Kết quả thi thử IELTS 09/03/2021 tại Anh Ngữ ZIM

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 09/03/2021.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: —
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: —

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02001 5.5 5 5.5 5.5 5 5 5.5
Z02002 5.5 4 5 6 6 6 5
Z02003 6 6 5 5.5 6 6 6
Z02004 5.5 3 6 6.5 6.5 6.5 5.5
Z02005 6 5 4 6 4.5 5 5
Z02006 5.5 3.5 6 6 5 5.5 5
Z02007 5 4 6.5 6 5 5.5 5.5
Z02008           0 0
Z02009 5 3 4 5 5 5 4.5
Z02010 5.5 3 5.5 5 6 5.5 5
Z02011 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z02012           0 0
Z02013 5.5 4.5 0 7 5.5 6 4
Z02014 6 4 0 5.5 5.5 5.5 4
Z02015 6.5 5.5 7 5.5 6.5 6 6.5
Z02016 5 3.5 5.5 4.5 5 5 5

 

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...