IELTS Writing Task 1 General Letter of Application: Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources

Khai thác tiêu chí Lexical Resources ở band 5 và 6 trong IELTS Writing Task 1 General Letter of Application giúp người học cải thiện band điểm
ZIM Academy
10/06/2021
ielts writing task 1 general letter of application cach cai thien 1 band diem tu 5 6 tieu chi lexical resources

IELTS General Training là một dạng bài thi thuộc chuẩn bài thi IELTS tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh dùng trong ngữ cảnh giao tiếp xã hội hoặc làm việc. Với kỹ năng Writing nói riêng, cụ thể là ở Task 1, thí sinh sẽ được nhận dữ liệu về một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư tương ứng. Bài viết dưới đây sẽ tập trung khai thác tiêu chí Lexical Resources ở band điểm 5 và 6 ở cụ thể dạng IELTS Writing Task 1 General Letter of Application nhằm giúp người học có thể cải thiện band điểm nói riêng và ứng dụng trong ngôn ngữ nói chung hiệu quả hơn.

Tổng quan về IELTS Writing Task 1 General Letter of Application

Ở Task 1 kỹ năng Writing trong bài thi IELTS General Training, thí sinh sẽ được nhận dữ liệu về một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư tương ứng. 

Theo cách phân loại thư trong IELTS General Writing Task 1 dựa trên mục đích của lá thư, có nhiều loại khác nhau như: Thư yêu cầu (Letter of Request), Thư xin lỗi (Letter of Apology), Thư gợi ý, khuyên nhủ (Letter of Suggestion), Thư phàn nàn (Letter of Complaint), … Bài viết này sẽ tập trung triển khai dạng Thư ứng tuyển (Letter of Application). 

Nhìn chung, thư ứng tuyển được viết nhằm truyền tải mong muốn, dự định ứng tuyển vào một vị trí việc làm tại một doanh nghiệp, tổ chức. Do vậy, dạng thư này thường có sắc thái trang trọng (formal) hay semi-formal (khá trang trọng) tùy vào đối tượng nhận thư.

Đọc thêm: Phân biệt văn phong Formal và Informal Letters trong IELTS Writing Task 1 General – Phần 2

Ví dụ về yêu cầu đề thư ứng tuyển:

ielts-writing-task-1-general-letter-of-application-cach-cai-thien-1-band-diem-tu-5-6-tieu-chi-lexical-resources-de-baiYêu cầu của thư ứng tuyển

 You do NOT need to write any addresses.

Begin your letter as follows:

Dear … ,

Tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Writing Task 1 General Letter of Application ở band 5-6

Như mục tiêu đã đề ra ban đầu, bài viết sẽ tập trung phân tích và gợi ý cách cải thiện từ band 5 thành 6 cho tiêu chí Lexical Resource. Sau đây, thông tin tổng quan về tiêu chí này ở hai band điểm cụ thể nêu trên trong IELTS General Writing Task 1 sẽ được trình bày kèm theo các gợi ý cải thiện riêng đối với dạng thư ứng tuyển.

Tổng Quan về tiêu chí Lexical Resource IELTS Writing Task 1 General ở band 5-6

So sánh Tiêu chí chấm điểm (Band descriptors) tương ứng với tiêu chí Lexical Resource ở band 5 và 6:

Band 5

 • Uses a limited range of vocabulary, but this is minimally adequate for the task. (Sử dụng lượng từ vựng còn hạn chế, chỉ vừa đủ để hoàn thành bài)

 • May make noticeable errors in spelling and/or word formation that may cause some difficulty for the reader. (Mắc nhiều lỗi đáng kể về chính tả và cấu tạo từ, gây khó khăn cho người đọc)

Band 6

 • Uses an adequate range of vocabulary for the task. (Sử dụng lượng từ vựng đủ rộng để hoàn thành bài)

 • Attempts to use less common vocabulary but with some inaccuracy. (Cố gắng sử dụng từ vựng ít thông dụng dù vẫn thiếu chuẩn xác)

 • Makes some errors in spelling and/or word formation, but they do not impede communication. (Mắc vài lỗi về chính tả và cấu tạo từ nhưng không cản trợ quá trình hiểu)

Như vậy, có thể thấy, các yếu tố mấu chốt nằm ở:

 • Độ đa dạng từ vựng (range of vocabulary): cách dùng đa dạng từ vựng cho việc truyền đạt hiệu quả nội dung. Không có quy định một con số cụ thể về số lượng từ vựng một thí sinh cần phải nắm. Do vậy, tiêu chí này sẽ được quyết định bởi việc nội dung bức thư có được truyền tải rõ ràng và trọn vẹn hay không. Riêng bắt đầu từ band 6, người học cần cố gắng sử dụng từ vựng ít thông dụng (less common vocabulary), tuy nhiên tính thiếu chuẩn xác vẫn được chấp nhận ở mức điểm này.

 • Chính tả (spelling): cách sắp xếp các ký tự theo một trình tự nhất định để cấu thành một từ. 

 • Cấu tạo từ (word formation): bao gồm 4 yếu tố Tiền tố – Hậu tố – Thay đổi từ loại – Từ ghép (theo Cambridge Dictionary).

Từ các yếu tố nêu trên, mục tiếp theo của bài viết sẽ đưa ra các gợi ý giúp cải thiện band điểm.

Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources trong IELTS Writing Task 1 General Letter of Application

Dưới đây là một bài mẫu Thư ứng tuyển tương ứng với band 5 tiêu chí Lexical resources trả lời cho yêu cầu đề bài ở mục I, từ đó tác giả sẽ chỉ ra và gợi ý hướng cải thiện lên band 6.

Bài mẫu band 5: 

Dear Mr. Hilton,

My name is Kevin McCartney and we met on the fly from Tokyo to Singapore with Japan Airlines on the 14th of May. We sat next to each other, talked though the fly and gave our business cards. I hope you remember who I am as you said I should contact you about a job in your restaurant chain. Today I am writing to say that I am interested in the job in the chain of your restaurants.

You said about your chain of restaurants and that you would like to create digital marketing to avertise your restaurants, especially on websites and social media. As I told you during the fly, I work marketing, so I am very interested in creating marketing to help you.

I am suit because I have worked in this field as a department manager for above 5 years. I believe my skills and experience can help your chain of restaurants. We could talk about this more, and I am free every morning next week. Please call me to create a meeting if you are interested. 

I look for hearing from you soon. Thank you very much.

Best,

Kevin McCartney

(197 từ)

Phân tích

Độ đa dạng từ vựng: lá thư trên còn lặp đi lặp lại một số (cụm) từ, như: chain of restaurants, interested, create, help, fly; các lựa chọn hay kết hợp từ còn thiếu chuẩn xác, chỉ vừa đủ để truyền tải đại ý, như: gave business cards, said about, create (digital) marketing, work marketing, create a meeting, look for hearing.

Chính tả: các từ though, avertise đang được viết sai dạng thức và có thể ảnh hưởng tới việc hiểu nghĩa.

Cấu tạo từ: 

 • Từ loại: fly

 • Hậu tố: suit

Từ những lỗi sai về từ vựng trên, tác giả sẽ đưa ra giải thích và hướng cải thiện như sau:

ielts-writing-task-1-general-letter-of-application-cach-cai-thien-1-band-diem-tu-5-6-tieu-chi-lexical-resources-loi-saiLỗi sai phổ biến ở band 5.0

Độ đa dạng từ vựng

Band 5

chain of restaurants - Cách kết hợp từ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Band 6

có thể dùng xen kẽ “one of your restaurants” (ám chỉ có nhiều nhà hàng trong chuỗi) hoặc dùng danh từ “business” hay “company”. Ngoài ra, thí sinh có thể linh hoạt gán chuỗi nhà hàng này với một loại hình sản phẩm đặc trưng (lưu ý nên nêu rõ từ đầu), ví dụ như “fast food restaurants” để từ đó có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng các cụm liên quan hơn (fast food restaurant chain, drive-through restaurants)

Band 5

fly - Từ lặp đi lặp lại nhiều lần. Xem thêm phần yếu tố Chính tả.

Band 6

có thể dùng “journey” để thay thế

Band 5 interested (in) - Cụm từ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Band 6

 • have interest in …

 • (be) keen on … / keen to V

Band 5

 • create (digital) marketing

 • work marketing

Cách kết hợp động từ “create” với danh từ “marketing” chưa chuẩn xác.

Band 6

do / work in (digital) marketing hoặc nêu rõ nhiệm vụ ứng với vị trí: prepare / make / develop marketing plans

Band 5 help (you / your chain of restaurants) - Từ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Band 6 support / assist 

Band 5 gave business cards - Động từ “give” cần được theo sau bởi tân ngữ. 

Band 6 exchanged business cards

Band 5 said about … - Lựa chọn động từ “say” chưa phù hợp với ngữ cảnh. 

Band 6

 • talked about …

 • told me about …

 • mentioned …

Band 5 create a meeting - Cách kết hợp động từ “create” với danh từ “meeting” chưa chuẩn xác.

Band 6 arrange / schedule a meeting

Band 5 look for hearing … -Cụm “look for” mang nghĩa “tìm kiếm”. Lựa chọn từ tốt hơn có thể là “look forward to”.

Band 6 looking forward to

Chính tả

Band điểm

5.0

6.0

Chính tả

though

through / throughout

avertise

advertise

Cấu tạo từ

Band điểm

5.0

6.0

Cấu tạo từ

fly

flight

suit

suitable

Bài mẫu band 6 sau

Dear Mr. Hilton,

My name is Kevin McCartney and we met on the flight from Tokyo to Singapore with Japan Airlines on the 14th of May. We sat next to each other, talked throughout the journey and exchanged our business cards. I hope you remember who I am as you said I should contact you regarding a job in your fast food restaurant chain. Today I am writing to express my interest in the position in one of your restaurants.

You mentioned your drive-through restaurants and that you would like to do digital marketing to advertise your business, especially on websites and social media. As I told you during the flight, I work in marketing, so I am really keen on developing marketing plans to help you.

I am a suitable person because I have worked in this field as a department manager for above 5 years. I believe my skills and previous real experience can support your company to increase. We could discuss this further, and I am available every morning next week. Please call me to arrange a meeting if you are interested. 

I look forward to hearing from you soon. Thank you very much.

Best,

Kevin McCartney

(200 từ)

Phân tích:

Các lỗi trên bảng tổng hợp trên đã được giải quyết. Không những vậy, ở bài band 6 tiêu chí Lexical Resources, người viết còn vận dụng một số cụm mang ý nghĩa cụ thể hơn, như: show my interest in … (thay vì “say that I am interested in …”), discuss … further (thay vì “talk about … more”), available (thay vì “free”). Hơn nữa, các (cụm) từ ít thông dụng hơn như “previous experience” được lựa chọn, tuy vẫn còn tồn tại tính thiếu chuẩn xác: danh từ “experience” và tính từ “real” không thường được dùng thành collocation mà thay vào đó, nên dùng các tính từ “practical”, “first-hand” hay “hands-on”; danh từ “business” và động từ “increase” cũng rơi vào trường hợp tương tự, có thể đổi thành “support your business to expand / grow”.

Một số điểm cần nhớ về cách cải thiện: Độ đa dạng từ vựng: Tích cực tiếp thu từ vựng liên quan đến các tình huống thường gặp ở dạng Thư tuyển dụng, có thể phân chia theo loại công ty tuyển dụng (nhà hàng, khách sạn, bảo tàng, siêu thị, …) cũng như các cách diễn đạt thường sử dụng cố định trong dạng thư này, có thể phân chia theo bố cục thư.

Gợi ý các cách diễn đạt thường sử dụng cố định trong IELTS Writing Task 1 General Letter of Application

Nguồn thông tin về vị trí việc làm:

 • I saw your job advertisement on/in [tên trang web/báo/…] and would like to apply for it.

 • I would like to apply for the position of [tên vị trí việc làm] advertised on/in [tên trang web/báo/…]

 • I am writing to express my interest in your advertisement published on/in [tên trang web/báo/…]

Thông tin cá nhân (kinh nghiệm, bằng cấp, tính cách, khả năng, …)

 • I graduated from [tên trường] in [năm] with a degree in [lĩnh vực].

 • After my graduation from [tên trường], I have worked in [lĩnh vực].

 • I have worked as a [vị trí việc làm] at [công ty] for [thời gian làm việc].

 • I am a [vị trí việc làm] with more than [thời gian] experience in [lĩnh vực].

 • At present, I am employed as a [vị trí việc làm] at [công ty].

 • Personally, I am a [tính cách], [tính cách] and [tính cách] employee.

 • I have the ability to [nhiệm vụ cụ thể trong công việc] and [nhiệm vụ cụ thể trong công việc].

Động lực ứng tuyển

 • I believe my skills and previous experience can support your business.

 • I am confident that my skills and experience make me suitable for this position.

 • I would like to apply my knowledge and skills in your company.

Chính tả: Người học nên xem qua các quy tắc chính tả chung cũng như luyện tập sử dụng liên tục từ vựng để tạo thói quen viết đúng, đặc biệt đối với các từ dài. Nên có bước đọc dò lại (proofread) sau khi viết.

Cấu tạo từ: Yếu tố ngữ pháp có mối quan hệ chặt chẽ với yếu tố này. Người học cần rèn giũa khả năng sử dụng các điểm ngữ pháp cũng như tập thói quen đọc dò lại.

Tổng kết

Bài viết trên đã tập trung khai thác và giải quyết vấn đề cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources với dạng Thư ứng tuyển trong IELTS General Writing Task 1. Tác giả hy vọng người học có thể tham khảo thông tin trong bài để cải thiện band điểm cho bài thi cũng như ứng dụng trong ngôn ngữ thực tế hiệu quả hơn.

Phạm Trần Thảo Vy

Người học muốn nhanh chóng tiến bộ và tối ưu thời gian học có thể tham khảo khóa học ôn thi IELTS online tại ZIM Academy cam kết đạt điểm đầu ra IELTS.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833