Kết quả thi thử IELTS 16/11/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 16/11/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 16/11/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z017 6 6 8 6.5 6 6.5 6.5
Z030 6.5 7 6 6.5 6 6.5 6.5
Z020 5.5 6.5 7.5 6 5.5 6.5 6.5
Z010 6.5 6.5 7 6 5.5 6.5 6.5
Z015 6 6.5 6.5 6 6 6 6.5
Z001 6 7.5 6 6 6 6 6.5
Z013 6 6 6.5 6 5.5 6 6
Z012 5.5 6 6.5 6 6 6 6
Z028 5 6.5 6 6 5.5 6.5 6
Z026 5.5 6 5.5 6 5.5 6 6
Z005 6 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z007 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z029 5.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z014 4.5 5.5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z008 4.5 6 5 5.5 6 5.5 5.5
Z009 6 6.5 0 6.5 6.5 6.5 5
Z027 4 5.5 5.5 5.5 6 5 5
Z011 4 5.5 5 5.5 6 5.5 5
Z019 4.5 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z002 6.5 6 0 6 6 6 4.5
Z003 4.5 5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z025 4 5.5 0 5.5 6 5.5 4
Z016 4 5.5 0 5 4.5 5 3.5
Z022 3.5 5 0 4.5 5 4 3.5
Z024 2.5 5 0 3.5 3.5 3.5 3

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Vũ Mai Anh, Số Báo Danh Z130

Giải nhì: Nguyễn Thị Minh Trang, Số Báo Danh Z102

Giải ba: Nguyễn Thu Phương, Số Báo Danh Z107

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z130 6.5 7 7 7 6 7.5 7
Z102 6.5 6.5 7 7 6.5 7 7
Z107 6.5 6 6.5 7 7 7 6.5
Z167 6.5 6 7.5 6 6 6 6.5
Z154 6 7 7 5 5.5 5 6.5
Z178 5.5 6 5.5 7 7 7 6
Z162 5.5 5.5 7 6.5 6.5 6.5 6
Z181 6 5.5 6 6.5 6 6.5 6
Z176 5.5 5.5 6 6.5 6 6.5 6
Z180 6 6 5.5 6.5 7 6 6
Z177 6.5 6 6 6 5.5 6 6
Z156 5.5 6 6 6 6.5 6 6
Z174 5.5 5.5 6 6 6 6 6
Z125 5.5 6 5.5 6 5.5 6.5 6
Z132 6 6.5 4.5 6 6 6 6
Z159 5.5 5.5 7 5.5 6 5 6
Z123 6 5.5 6 5.5 5 6 6
Z124 5.5 6 6 5.5 6 5 6
Z131 5.5 6 6 5.5 5 5.5 6
Z161 5.5 6 6 5.5 6 5.5 6
Z175 6 5.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z122 5.5 6.5 5.5 5.5 5 5.5 6
Z106 6 6 6 5 5 5 6
Z168 4 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Z128 5 6 5.5 6 6 6 5.5
Z163 5.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z111 4.5 6 6 5.5 5 5.5 5.5
Z116 4.5 6 6 5.5 5 6 5.5
Z117 4.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z114 5.5 6 5.5 5.5 5 6 5.5
Z160 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z164 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z105 5.5 5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z121 5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z157 6 5 6 5 5 5 5.5
Z127 5.5 5 6 5 5 5 5.5
Z119 4.5 6 5.5 5 4.5 5.5 5.5
Z115 5.5 6 5 5 5.5 5 5.5
Z153 5 5.5 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z179 6 6.5 0 6.5 7 6.5 5
Z172 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z170 4 5 5.5 5.5 7 5 5
Z152 3.5 5.5 5 5 5.5 5 5
Z126 4 6 5.5 4.5 5 4.5 5
Z118 3 4 4.5 5.5 6 5.5 4.5
Z173 5.5 6 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z169 2.5 4 5.5 5 5.5 5 4.5
Z120 0 5.5 5.5 5 4.5 5 4
Z129 3.5 4 4 4 4.5 4 4
Z113 4 5 0 5 5 5 3.5
Z158 4 5.5 0 4 5.5 3 3.5
Z165 3.5 5 0 4 5.5 3.5 3
Z151 0 0 7 0 0 0 2

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Đỗ Hải Nam, Số Báo Danh Z018

