IELTS Speaking Part 2 – Describe a person: Cải thiện điểm tiêu chí Grammatical Range and Accuracy từ band 5 – 6 và 6 – 7

Cải thiện band điểm tiêu chí Grammatical Range and Accuracy từ band 5 – 6 và band 6 – 7 trong IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe a person.
ZIM Academy
10/01/2022
ielts speaking part 2 describe a person cai thien diem tieu chi grammatical range and accuracy tu band 5 6 va 6 7

Grammatical Range and Accuracy (Tính chính xác và độ đa dạng về ngữ pháp) là một trong bốn tiêu chí đánh giá band điểm Speaking của thí sinh trong kì thi IELTS. Bên cạnh đó, IELTS Speaking Part 2 – Describe a person là một trong những chủ đề rất phổ biến nhưng không phải bất kì sĩ tử nào cũng nắm được cách cải thiện tiêu chí Grammatical Range and Accuracy của mình để đạt band điểm Speaking cao hơn.

Trong bài viết này, người viết sẽ tập trung phân tích, gợi ý cách cải thiện band điểm Grammatical Range and Accuracy từ band 5 – 6 và band 6 – 7 trong IELTS Speaking Part 2 – Describe a person.

Yêu cầu về tiêu chí Grammatical Range and Accuracy band điểm 5 – 6 – 7

Theo như IELTS Speaking Band Descriptors (public version), band điểm 5 – 6 – 7 có những yêu cầu về ngữ pháp như sau:

Band 5:
 • produces basic sentence forms with reáonable accuracy

 • uses a limited range of more complex structures, but these usually contains errors and may cause some comprehension problems.

Tạm dịch:

 • Đưa ra những cấu trúc câu cơ bản với sự chính xác hợp lí.

 • Sử dụng một số ít các câu có cấu trúc phức tạp hơn, nhưng những câu này thường chứa lỗi sai và có thể gây ra vấn đề về việc nghe hiểu.

Band 6:
 • uses a range of complex structures with some flexibility

 • frequently produces error-free sentences, though some grammatical mistakes persist

Tạm dịch:

 • Sử dụng kết hợp câu có cấu trúc đơn giản và phức tạp, nhưng ít linh hoạt.

 • Có thể có lỗi sai thường xuyên đối với những câu có cấu trúc phức tạp, mặc dù những lỗi sai này hiếm khi ảnh hưởng tới việc hiểu.

Band 7:
 • uses a mix of simple and complex structures, but with limited flexibility

 • may make frequent mistakes with complex structures though these rarely cause comprehension problems

Tạm dịch:

 • Sử dụng một số cấu trúc phức tạp với sự linh hoạt.

 • Các câu nói thường không có lỗi, hoặc chỉ tồn tại một số lỗi ngữ pháp.

IELTS Speaking Part 2 – Describe a person

Như đã được nhắc đến ở trên, Describe a person là một trong những chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS Speaking. Những câu hỏi thuộc chủ đề này rất đa dạng, và thường đi theo cấu trúc như sau: Mô tả một người + Đặc điểm đề cho.

Topic Sample ‘Describe a person’:

 • Describe a famous person you are interested in.

 • Describe a person who you think wears unusual clothes.

 • Describe an intelligent person you know.

 • Describe a person who often helps others.

 • Describe a person who shows their feeling openly.

 • Describe a person who you want to have dinner with.

 • Describe a person who you want to meet in real life.

Có nhiều cách để thí sinh đưa ra câu trả lời cho dạng chủ đề này. Tuy nhiên, để giữ được tính mạch lạc và gắn kết cho từng phần trong câu trả lời dài 2 phút của mình, thí sinh có thể tham khảo cấu trúc trả lời sau:

Introduction – Basic information (Mở đầu – Thông tin cơ bản)

 • Tên của người mình nói tới

 • Tuổi tác/ nghề nghiệp

 • Mình biết người này từ lúc nào

Background information (Thông tin khác)

Người học có thể chọn 2 cách:

Cách 1: Nói về sự nghiệp của người này (Làm nghề đó được bao lâu, gặp những khó khăn gì, đạt được những thành tựu gì, có phải là người thành công trong công việc hay không,…)

Cách 2: Nói về ngoại hình và tính cách của người đó.

Main information – Topic (Chủ đề)

Nói về sự liên quan giữa người này và chủ đề.

Conclusion – Feeling/ Future (Kết luận – Cảm xúc/ tương lai)

 • Nói về cảm xúc của mình với người này

 • Có muốn gặp (gặp lại) người này trong tương lai hay không

Cách cải thiện tiêu chí GRA từ band 5 – 6 trong IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe a person

Người đọc có thể rút ra được sự khác biệt cơ bản giữa 2 band điểm này như sau:

Band 5

 • Chủ yếu là câu đơn, ít câu có cấu trúc phức tạp

 • Có nhiều lỗi sai và những lỗi này có thể dẫn tới vấn đề về nghe hiểu

Band 6

 • Có sự kết hợp giữa câu đơn và câu có cấu trúc phức tạp

 • Chủ yếu lỗi sai chỉ xuất hiện ở câu ghép và câu phức, tuy nhiên những lỗi này không ảnh hưởng đến việc nghe hiểu.

Như vậy, để tăng điểm GRA từ 5 – 6, người học cần giảm số lượng câu đơn (câu chỉ có một cụm chủ – vị) trong bài nói của mình và tăng số lượng câu phức lên (có thể nối các câu đơn bằng các liên từ: so, because, although… hoặc dùng mệnh đề quan hệ để biến 2 câu đơn thành 1 câu phức).

Ngoài ra, người học cần đảm bảo tính chính xác về mặt ngữ pháp ở tất cả các câu đơn và đảm bảo được việc người nghe có thể hiểu/ đoán nghĩa câu nói ngay cả khi có xuất hiện lỗi ngữ pháp.

Đọc thêm: Cách miêu tả người trong IELTS Speaking Part 2 (Phần 1)

Sample 1:

 • Band 5: My mother is a kind person. She often help everyone. (Câu trả lời bao gồm 2 câu đơn, và có lỗi sai về chia động từ ở từ ‘help’)

 • Band 6: My mother is a kind person because she often helps everyone. (2 câu đơn đã được biến thành một câu phức nhờ dùng từ nối ‘because’, không có lỗi ngữ pháp).

Sample 2:

 • Band 5: I don’t want nothing from people because I’m an independent people and I can take care of me.

 • -> Câu trả lời là một câu phức có khá nhiều lỗi sai về ngữ pháp (Các từ được gạch chân). Trong số đó, từ ‘nothing’ gây ra vấn đề về việc hiểu, vì người nói phủ định 2 lần (don’t – nothing).

 • Band 6: I don’t want anything from people because I’m an independent people and I can take care of myself.

 • -> Câu trả lời chỉ còn một lỗi sai ngữ pháp nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới nghĩa của câu. Vế trước đã được sửa lại thành ‘nothing’, giúp câu mang nghĩa phủ định: “Tôi không cần bất kì thứ gì”, và hoàn toàn phù hợp về mặt ngữ nghĩa với vế sau của câu.

Bài mẫu chủ đề ‘Describe a person who you want to have dinner with’ band 5 và band 6:

Band 5:

(Phần gạch chân là những lỗi sai về ngữ pháp, phần gạch chân là lỗi sai ngữ pháp có thể ảnh hưởng tới việc hiểu.)

Today, I’d like to talk about Taylor Swift who I want to have dinner with. She is about 31 year old. She is a singer. I know her since I am a high school student.

She is a very famous singer all over the world. She sing country music before, but now she sing pop music. She has a lot of difficult in her career. She work hardly to make music. Now she has a lot of fans and she also earn many money.

I want to having her with dinner because I am her fan. I will go with her to a Western restaurant in the US, we had beefsteek and some breads and we talk about her latest song. I will ask her about her hobby and where she want to travel to. And I will take a photo with her and print the paper.

I really admire Taylor, she motivate me to study hardly and to pursue my dream. I hope that I will have a chance to see her in real life. And I hope I can become a famous singer in the future.

Band 6:

(Phần gạch chân là những lỗi sai về ngữ pháp.)

Today, I’d like to talk about Taylor Swift who I want to have dinner with. She is 31 years old now and she is a very well-known singer. I know her since I was a high school student.

She is a super star and she has many famous songs. Before being famous as a pop singer, she used to sing country music. At first, it was very difficult for her to gain public’s attention. But she has worked very hard and she earn a lot of prizes. Recently, she just win a Grammy Awards. She is an attractive women, not only because of her good-looking appearance but also her talent.

Now she is one of the most successful singer in the world. Besides being a singer, she’s also a talented composer. Her songs are mostly write by her. My favourite songs of Taylor is Love Story, Back to December and Wildest Dream.

I really want to have dinner with her because I’m a big fan of her since I first listen to her songs. If I have a chance to have a meal with her, I think I will take her to a Western restaurant to enjoying beefsteek and breads, because I know this are her favourite food. I will ask her about her plan in the future, her hobby and her inspiration. I will also ask her to take some photos with me. After that, I will print them out and hang them in my bedroom.

I really admire Taylor Swift. She gives me a lot of motivation to work harder to make my dreams come true. I really hope I will have a chance to see her in real life.

Cách cải thiện tiêu chí GRA từ band 6 – 7 trong IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe a person

Như đã được đề cập ở phần 1, sau khi tìm hiểu về yêu cầu của tiêu chí GRA ở band điểm 6 và band điểm 7, có thể rút ra được sự khác biệt cơ bản giữa 2 band điểm này:

Band 6

 • Không linh hoạt trong việc sử dụng câu có cấu trúc phức tạp (có thể sử dụng một cách máy móc, không thay đổi cấu trúc dễ dàng)

 • Có khá nhiều lỗi sai khi sử dụng câu có cấu trúc phức tạp

Band 7

 • Linh hoạt trong việc sử dụng câu có cấu trúc phức tạp (có thể thay đổi cấu trúc câu một cách dễ dàng, nắm rõ cách dùng của cấu trúc đó)

 • Hầu như không có hoặc có ít lỗi ngữ pháp 

Như vậy, để tăng band điểm GRA từ band 6 lên band 7, người học cần nắm vững ngữ pháp Tiếng Anh và tiến hành luyện tập nhiều. Việc hiểu rõ ngữ pháp và luyện tập đều đặn sẽ giúp người đọc linh hoạt hơn trong việc sử dụng các cấu trúc câu khác nhau, có thể thay đổi/ sử dụng cấu trúc phức tạp dễ dàng để diễn đạt ý mà bản thân muốn nói. Ngoài ra, người học cần đảm bảo các câu nói của mình không gặp hoặc gặp rất ít lỗi về ngữ pháp.

Sample:

Band 6: Because my house is far from my school, I go to school every days by bus.

(Có lỗi sai ngữ pháp ở từ ‘days’, sử dụng cấu trúc câu phép tuy nhiên không quá linh hoạt.)

Band 7: Well, since my house is quite far from my school, which takes me around 30 minutes to go there, I choose bus as my daily means of transport.

(Sử dụng cấu trúc phức tạp một cách thành thạo để diễn đạt hết ý muốn nói, không có lỗi ngữ pháp.)

Bài mẫu band 7 chủ đề ‘Describe a person who you want to have dinner with’

Band 7:

(Phần gạch chân là những lỗi sai về ngữ pháp.)

I’d like to talk about Taylor Swift who I really want to go out for dinner with. She is my all-time favourite celebrity and even though she is in her 30s now, she’s still very beautiful. She is a famous singer and a talented songwriter and I have known her since I was a high school student.

As you may know, she’s now known as a very successful pop singer with many songs and albums released every year. But not everyone knows that she used to pursue a career in country music before. She become famous at a very young age, at around 16 and was considered as the country music’s most-visible young star at that time.

After many years devoted to music, she has won a lot of prizes and just recently, she won Album of the Year again at the 2021 Grammy, which is also her 11th Grammy Awards. She’s now a super star and her fans come from every corner of the world. They love her not only because of her beautiful voice and talent, but also her good-looking appearance and confidence.

I really want to have dinner with her because I’m a big fan of her. And ofcourse every fan loves to see their idol in real life. If I am really given this precious chance, I will take her to the best Western restaurant in town and enjoy her favourite food, which is beefsteak and bread.

I will take advantage of this chance to ask her about her daily life and her hobbies so that I’ll get to know her better. And if I could, I will ask her to take some photos with me so that I can post them on social media and hang them in my beloved bedroom. I will definitely keep the photos like treasure.

I really admire Taylor and she always set a good example for me to follow. She inspires me to work harder to pursue my ambitions and make my dreams come true. That’s all I want to say about the topic.

Tổng kết

Bài viết trên đã giúp người đọc phân tích các yêu cầu về tiêu chí Grammatical Range and Accuracy (GRA) ở các band điểm 5 – 6 – 7 và gợi ý cách trả lời IELTS Speaking Part 2 – Describe a person. Tác giả hy vọng bài viết này sẽ giúp người học có sự chuẩn bị kĩ càng hơn cho bài thi IELTS Speaking, cũng như cung cấp những thông tin thiết yếu về tiêu chí GRA trong Speaking cho người đọc.

Lê Thị Kiều Linh

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833