Kết quả thi thử IELTS 13/07/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 13/07/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 13/07/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z019 6 6 7 7 6.5 7 6.5
Z011 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z017 6 6 6.5 6.5 7 6 6.5
Z001 7 6.5 6 6 5.5 6 6.5
Z015 6.5 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z021 6 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z020 6 5.5 6.5 6 6.5 6 6
Z022 5.5 5.5 6 6 6 6 6
Z027 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5 6
Z013 5.5 6 7 5.5 5.5 5.5 6
Z014 5.5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z008 5.5 6 6 5.5 6 5.5 6
Z002 5.5 5.5 7 5 5.5 5 6
Z030 5.5 4.5 6.5 6 6 6 5.5
Z004 5 5 6 6 6 6 5.5
Z010 5 5.5 5 6 5.5 6 5.5
Z016 5 4.5 6.5 5.5 4.5 6 5.5
Z009 5 4 6.5 5.5 6 5.5 5.5
Z006 6 5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z005 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z029 5.5 6 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z007 5.5 5.5 6.5 5 5.5 5 5.5
Z003 5.5 5 6 5 5 5 5.5
Z024 4.5 3 6 6 5.5 6 5
Z025 5.5 3.5 6 5 5.5 5 5
Z026 4 5 4.5 4.5 5 4 4.5
Z028 5.5 5 0 6 6.5 6 4
Z023 5 4.5 5.5 0.5 1 0 4

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất Nguyễn Văn Thu Thuỷ, Số Báo Danh Z162

Giải nhì: Đình Minh Hà, Số Báo Danh Z101

Giải ba Bùi Thúy Nga, Số Báo Danh Z180

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z162 7 6.5 7.5 7 6.5 7 7
Z101 6.5 7 7 7 6.5 7 7
Z180 7 6.5 7.5 6.5 7 6 7
Z130 6 7.5 7 6.5 7 6 7
Z164 6 6 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z163 6 6.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z161 6.5 5.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z120 6 5.5 7.5 6 5.5 6.5 6.5
Z106 6.5 6.5 7 6 6.5 6 6.5
Z123 6.5 6 7 6 6 6 6.5
Z153 7 6.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z175 6.5 7 6.5 6 6.5 6 6.5
Z165 5.5 8.5 6 6 6.5 6 6.5
Z158 6 8 6 5.5 6 5 6.5
Z179 5.5 6 6.5 6.5 7 6.5 6
Z103 6.5 5 6.5 6 6.5 6 6
Z172 5.5 5.5 6.5 6 6.5 6 6
Z107 5.5 5 6.5 6 7 5.5 6
Z170 6 6.5 6 6 6 6 6
Z177 6 6.5 6 6 6.5 6 6
Z119 6 5.5 6 6 6 6 6
Z121 6 5.5 6 6 6 6 6
Z173 6 5.5 6 6 5.5 6.5 6
Z178 6 5.5 6 6 5.5 6.5 6
Z152 6 6.5 5.5 6 6.5 5.5 6
Z156 6 5.5 7.5 5.5 6 5.5 6
Z112 6.5 6 6.5 5.5 6 5 6
Z159 6 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z166 6 6 6.5 5.5 6 5.5 6
Z116 5.5 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z167 6.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z157 6 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z105 6 5.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z111 5.5 6.5 6.5 5 5.5 5 6
Z127 6.5 6 6 5 5.5 5 6
Z181 4.5 4.5 6 6.5 6 7 5.5
Z174 5 4.5 6 6 6 6 5.5
Z126 5 5 5.5 6 6 6 5.5
Z154 6.5 4 6.5 5.5 6 5.5 5.5
Z182 6 4.5 6 5.5 7 5 5.5
Z104 5.5 4.5 6 5.5 5 6 5.5
Z132 5.5 4.5 6 5 5.5 5 5.5
Z102 6.5 6 4.5 5 5 5 5.5
Z117 5 4 5.5 5.5 6 5 5
Z160 5 3.5 6 5 5 5 5
Z109 5 5 5.5 5 5 5 5
Z108 5.5 5 5 5 5.5 5 5
Z128 5.5 5 5 5 5.5 4.5 5
Z155 5 4.5 5 5 5.5 4.5 5
Z171 4.5 4 6 4.5 4.5 4.5 5
Z113 5 4 5 3.5 4 3 4.5
Z176 5.5 5 0 6 5.5 6.5 4
Z118 0 4 5.5 5.5 6 5.5 4
Z129 5 4.5 0 5.5 6 5.5 4
Z110 5.5 5.5 0 5 5.5 5 4
Z151 5.5 5 0 5 5.5 4.5 4
Z125 4.5 3 3.5 4.5 4.5 4.5 4
Z114 4.5 3.5 4 4 5 3.5 4
Z168 5.5 4 0 5 5 5 3.5
Z169 6.5 0 7 0 0 0 3.5
Z131 3.5 3.5 0 4.5 4 4.5 3
Z122 6 5.5 0 0 0 0 3
Z115 4 3.5 0 1.5 4.5 0 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z031 6 6.5 8 6 6.5 6 6.5
Z009 6 6.5 7 6 6 6 6.5
Z031 6.5 7 6.5 6 6.5 6 6.5
Z026 5.5 6 6.5 6 6 6 6
Z016 6 5 6.5 6 5.5 6 6
Z018 6 6.5 6 5.5 5 5.5 6
Z007 6 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z029 5.5 5 6 6 6 6 5.5
Z010 5.5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z006 6 5.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z012 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z015 5.5 5.5 5 5.5 5 5.5 5.5
Z017 5.5 5 6.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z028 5 5 5 5 5 5 5
Z003 4 4.5 5 5 5 5 4.5
Z021 5 3.5 5 5 6 4.5 4.5
Z011 5.5 3.5 5 4.5 3 5 4.5
Z004 4 4 6 3 5 2 4.5
Z013 3.5 3.5 4.5 5 5.5 5 4
Z008 4 3 5.5 4 4 4 4
Z025 4 3.5 5.5 5.5 5.5 3.5
Z019 4.5 3.5 2.5 2.5 3 2 3.5
Z030 4.5 4.5 0 0 0 0 2.5
Z014 6 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhì: Đinh Thị Đan Tâm, Số Báo Danh Z061

