IELTS Writing Opinion essay: Cách cải thiện từ 5.0 lên 6.0 tiêu chí Task Response

hiểu được tiêu chí Task Response và gợi ý cách cải thiện band điểm của thí sinh từ 5.0 lên 6.0 trong dạng bài IELTS Writing Opinion essay.
ZIM Academy
11/06/2021
ielts writing opinion essay cach cai thien tu 50 len 60 tieu chi task response

Trong khi khá nhiều thí sinh đã biết và phần nào hiểu được các tiêu chí về ngữ pháp (GRA) trong IELTS Writing, từ vựng (LR) và độ mạch lạc (CC) thì tiêu chí về đáp ứng yêu cầu đề bài (TR) vẫn còn là một khái niệm khá mơ hồ và trừu tượng. Trong bài viết sau, tác giả sẽ giúp thí sinh hiểu được tiêu chí Task Response và gợi ý cách cải thiện band điểm của thí sinh từ 5.0 lên 6.0 ở tiêu chí này, cụ thể trong dạng bài IELTS Writing Opinion essay.

Phân tích tiêu chí Task Response trong IELTS Writing Opinion essay ở hai band điểm 5.0 và 6.0 gợi ý cải thiện band điểm

Dạng bài Opinion Essay trong IELTS Writing Task 2

Opinion Essay hay còn được biết đến với tên gọi “Agreement/ Disagreement Essay” là một dạng câu hỏi phổ biến trong IELTS Writing Task 2. Ở dạng đề này, đề bài sẽ đưa ra một ý kiến cá nhân về một chủ đề hoặc vấn nạn nhất định sau đó đặt ra câu hỏi: “Bạn có đồng ý với câu nói trên hay không?” Agreement/ Disagreement Essay là một dạng đề mở; khác với các dạng đề khác, nó cho thí sinh cơ hội để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Thí sinh, sau khi định hướng được lập trường của mình, sẽ chọn đứng về một phía “đồng tình”/ “không đồng tình” hoặc phía“trung lập” để rồi tiến hành đưa là các luận điểm, luận cứ để chứng minh cho lập trường của mình.

Phân tích tiêu chí Task Response trong Writing Task 2 ở hai band điểm 5.0 và 6.0.

Task Response là tiêu chí được sử dụng để đánh giá bài làm của thí sinh dựa trên mức độ đáp ứng của bài viết với yêu cầu của đề bài; cụ thể là các yếu tố như bố cục bài viết, việc thí sinh có trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của đề bài cũng như việc thí sinh đưa ra các lập luận trong bài viết có tính thuyết phục không. Tuy chiếm 25% số điểm của bài thi viết, nhiều thí sinh lại không thường chú tâm đến tiêu chí chấm điểm này. Khá nhiều thí sinh khi tham gia kỳ thi IELTS chỉ tập trung vào việc cố gắng sử dụng thật nhiều những từ vựng “cấp cao” cũng những cấu trúc ngữ pháp và thì phức tạp, nhưng họ lại bỏ qua các yếu tố về bộ cục cũng như cách diễn đạt nội dung trong bài.

Cùng xem diễn giải của tiêu chí ở hai band điểm ở bảng dưới đây:

Band 5.0

 • Addresses the task only partially; the format may be inappropriate in places (Thí sinh chỉ trả lời được một phần của câu hỏi của đề bài. Cấu trúc bài viết cũng như giọng văn có phần không phù hợp)

 • Expresses a position but the development is not always clear and there may be no conclusion drawn (Thí sinh có đưa ra được các luận điểm tuy nhiên lập luận còn chưa rõ ràng và có thể không có phần kết luận)

 • Presents some main ideas but these are limited and not sufficiently developed; there may be irrelevant details (Thí sinh diễn giải được một số ý chính nhưng ý diễn đạt còn hạn chế và có thể có một số chi tiết diễn đạt không liên quan đến bài)

Band 6.0

 • Addresses all parts of the task although some parts may be more fully covered than others (Thí sinh trả lời được đầy đủ các phần của câu hỏi tuy nhiên một số phần vẫn chưa được diễn đạt rõ)

 • Presents a relevant position although the conclusion may become unclear or repetitive (Thí sinh có đưa ra được các luận điểm liên quan đến câu hỏi tuy nhiên phần kết luận được rút ra có thể không liên quan và lặp lại kết luận từ câu hỏi)

 • Presents relevant main ideas but some may be inadequately developed/ unclear (Thí sinh diễn đạt được các ý chính liên quan đến câu hỏi nhưng ý diễn đạt vẫn chưa được triển khai một cách cụ thể)

Dựa vào diễn giải của Band Descriptor phía trên, có thể thấy tiêu chí Task Response trong IELTS Writing Task 2 ở hai band điểm 5.0 và 6.0 chủ yếu được đánh giá dựa trên các yếu tố.

 • Các yêu cầu của đề bài (Task requirement)

 • Luận điểm của thí sinh (Positions)

 • Triển khai luận điểm và lập luận (Idea development)

So sánh các yếu tố này giữa hai band điểm:

Các yêu cầu của đề bài

 • Band 5.0: Thí sinh trả lời được một phần (hoặc không đầy đủ) các yêu cầu đề bài

 • Band 6.0: Thí sinh trả lời được các đầy đủ các yêu cầu của đề bài

Luận điểm của thí sinh

 • Band 5.0: Luận điểm của thí sinh chưa rõ ràng và có thể thiếu phần kết luận

 • Band 6.0: Luận điểm của thí sinh liên quan đến đề bài. Có kết luận (nhưng có thể không liên quan và lặp đề)

Triển khai luận điểm và lập luận

 • Band 5.0: Triển khai luận điểm và lập luận của thí sinh còn hạn chế và có phần không liên quan đến luận điểm

 • Band 6.0: Triển khai luận điểm và lập luận của thí sinh tương đối nhưng cần cụ thể hơn

Lấy một bài viết sau làm ví dụ:

ielts-writing-opinion-essay-cach-cai-thien-tu-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-de-baiGovernments should spend money on railways rather than roads.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

(Nhiều người cho rằng chính phủ nên chi tiền để xây dựng hệ thống đường sắt thay vì chi tiền để xây dựng đường xá)

Trước hết, cần phân tích yêu cầu của đề bài:

 • Dạng bài: IELTS Writing Opinion essay (agreement or disagreement) – cụ thể là dạng đề mà thí sinh thể hiện quan điểm đồng tình hay không đồng tình với một phát biểu.

 • Yêu cầu: thể hiện quan điểm đồng tính/ không đồng tình với chủ thể là “Chính phủ” nên thực hiện “việc xây hệ thống đường sắt” hơn là “xây dựng đường xá”

In recent years, government focus on improving quality of life, which would bring a lot of benefits for the citizens. Such as, communication, health care, and transportation. Some people argue that building railways is more beneficial for local people than roads. In my opinion, it is a good idea that more train stations are built and the reasons are as follow.

First of all, pollution will reduce when more people give up driving to work on weekdays. Citizens nowadays spend a lot of time on the road during rush hours and emissions from cars bring a pollution in our environment. People easily get upset, if they get into traffic jam for a long time. Research has shown that air gets more polluted if a car stops on the road without turning off its engine. Having more train stations is a good way to make thing easy because trains could never get into congestion and train is a public transport which is more helpful in reducing air pollution.

Secondly, building more railways can potentially solve congestion on the road during busy hours because many people will choose to commute by trains. In recent years, the number of families that own cars have been growing fast and that numbers of cars have been contributing to traffic jam all over the city which is a horrible problem. However, with more railways, trains will take more people to go to their destinations without waiting on road in rush hours. It will be more convenience for the citizens.

Finally, taking public transports are relatively cheaper than private vehicles. People could save money to do other things that they are interested in.

In conclusion, the government should pay more money for building railway. It will bring more benefits since it is a good decision that has more advantages than drawbacks.

Bài viết trên đạt được số điểm 5.0 ở tiêu chí Task Response. Trong phần phân tích dưới đây, tác giả sẽ tạm bỏ qua các tiêu chí khác mà chỉ tập trung phân tích các yếu tố của tiêu chí TR của bài viết phía trên.

Đáp ứng các yêu cầu của IELTS Writing Opinion essay

Nhìn chung, người viết đã đáp ứng các yêu cầu về bố cục; gồm đoạn mở đầu, thân bài và kết bài cũng như đạt được số lượng từ tối thiểu cho một bài Writing Task 2. 

ielts-writing-opinion-essay-cach-cai-thien-tu-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-quan-diem“In my opinion, it is a good idea that more train stations are built, and the reasons are as follows.”

Ở câu thesis statement (luận đề) trên, người viết đã thể hiện được phần nào quan điểm của mình thông qua ý “nhiều ga tàu được xây hơn sẽ là một ý hay”, qua đó trả lời được câu hỏi của dạng bài Opinion Essay – “bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?”.

Tuy nhiên, người viết lại không đề cập gì đến vế “xây dựng nhiều hơn đường xá” mà chỉ đưa ra một nhận xét chung về vấn đề không cụ thể rằng “tốt hơn” vì lý do gì. Đồng thời việc sử dụng “train stations” – “các trạm/ga tàu” cũng không hẳn thể hiện được rõ ý và có phần không liên quan đến việc “xây hệ thống đường sắt”.

Các luận điểm trong bài viết

Trong bài viết trên, người viết đã đưa ra được ba luận điểm ở ba đoạn thân để chứng minh cho lập trường của mình.

First of all, pollution will reduce when more people give up driving to work on weekdays

Trước hết, ô nhiễm sẽ được giảm thiểu khi mọi người từ bỏ việc lái xe tới chỗ làm vào những ngày trong tuần.”

Luận điểm đầu tiên mà người viết đưa ra là việc “từ bỏ lái xe đi làm” sẽ giúp làm giảm thiểu ô nhiễm. Luận điểm ở đây có phần không liên quan đến các chủ thể trong yêu cầu của đề bài. Hai vế tranh luận trong câu hỏi là giữa việc “xây dựng đường xá” và “xây dựng đường ray”, người viết lại chọn luận điểm thể hiện ở câu topic sentence (câu chủ đề) của mình là một hành động khác – “từ bỏ việc lái xe” khiến luận điểm không rõ ràng và thiếu tính thuyết phục. 

“Secondly, building more railways can potentially solve congestion on the road during busy hours because many people will choose to commute by trains”

“Thứ hai, xây dựng đường nhiều đường ray có thể giúp giải quyết việc ùn tắc trên đường trong những giờ cao điểm vì nhiều người sẽ chọn di chuyển bằng tàu.”

Ở luận điểm thứ hai của mình người viết có nêu lên được một lý do việc chi tiền cho xây dựng hệ thống đường sắt sẽ tốt hơn xây đường xá là việc nó có thể giúp giảm tải ùn tắc giao thông. Dù vậy ở hai mệnh đề topic sentence của người viết không có sự liên kết. Việc “nhiều người chọn đi tàu” không là lý do cho việc “xây dựng hệ thống đường sẽ giúp giảm thiểu ùn tắc”. Người viết đã thể hiện được quan điểm của mình tuy nhiên luận điểm sử dụng không chặt chẽ và không rõ ràng.

“Finally, taking public transports are relatively cheaper than private vehicles.”

Cuối cùng, việc sử dụng phương tiện công cộng thường sẽ rẻ hơn việc sử dụng các phương tiện cá nhân.”

Luận điểm ở đây có thể hiện được một lợi ích của việc xây dựng đường sắt và hợp lý.

Triển khai luận điểm và lập luận

Trong ba đoạn thân bài, người viết đã nêu lên và triển khai được tương ứng ba luận điểm khác nhau để chứng minh cho quan điểm của mình. Tác giả sẽ đi vào phân tích một số cách lập luận của người viết ở ba luận điểm này.

“People easily get upset, if they get into traffic jam for a long time.”

“Mọi người dễ dàng cảm thấy bực bội nếu họ bị kẹt xe trong một thời gian dài”

Lập luận ở đây của người viết không liên quan đến luận điểm đã nêu ở topic sentence và không có tính bổ trợ của luận điểm. 

“Having more train stations is a good way… more helpful in reducing air pollution.”

Để kết thúc đoạn văn, người viết đưa ra kết luận với nội dung “có nhiều ga tàu sẽ tốt hơn vì tàu không bao giờ bị ùn tắc và giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. Kết luận ở đây một lần nữa không có sự thống nhất với luận điểm, khiến cho đoạn văn rời rạc không rõ ràng.

In recent years, the number of families that own cars have been growing fast and that numbers of cars have been contributing to traffic jam all over the city which is a horrible problem

Thí sinh đưa ra một ví dụ thống kê về tình hình xe hơi gây tắc nghẽn do càng nhiều hộ gia đình sở hữu chúng. Tuy không hẳn là một ví dụ cụ thể và mang tính thuyết phục cao, nhưng ví dụ này đã phần nào thể hiện rõ thực trạng kẹt xe mà thí sinh muốn nói tới giúp luận điểm của thí sinh thêm rõ ràng.

“However, with more railways…It will be more convenience for the citizens.

Ở kết luận thí sinh thể hiện được một lợi ích của việc “xây thêm hệ thống đường sắt” là việc tàu có thể chở thêm nhiều người hơn và sẽ tiện lợi hơn. Lập luận ở đây được cho là hợp lý và có tính thống nhất với luận điểm.

ielts-writing-opinion-essay-cach-cai-thien-tu-5-0-len-6-0-tieu-chi-task-response-ket-luan“People could save money to do other things that they are interested in”

Phần triển khai của luận điểm thứ ba còn nhiều hạn chế. Người viết chỉ lập luận được thêm rằng việc “sử dụng phương tiện công cộng” sẽ tiết kiệm được tiền để làm những việc khác. Luận điểm ở đây cần được triển khai rõ ràng và cụ thể hơn để tránh cho đoạn văn bị ngắt quãng và lủng củng.

Kết luận

Qua phân tích ở phía trên, người viết thể hiện những đặc điểm của ở thang điểm 5.0 của tiêu chí Task Response. Nguyên viết có thể do người đọc chưa phân tích và hiểu được rõ nội dung của đề bài. Bên cạnh đó, việc lựa chọn luận điểm của thí sinh vẫn có phần hạn chế dẫn đến việc triển khai cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Qua đó để cải thiện band điểm của mình, thí sinh cần cố gắng luyện tập viết nhiều hơn ở Writing Task 2 – cụ thể ở dạng bài Opinion Essay. Bên cạnh đó với dạng bài Opinion Essay người viết cũng cần phải đáp ứng được yêu cầu của đề bài là trả lời được quan điểm đồng tình/ không đồng tình. Hơn nữa, người viết cũng cần lựa chọn được luận điểm phù hợp, liên quan và bổ trợ được tốt cho lập trường của người viết đã chọn. Có thể bồi dưỡng bằng việc tham khảo sách, báo để nắm được các vấn đề xã hội tốt hơn cũng như luyện tập khả năng tư duy để chọn ra luận điểm phù hợp.

Cuối cùng về việc triển khai các luận điểm, người viết cần phải liên kết được các nội dung có mội quan hệ ủng hộ tốt và giúp diễn đạt được luận điểm một các rõ ràng hơn. Người viết cũng có thể luyện tập việc triển khai luận điểm bằng cách đưa ra những ví dụ có tình thuyết phục và hợp lý, giúp ý diễn đạt của người viết thêm phần sống động và giúp người đọc dễ dàng hình dung và hiểu được quan điểm của mình.

Bài viết IELTS Writing Opinion essay mẫu cho band điểm 6.0+

It is believed by some people that the government should be allocating more money for railways construction rather than roads construction. I agree with this point of view as I believe that railways systems bring in more benefits than roads.

Firstly, train systems can considerably help solve the problem of traffic jam during rush hours. As the population grows steadily every year the number of private-owned vehicles also increases. The extension of railway systems allows a greater capacity for passengers, therefore reduce the needs for cars and motorcycles. Citizens can travel to work or school everyday without worrying about the time wasted in traffic congestion. Secondly, most trains nowadays are eco-friendly, which means they do not release as much toxic gases into the environment as cars; thus, reduce air pollution.

Furthermore, trains are a much safer means of transportation in comparison to private-owned vehicles. As shown in the reports every year by the National Traffic Safety Committee, thousands of accidents relating to cars and motorcycles have been recorded while there are only a few dozens relating to trains. In addtion, trains are not only of greater capacity for humans but also for goods. Many railways systems have been used to deliver food and essentials across the country. Constructing more railways can contribute significantly to the development of the overall domestic consumption.

In conclusion, while roads construction may have its own benefits, I believe that the extension of railways systems is of greater importance and the authorities should invest more money on this means of transportation.

Tổng kết

Ở bài viết trên, tác giả đã chỉ ra và phân tích tiêu chí Task Response ở hai band điểm 5.0 và 6.0 trong IELTS Writing Opinion essay. Qua đó cho người đọc thấy được sự khác nhau cũng như những yếu tố trong tiêu chí chấm điểm mà người đọc cần lưu ý ở hai band điểm này. Đồng thời tác giả cũng chỉ ra những lỗi phổ biến ở band điểm 5.0 thông qua bài viết mẫu và đưa ra những góp ý để người đọc có thể cái thiện điểm số của mình ở dạng bài này. 

Nguyễn Trương Quang Vinh

 

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm