ năng) sẽ có một bài kiểm tra quá trình.

 • Practice Test: Các bài thi mẫu cho phần thi Academic.

 • Writing Bank: Luyện tập 4 kiểu đề thi Writing.

Nội dung chi tiết IELTS express – Intermediate và Upper Intermediate Coursebook

IELTS express – Intermediate Coursebook

Gồm 8 Units, mỗi unit của sách sẽ là một chủ đề khác nhau, và bao gồm 2 kỹ năng. Trong đó:

 • Unit 1, 3, 5, 7: Reading and Speaking.

 • Unit 2, 4, 6, 8: Listening and Writing.

Sau đây sẽ đi chi tiết vào trong mỗi Unit sẽ có nội dung như thế nào. Unit 1 sẽ được chọn làm ví dụ.

Phần mục lục của Unit 1 được trình bày như sau.

image-altNguồn ảnh: IELTS express Intermediate

Phần Reading

 1. Introduction: Người học sẽ nhận được một số câu hỏi để thảo luận với bạn bè. Chủ đề của Unit 1 là Studying Overseas (du học) nên các câu hỏi này sẽ liên quan đến chủ đề du học. Ngoài ra còn 1 khung có tên In The Exam, giới thiệu về kỹ năng Reading (Academic and General Training).

image-altNguồn ảnh: IELTS express Intermediate

Skills

 1. Skimming and Scanning: Giới thiệu về 2 kỹ năng này và cung cấp bài tập để người học có thể thực hành.

 2. Predicting Content: Tầm quan trọng của việc dự đoán nội dung và cung cấp bài tập để người học có thể thực hành.

Exam tasks

 1. Short-answer questions: Trước khi bắt đầu làm các câu hỏi thực hành, thí sinh sẽ được đọc về dạng câu hỏi này và phương pháp làm bài trong phần For This Task.

image-altNguồn ảnh: IELTS express Intermediate

 1. Classification: nội dung được trình bày tương tự như ở mục 4.

 2. True/ False/ Not Given: nội dung được trình bày tương tự như ở mục 4.

Phần Speaking

 1. Introduction: Cung cấp một bức hình, và thí sinh được yêu cầu phân tích xem trong bức hình đó có những ai, bối cảnh thế nào và sau đó là thảo luận với bạn bè.

Skills

 1. Answering questions about yourself: Người học sẽ được cung cấp nhiều câu hỏi bài tập để luyện nói về bản thân bao gồm: Nghe và điền vào chỗ trống, viết câu trả lời và nối với nghĩa của chúng, và luyện tập hỏi và trả lời ứng dụng kiến thức đã học.

 2. Extending your responses: Người học được hướng dẫn cách để trả lời câu dài hơn, kèm với ví dụ minh họa, sau đó là câu hỏi để thí sinh vận dụng. Sau khi trả lời xong, thí sinh có thể nghe những câu trả lời của những thí sinh khác.

Exam tasks

 1. Introduction and Interview: Phần này sẽ có phần For this task và bài tập để thực hành.

Ngoài ra bên trong mỗi Unit sẽ có những khung express tip (mẹo làm bài)

image-altNguồn ảnh: IELTS express Intermediate

General Training

1A: An introduction to Letter Writing (Giới thiệu về viết thư)

Exam focus: Tập trung vào phần General Writing Task 1

Skills: Recognising types of letters (nhận diện các loại thư); planning a letter (lên dàn bài viết thư); using appropriate language and organisation (sử dụng ngôn từ và sắp xếp nội dung phù hợp). 

1B: Writing a Letter of Complaint (Viết thư phàn nàn)

Exam focus: Tập trung vào phần General Writing Task 1

Skills: Beginning a letter of complaint (mở đầu thư phàn nàn); imagining the situation (tưởng tượng tình huống); describing past events (miêu tả những sự kiện trong quá khứ), giving reasons for complaints (đưa ra các lý do.

2A: Writing a General Training Essay (Viết 1 bài luận tổng quát)

Exam focus: Tập trung vào phần General Writing Task 2

Skills: Approaching the question (tiếp cận câu hỏi); organising your essay (sắp xếp bài tiểu luận); introducing and concluding your essay (mở đầu và kết bài tiểu luận).

Practice Test

Người học sẽ được cung cấp 1 đề thi IELTS để luyện tập gồm 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết với số câu hỏi và phần thi tương tự như một bài thi thật.

Điểm đáng lưu ý đó là ngoài 4 phần kỹ năng này còn có 2 phần Reading và Writing của dạng đề General Training. Nên nếu người học có nhu cầu:

 • Thi IELTS General Training thì có thể bỏ qua phần Reading Academic và Writing Academic.

 • Thi IELTS Academic thì có thể bỏ qua phần Reading và Writing General Training.