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 5.5 9 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z070 6 5.5 6 6 6 6 6
Z082 5.5 6.5 5.5 6 6.5 5.5 6
Z063 6 6 6.5 5.5 5 6 6
Z062 5 4.5 5 6 5.5 6 5
Z065 6 7 6 6.5 5.5 5
Z069 4 8 6 6.5 6 4.5
Z066 5 2.5 5 5 4.5 5.5 4.5
Z068 6.5 6 5 5.5 5 4.5
Z071 6 3.5 5 5.5 5 3.5
Z081 4 4 4.5 4.5 4.5 3
Z067 4 3.5 4.5 5 4.5 3
Z064 3.5 2.5 3 2.5 2 3 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Chu Minh Thùy, Số Báo Danh Z136

Giải ba: Hoàng Minh Tú, Số Báo Danh Z130

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z136 6.0 6.5 7.5 7.0 7.5 6.5 7.0
Z130 7.5 6.0 8.0 5.5 5.5 5.5 7.0
Z121 6.0 6.0 7.0 7.5 8.0 7.0 6.5
Z113 5.5 7.5 6.5 7.0 8.0 6.5 6.5
Z126 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5
Z111 5.5 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z104 6.0 5.0 7.0 5.5 5.5 5.5 6.0
Z125 5.0 5.5 7.0 5.5 5.0 6.0 6.0
Z124 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0
Z116 6.5 6.0 5.0 5.5 5.0 5.5 6.0
Z101 6.0 5.0 7.0 5.0 5.0 5.0 6.0
Z133 5.5 5.0 6.5 5.5 6.0 5.5 5.5
Z108 6.0 5.0 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
Z128 5.0 4.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
Z109 4.5 6.0 5.5 5.5 6.0 5.5 5.5
Z112 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z115 6.0 4.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.5
Z106 5.0 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0
Z134 5.0 4.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0
Z131 4.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0
Z114 4.0 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
Z132 3.5 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
Z127 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Z102 5.0 5.0 5.5 4.5 4.5 4.5 5.0
Z107 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 5.0 4.5
Z123 3.5 4.0 5.5 5.0 5.5 5.0 4.5
Z110 4.0 4.0 5.5 4.5 5.0 4.0 4.5
Z105 4.0 4.0 3.0 5.5 5.0 5.5 4.0
Z129 6.0 5.0 0 5.5 6.0 5.5 4.0
Z122 5.0 5.0 0 5.0 5.5 5.0 4.0

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain