Topic: Dreams - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra các từ vựng liên quan đến một chủ đề “Dreams” kèm theo cách áp dụng các từ vựng này vào phần thi IELTS Speaking Part 1.
ZIM Academy
24/05/2023
topic dreams bai mau ielts speaking part 1 kem audio tu vung

Key takeaways

Một số câu trả lời tham khảo cho các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề “Dreams”:

 1. Do you remember your dream when you wake up?

 2. Do you like hearing others’ dreams?

 3. Have you told others about your dreams?

1. Do you remember your dream when you wake up?

Sometimes I remember my dreams when I wake up, but other times they just disappear from my memory. It's like they vanish into thin air, you know.

Từ vựng:

 • Wake up: thức dậy

 • Vanish into thin air: tan biến / biến mất vào trong không khí

  • Ví dụ: The thief vanished into thin air, and the police couldn't find him.

2. Do you like hearing others’ dreams?

I think hearing about other people's dreams can be pretty cool, especially if they're bizarre or wild. But I also feel like some people go on and on about their dreams, and I'm like, "Okay, I get it, you had a dream about flying, move on."

Từ vựng:

 • Bizarre: kỳ quái

 • Wild: rất bất thường, thường theo cách hấp dẫn hoặc thú vị

  • Ví dụ: Her fashion choices are always wild and unpredictable.

 • go on and on about: nói luyên thuyên về một việc gì đó

  • Ví dụ: He can go on and on about his favorite TV show for hours.

3. Have you told others about your dreams?

Oh yeah, I've definitely told people about my dreams. Some of them are just too interesting or too weird not to share. Plus, I feel like dreams can tell you a lot about yourself and your subconscious, so it's kind of like free therapy.

Từ vựng:

 • Subconscious: tiềm thức

  • Ví dụ: Our subconscious thoughts and beliefs can greatly affect our actions and decisions.

 • Free Therapy: liệu pháp về tinh thần miễn phí

Tham khảo thêm:

Qua bài viết này, tác giả hy vọng người đọc sẽ trang bị được cho mình thêm kiến thức để có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề “Dreams” trong phần thi IELTS Speaking Part 1 một cách tốt nhất dựa trên những từ vựng và cụm từ vựng đã được giới thiệu.

Người học cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức. Đăng ký tham gia thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM có ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu