Từ vựng chủ đề Động vật hoang dã

ZIM Academy
17/02/2020
tu vung chu de dong vat hoang da

Protecting endangered species  là một chủ đề khó, thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS. Việc bổ sung cho mình các kiến thức từ vựng sẽ giúp cho bạn học dễ dàng diễn đạt ý tưởng của mình một cách trôi chảy và đúng trọng tâm hơn.

Để có thể làm bài tốt, Anh ngữ ZIM gửi tới bạn học bộ từ vựng ngắn gọn nhưng trọng tâm về chủ đề này.

Protecting endangered species 

Vocabulary:

No. Words/ Phrases Definition  Example Relevant collocations
1 Extinction (n)

Extinct (adj)

Sự tuyệt chủng The extinction of the dinosaurs occurred millions of years ago. in danger of/ threatened with extinction

on the verge of extinction 

(nguy cơ bị tuyệt chủng)

2 Poach (v) Săn bắt trái phép The Government should do what they can to prevent wild animals from being poached uncontrollably. 
3 Captivity (n)  tình trạng bị giam giữ  The animal finally were released from captivity after three months. forcing something into captivity

hold/keep sb in captivity. 

bring/take sb into captivity

free/release sb from captivity

escape from captivity 

4 conservation (n)

conserve (v)

sự bảo tồn Young people can volunteer to inform visitors of the importance of wildlife in conservation areas.  energy, environmental, forest, nature, soil, water, wildlife | architectural, building | art, painting + conservation

conservation + group, organization | efforts, measure, policy, programme, project, scheme, work | area

5 exotic (adj) lạ, hiếm Exotic pets like snakes and tropical birds are becoming more and more popular.
6 boycott (v) Tẩy chay People are encouraged to boycott products that are made from animals’ skin.
7 regulation (n)

regulate (v)

luật/sự kiểm soát The new regulation about wildlife conservation will be implemented at the end of the year. regulation + come into force: luật bắt đầu có hiệu lực

in accordance with (the) regulations: tuân theo luật

8 deterrent (n)

deter (v)

Điều ngăn chặn Severe punishments, such as life imprisonment, can serve as a strong deterrent against the illegal hunting of wild animals. act/serve as a deterrent against something to someone

(đóng vai trò như là điều ngăn chặn điều gì với ai đó)

9 habitat (n) môi trường sống Human industrial activities are destroying wild animal’s natural habitats. loss of habitat

Habitat destruction

conserve/protect habitats.

10 allocate (v) phân bổ The government is allocating £10 million for wildlife conservation. allocate resources/budget
11 sanctuary (n) khu bảo tồn/ nơi trú ẩn Many animals are protected in wildlife sanctuaries.
12 survive (v) tồn tại, sống sót These animals cannot survive if their habitats are destroyed.
13 shelter (n,v) chỗ ẩn náu There was no shelter for these animals after the forest had been cut down. find/take shelter
14 reproduce (v) sinh sản  Some creatures were better at surviving and reproducing than others.
15 Awareness (n) sự nhận thức Environmental awareness has increased dramatically over the past decade. a lack of awareness

develop, foster, heighten, increase, raise awareness

public awareness

16 Ecosystem (n) hệ sinh thái  Pollution can have harmful effects on the balance of the regional ecosystem.
17 Biodiversity (n) đa dạng sinh học  Habitat destruction caused by local agricultural activities can threaten the area’s biodiversity Biodiversity loss 

 

Bạn học có thể tải tài liệu dưới dạng PDF để tiện cho việc học tập/nghiên cứu

DOWNLOAD

Xem thêm từ vựng ở những chủ đề khác TẠI ĐÂY

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm