IELTS Speaking 2019 Review – Giải đề IELTS Speaking 2019 - Trường Anh Ngữ Học Thuật

Giới thiệu sách

IELTS Speaking 2019 Review là ấn phẩm được đội ngũ chuyên gia luyện thi IELTS tại Anh Ngữ ZIM biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tết về độ khó của đề thi IELTS Speaking trong cả năm 2019. Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp phương án xử lý các đề thi cụ thể qua việc cung cấp gợi ý và câu trả lời tham khảo và liên hệ mở rộng các chủ đề liên quan. Nội dung chính của sách bao gồm:

  • Tổng hợp đề thi thật IELTS Speaking trong năm 2019
  • Câu trả lời tham khảo Band điểm 7+
  • Gợi ý các hướng triển khai câu trả lời
  • Phân tích từ vựng hay
  • Liên hệ mở rộng các chủ đề liên quan

IELTS Speaking 2019 Review là sản phẩm trí tuệ của đội ngũ chuyên gia đại Anh Ngữ ZIM. Các hành vi sao chép dưới mọi hình thức mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ phía Anh Ngữ ZIM đều là những hành vi vi phạm bản quyền và luật sở hữu trí tuệ.

Tải sách: Tại đây

Trong quá trình sử dụng tài liệu của ZIM, nếu bạn cần hỗ trợ có thể post trực tiếp thắc mắc của bạn lên group facebook IELTS SHARE- ZIM Academic English School  (group chính thức của Anh Ngữ ZIM) để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ ZIM.

Xem thêm IELTS Writing 2019 Review