Kết quả thi thử IELTS 11/07/2020 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 11/07/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z0016.58.57775.5
Z0027.57555.556
Z00366.5566.55.56
Z0047.576.555.556.5
Z00555.55.56.566.55.5
Z0067.56.57.56667
Z0076.566.56.566.56.5
Z0086.55.5655.556
Z00964.56.55.55.55.55.5
Z010665.55.5566
Z01156.55.55.55.54.5
Z0126.566.56666.5
Z0134545.55.55.54.5
Z014766.565.566.5
Z01566.565.55.55.56
Z0166.5675.5566.5
Z0176.56.576.566.56.5
Z0188.587.57.577.58
Z019786.56.566.57
Z02065.566.56.56.56
Z0216.55554.55.55.5
Z0226.566.566.55
Z0237.5877777.5
Z02465.56.56666
Z0258776.576.57
Z0268.56.56.56.5767
Z0275.56552.565.5
Z0286.56.576666.5
Z0297.57.56.576.577
Z030545.55.565.55
Xem thêm  Kết quả thi thử IELTS 28/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z1015.5655.55.55.55.5
Z1025.5555.55.55.55.5
Z103766.566.55
Z10532.54.54.554.53.5
Z10666.566666
Z10765.55.55.55.55.55.5
Z108444.55.555.54.5
Z109666.55.55.55.56
Z1106.55.56.55.55.55.56
Z1116.585.54.5166
Z11265.556665.5
Z1136.5876.56.56.57
Z11476.565.565.56.5
Z115555.55.565.55.5
Z1166.566.56.5766.5
Z117435553
Z1187.577.56.56.56.57
Z11977.57.56.576.57
Z1205.565.555.555.5
Z12165.55.55.55.55.55.5
Z12266.56.56666.5
Z12388.56.56.5677.5
Z1247.5677777
Z12555.55.5654
Z12677.56.576.577
Z1276.56.566666.5
Z128775.56.566.56.5
Z129776.566.55
Z1306.577.56.5677
Z1315.545.55.5465
Z13277.566.566.57
Xem thêm  Kết quả thi thử IELTS ngày 8/7/2017 tại Anh ngữ ZIM

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z0015.56.5665.566
Z002576.55.555.56
Z00468655.556.5
Z005555.55.55.55.55.5
Z00646.545.565.55
Z0075466.576.55.5
Z0084655.554
Z0093.5555.565.55
Z01047.5655.555.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z06366.5665.566
Z0645.53.55.54.5455
Z0655.56 434.54

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z1017.576.56.56.55.5
Z10276.565.565.56.5
Z1046665.55.55.56
Z1057874.5456.5
Z10674.565555.5
Z1073.54.53.53.543.54
Z1087.577.555.557
Z1097.56.56.54.554.56.5
Z11176.56.55
Z1126654445.5
Z1134.564.54.554.55

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z06144.554.54.54.54.5
Z0624.55.585556

Leave a Comment