Topic: Days off - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra bài mẫu cho chủ đề Days off kèm theo các từ vựng ghi điểm cho phần thi IELTS Speaking Part 1.
ZIM Academy
30/05/2023
topic days off bai mau ielts speaking part 1 kem audio tu vung

Key takeaways

Một số câu trả lời tham khảo cho các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Days off:

  1. What do you do on your day off?

  2. Do you prefer to spend your days off with your parents or with your friends?

  3. Do you want to have more days off?

1. What do you do on your day off?

On my day off, I usually like to relax and recharge. I might sleep in a bit, catch up on some TV shows or movies, or spend time outdoors if the weather is nice. I also enjoy spending time with friends and family, so I might plan a brunch or dinner with them.

  • sleep in: ngủ nướng

E.g: I like to sleep in on the weekends and catch up on rest.

  • catch up on: làm một thứ gì đó mà bạn đã không thể làm gần đây

E.g: I need to catch up on some work that I missed last week.

2. Do you prefer to spend your days off with your parents or with your friends?

As much as I love spending time with my parents, I think I prefer to spend my days off with my friends. I enjoy being social and trying new things, and my friends are often up for spontaneous adventures or activities. That being said, I do make sure to schedule regular visits and quality time with my family as well.

  • Spontaneous: tự phát / ngẫu hứng

E.g: His jokes seemed spontaneous, but were in fact carefully prepared beforehand.

  • schedule regular visits: lên lịch đi thăm thường xuyên

E.g:  I always schedule regular visits with my doctor for check-ups.

Xem thêm:

3. Do you want to have more days off?

I wouldn't mind having more days off, but I also understand the importance of work and productivity. I think it's all about finding a balance and making the most of the time you have, whether it's at work or during your time off.

  • Would not mind doing something: không ngại việc gì đó

  • make the most of something: tận dụng tối đa việc gì đó

E.g: Let's make the most of our time together and do something fun.

Qua bài viết này, tác giả hy vọng người đọc sẽ trang bị được cho mình thêm kiến thức để có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề “Days off” IELTS Speaking Part 1 một cách tốt nhất dựa trên những từ vựng và cụm từ vựng đã được giới thiệu.

»»» Xem thêm: Khóa học luyện thi IELTS cá nhân hóa, cam kết đầu ra bằng văn bản

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833