IELTS express – Upper Intermediate Coursebook

Gồm 8 Units, mỗi unit của sách sẽ là một chủ đề khác nhau, và bao gồm 2 kỹ năng. Trong đó:

 • Unit 1, 3, 5, 7: Reading and Speaking.

 • Unit 2, 4, 6, 8: Listening and Writing.

Sau đây sẽ đi chi tiết vào trong mỗi Unit sẽ có nội dung như thế nào. Unit 1 sẽ được chọn làm ví dụ.

Phần mục lục của Unit 1 được trình bày như sau.

image-altNguồn ảnh: IELTS express Upper-Intermediate

Phần Reading

Introduction: Người học sẽ nhận được một số câu hỏi để thảo luận với bạn bè. Chủ đề của Unit 1 là Leisure Activities  (hoạt động giải trí) nên các câu hỏi sẽ liên quan đến chủ đề này. Ngoài ra còn 1 khung có tên In The Exam, giới thiệu về kỹ năng Reading (Academic).

image-altNguồn ảnh: IELTS express Upper-Intermediate

Và cũng tương tự như sách IELTS express Intermediate, phần skills và exam tasks của sách IELTS express Upper-Intermediate cũng được chia thành các phần tương ứng với từng kỹ năng và từng dạng bài.

Ở phần skills vẫn sẽ giới thiệu về các kỹ năng và cung cấp bài tập thực hành.

Ở phần exam tasks vẫn sẽ có phần for this task và bài tập thực hành.

Điểm khác biệt là giờ đây kiến thức sẽ tập trung hoàn toàn vào Academic.

Progress Test

Đây là điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa nội dung của 2 cuốn sách IELTS express. Nếu Intermediate có phần General Training thì Upper Intermediate sẽ có “kiểm tra quá trình.”

Phần progress test này sẽ xuất hiện sau khi người học đã lĩnh hội kiến thức của 2 Unit, được trình bày theo thứ tự tương ứng với 4 kỹ năng Nghe -> Đọc -> Viết -> Nói.

Mục đích chính của “Progress Test” là để người học vận dụng kiến thức đã học trong 2 Unit đó, nên phần câu hỏi phải tương ứng. Ví dụ:

 • Ở Unit 1, exam tasks của phần Reading bao gồm: Matching headings to paragraphs (nối tiêu đề với đoạn văn); Summary completion (điền tóm tắt) và Short-answer questions (điền câu trả lời ngắn). Nên ở phần Reading của Progress Test chỉ có 3 dạng câu hỏi này.

 • Ở Unit 1, exam tasks của phần Speaking bao gồm: Introduction and interview (giới thiệu và phỏng vấn) và Individual long turn (tự thuật). Nên ở phần Speaking của Progress Test chỉ có những câu hỏi thuộc part 1 và một câu hỏi thuộc part 2.

 • Ở Unit 2, exam tasks của phần Listening bao gồm: Form completion (điền biểu mẫu) và Multiple-choice questions with single answer (trắc nghiệm một đáp án). Nên ở phần Listening của Progress Test chỉ có 2 dạng câu hỏi này.

 • Ở Unit 2, exam tasks của phần Writing bao gồm: Describing graphs, bar charts, pie charts, and tables (Miêu tả biểu đồ tuyến tính, tròn, cột và bảng). Nên ở phần Writing của Progress Test sẽ là 1 bài viết thuộc 1 trong 4 dạng thông tin này. Cụ thể ở Progress Test 1 này là dạng bài tables. 

Writing Bank

Người học được hướng dẫn cách viết các dang bài Writing khác nhau. Cụ thể là Task 1: Report (Writing a report - Unit 2); Task 2: Essay (Thesis-led approach essay - Unit 4); Task 3: Report (Describing charts and graphs - Unit 6); Task 4: Essay (Argument-led approach essay - Unit 8).

Trong mỗi Task người học sẽ được cung cấp: Đề bài, số liệu (nếu viết report), useful phrases (các cụm từ hữu dụng), và một bài mẫu được phân tích hướng viết tương đối ngắn gọn nhưng vẫn cung cấp đủ thông tin cần thiết.

Ưu - nhược điểm của sách IELTS Express – Intermediate và Upper Intermediate Coursebook

Ưu điểm

 • Bộ sách này phù hợp với những bạn đã có kiến thức cơ bản về IELTS và cần luyện tập thêm ở nhà.

 • Sách trình bày gọn gàng, mỗi bài được chia phần rõ ràng tương ứng với kỹ năng và dạng câu hỏi tương ứng,

 • Những chủ đề bài viết và bài nói có những ví dụ thực tế, đi cùng với đó là phần language bank cung cấp những cụm từ và mẫu câu, giúp người học có thể nâng cao kiến thức về ngôn ngữ nói và viết.

