Kết quả thi thử IELTS 09/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 09/05/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z002 4.5 4.5 0 5 5.5 4.5 3.5
Z003 4 4.5 4.5 4.5 5 4.5 4.5
Z004 5.5 7 6 7 7.5 6.5 6.5
Z005 5.5 6 5 5 4.5 5 5.5
Z007 7 6 6 6 5.5 6 6.5
Z008 5 4 5 5 5.5 5 5
Z010 5.5 6 6 5.5 5 5.5 6
Z011 5.5 6.5 5 6 7.5 5.5 6
Z012 6.5 7.5 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z013 4 5.5 6 5 5.5 5 5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z102 4 6 4.5 5 5 5 5
Z103 7 8 8 6.5 6.5 6.5 7.5
Z104 7 9 8 6.5 7 6.5 7.5
Z105 6.5 7.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z106 6 5.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z107 6 6 5 6 6 6 6
Z108 6.5 6 6 6 6 6 6
Z109 5.5 5.5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z110 6 6.5 5 5.5 5.5 5.5 6
Z111 7.5 5.5 7 6 6 6 6.5
Z112 4.5 6 0 6 5.5 6 4
Z113 7 7 6.5 6.5 7 6.5 7
Z114 6 7 7 7 7 7 7

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6 4.5 6 4 4.5 4 5
Z004 0 0 0 0 0 0 0
Z003 4 7 5.5 5 5.5 4.5 5.5
Z005 6.5 8.5 6 7 7 7 7
Z006 4 6 0 4 4.5 4 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z062 5 6 6 6 5.5 6 6
Z063 4 5 5 5.5 5 5.5 5
Z064 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z065 5.5 5.5 6 6 6 6 6
Z067 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z068 5 5.5 5 5.5 6 5.5 5.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 6.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z102 6 6 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z103 5 5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z104 6.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z105 4.5 5.5 4.5 4 4.5 4 4.5
Z106 6 6 5.5 5 5.5 5 5.5
Z107 6 6 5.5 5.5 5 5.5 6
Z108 5 5.5 5 5 4.5 5 5
Z109 5.5 6 5.5 5 5 5 5.5

 

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 6 6 6.5 5.5 5 5.5 6
Z062 4.5 5 5.5 5 5 5 5
Z064 8.5 6.5 6 6 6.5 5.5 7

 

 

 

Leave a Comment

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...