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z018 7.0 8.0 7.5 7 7 7 7.5
Z014 6.0 7.0 6.5 6 6.5 6 6.5
Z016 5.5 6.0 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z021 5.5 7.0 6.0 6 6 6 6
Z005 5.0 6.0 6.0 6 5 6.5 6
Z019 6.0 6.5 5.5 6 6.5 6 6
Z008 5.5 6.5 5.5 6 6.5 5.5 6
Z028 5.5 6.0 5.5 6 6.5 5.5 6
Z002 5.5 6.5 7.0 5.5 6 5.5 6
Z023 6.0 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z010 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 6
Z022 6.0 5.5 6.5 5 5.5 5 6
Z033 5.0 5.0 6.5 6 6.5 5.5 5.5
Z032 5.5 5.5 5.5 6 6.5 5.5 5.5
Z026 6.0 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z020 6.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z006 5.0 6.0 5.0 5.5 5 5.5 5.5
Z001 5.0 6.0 6.5 5 5.5 4.5 5.5
Z007 5.0 5.0 6.0 5 5.5 5 5.5
Z003 6.0 5.0 5.5 5 4.5 5 5.5
Z012 4.5 4.5 6.0 5 3.5 6 5
Z030 5.0 5.0 5.0 5 5 5 5
Z013 4.0 5.0 4.5 5 5.5 4.5 4.5
Z015 4.0 6.0 4.5 4 4.5 3.5 4.5
Z027 5.0 5.5 0.0 5.5 5.5 5.5 4
Z029 5.0 5.5 0.0 5.5 5.5 5.5 4
Z025 6.0 5.0 0.0 4.5 4.5 4.5 4
Z034 5.0 6.0 0.0 3.5 0 5.5 3.5
Z031 0.0 5.0 0.0 5 4.5 5 2.5
Z009 0

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z074 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z069 6 6.5 7 6 5.5 6 6.5
Z070 7 7 6 6 6.5 6 6.5
Z071 5 6 6.5 6 6 6 6
Z087 5.5 5.5 7 5.5 6.5 5 6
Z086 6 5 6.5 5.5 5 6 6
Z081 5.5 6.6 6 5.5 6 5.5 6
Z063 6 6 6.5 5 5.5 5 6
Z073 4 5.5 5.5 6 5.5 6.5 5.5
Z064 5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z091 4.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z066 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z092 5.5 5 5.5 5.5 4.5 6 5.5
Z083 4.5 5.5 6 5 5 5 5.5
Z061 4.5 6.5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z085 5.5 4 7 4.5 5 4.5 5.5
Z067 5.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z084 5 4.5 6 5 4.5 5.5 5
Z068 4 5 6 4.5 5 4 5
Z065 5 6 0 5.5 5.5 5.5 4
Z094 5 5.5 0 5 4.5 5.5 4
Z072 3.5 4 4.5 4.5 5.5 4 4
Z090 4.5 4 0 5.5 4.5 6 3.5
Z089 3 5 0 5 4.5 5.5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Trang Linh, Số Báo Danh Z131

Giải ba: Nguyễn Khánh Linh, Số Báo Danh Z126

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z131 8.5 8.0 7.0 5.5 4.5 6.0 7.5
Z126 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Z133 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z134 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5
Z123 5.0 6.5 6.0 6.0 6.5 5.5 6.0
Z109 5.0 6.0 5.5 6.0 6.0 6.0 5.5
Z110 5.0 5.5 5.5 6.0 6.5 6.0 5.5
Z132 5.0 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z106 4.5 6.0 6.0 5.5 5.0 5.5 5.5
Z130 5.0 4.5 6.0 5.5 5.0 5.5 5.5
Z112 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z116 4.5 6.5 5.0 5.5 6.0 5.5 5.5
Z108 5.0 5.5 6.5 4.5 5.5 4.0 5.5
Z101 6.0 5.0 5.5 4.5 3.0 5.5 5.5
Z107 4.5 5.5 4.5 6.0 5.5 6.0 5.0
Z104 4.0 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0
Z121 4.5 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
Z127 5.5 7.0 0.0 6.0 6.5 6.0 4.5
Z128 6.0 5.0 0.0 6.0 6.5 6.0 4.5
Z129 4.5 4.0 6.0 3.5 0.0 5.0 4.5
Z103 4.5 4.0 5.0 3.5 0.0 5.0 4.5
Z105 4.0 5.5 0.0 6.0 6.5 5.5 4.0
Z114 2.5 3.5 4.0 5.0 6.0 4.5 4.0
Z113 4.5 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 3.5
Z122 2.5 4.5 2.5 4.5 4.5 4.5 3.5
Z135 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Z111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z124 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).