 • Cả 2 sách đều có mục “for this task” và “express tip” được trình bày ngắn gọn và dễ hiểu. Giúp thí sinh dù ôn luyện tại nhà vẫn có thể học được phương pháp và mẹo làm bài.

 • Sách Intermediate phù hợp cho đa dạng người học, những bạn dù không có nhu cầu thi Academic vẫn học được nhiều từ cuốn sách.

 • Phần “Progress Test” của sách Upper-Intermediate cho phép người học kiểm tra xem bản thân đã thực sự nắm được cách làm bài của dạng câu hỏi đó hay chưa.

Nhược điểm

Tuy nhiên không phải bộ sách nào cũng thật sự là hoàn hảo, sẽ có những khuyết điểm mà người học nên cân nhắc.

 • Không có một phần từ vựng riêng biệt như một số bộ sách khác (Ví dụ: Inside Reading), người học cần phải đọc bài và tự tra từ vựng mới.

 • Sách Intermediate phần bài tập tương đối đa dạng, nhưng “practice test” chỉ có 1 đề. Sách Upper-Intermediate thì có thêm “Progress Test” nhưng tất nhiên không thể hoàn chỉnh như một bài thi thực.

 • Bộ sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh nên người học sẽ cần rất nhiều thời gian để dịch và nghiên cứu.

Hướng dẫn sử dụng sách IELTS Express – Intermediate và Upper Intermediate Coursebook

8 Units

Khi học các kỹ năng và dạng đề của bất kỳ bài nào người học cần đảm bảo:

 • Nắm vững lý thuyết trước khi bắt đầu làm.

 • Đọc hết các phương pháp làm bài trong “for this task” và mẹo trong “express tip” trước khi làm.

 • Tận dụng những gợi ý có sẵn trong phần Speaking và Writing vào trong bài nói và viết của mình.

Practice Test

Như đã đề cập ở trên, mỗi cuốn sách chỉ có một phần “Practice Test” nên khi làm phần này người học hãy canh giờ một cách nghiêm túc như một bài thi thật để có thể cho ra được kết quả sát với năng lực nhất có thể.

Answer Key

Mặc dù sách không có một phần từ vựng riêng biệt, người học có thể học từ vựng mới qua các bài học và answer key. Đừng chỉ xem đáp án rồi thôi, hãy tận dụng để học những từ vựng mà mình chưa biết.

Bên cạnh đó, phần đáp án đặc biệt có ích khi người học bí ý tưởng khi nói hoặc viết, vì trong phần đáp án của các bài học Speaking và Writing mà người học có thể ứng dụng trong tương lai.

Listening Scripts

Người học chỉ nên tận dụng Listening Scripts trong trường hợp không thể nghe được đáp án, hoặc thắc mắc vì sao đáp án đó lại như vậy.

Bên cạnh đó, Listening Scripts khá hữu hiệu trong việc cung cấp người nghe kiến thức về ngôn ngữ nói ví dụ như những từ vựng, những mẫu câu dùng trong giao tiếp hoặc thuyết trình.

Language Bank

Trước khi bắt đầu viết hoặc nói, người học có thể lật sang Language Bank để xem qua trước các mẫu câu chung, có thể ứng dụng vào nhiều chủ đề.

Những mẫu câu này được chia thành cho từng phần khác nhau. Bao gồm: Writing task 1 (Academic), Writing task 1 (General Training), Writing task 2 (Academic/ General Training) và Speaking Part 1,2,3.

General Training (sách Intermediate)

Những người học nào chỉ có nhu cầu đi thi IELTS General Training có thể không cần học các Unit dạy IELTS Writing Academic mà chuyển xuống phần General Training (từ trang 71) để học.

Trước khi bắt tay vào viết một bài hoàn chỉnh hãy xem qua phần giới thiệu, làm các bài tập liên quan đến từ vựng và ngữ pháp, nắm được phương pháp cũng như mẹo để khi viết được trơn tru.

Writing Bank (sách Upper-Intermediate)

Writing Bank dù chỉ có 4 Unit nhưng lại hết sức thiết thực cho những người học có nhu cầu thi Academic. 

Trước khi bắt tay vào viết một bài hoàn chỉnh hãy phân tích đề, tận dụng những cụm từ hữu dụng và dàn ý được sách cho sẵn cũng như tham khảo bài mẫu để tự viết một bài hoàn chỉnh.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp thông tin về nội dung của bộ 2 cuốn IELTS express intermediate - upper intermediate, đánh giá những ưu nhược điểm, cũng như là hướng dẫn sử dụng sách.

Work Cited

 • Hallows, Richard, et al. IELTS Express: Intermediate Coursebook. Thomson, 2006. Accessed 13 August 2023.

 • Hallows, Richard, et al. IELTS Express: Upper Intermediate Coursebook. Thomson, 2006. Accessed 13 August 2023.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833