Kết quả thi thử IELTS 14/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 14/05/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5.5 6.5 5.5 5.5 6 5 6
Z102 7 7.5 6.5 6.5 6 6.5 7
Z103 6 6.5 7.5 6 5.5 6 6.5
Z104 7.5 7 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z105 7.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z106 5.5 7 6 5 5 5 6
Z108 7 6.5 7.5 5.5 6 5.5 6.5
Z109 5.5 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z110 6.5 8 7 6 6 6 7
Z111 4.5 5.5 5.5 5 5.5 5 5
Z112 6.5 7 7 5.5 6 5.5 6.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 8.5 8.5 6.5 8 6 6
Z002 3.5 4.5 4.5 4.5 4 5 4.5
Z003 7 8 8 6 6.5 6 7.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 6 7 6 5.5 5 6 6
Z102 7 7.5 7.5 6.5 6 6.5 7
Z103 7.5 6 8 5.5 5.5 5.5 7
Z104 7 5 6.5 5.5 5.5 5.5 6