Kết quả thi thử IELTS 18/5/2019 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 18/5/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 18/5/2019.

Tham gia cộng đồng ZIM IELTS để thảo luận về nội dung bài viết này với tác giả.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Lã Thị Hồng Hải, Số Báo Danh Z009

Lịch thi thử IELTS tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

Giải nhì: Nguyễn Cao Minh, Số Báo Danh Z014

Giải ba: Khuê Nguyễn, Số Báo Danh Z062

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z009 6 8.5 7.5 7 6.5 7 7.5
Z014 6.5 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z062 7 8 7.5 6.5 7 6 7.5
Z051 7.5 8 7.5 6 6.5 6 7.5
Z016 5.5 8.5 6.5 6.5 6 6.5 7
Z066 6.5 8.5 6.5 6 6.5 5.5 7
Z060 5.5 7 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z024 5.5 8 6 6 5.5 6 6.5
Z001 5.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z027 6 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z010 6.5 7.5 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z061 7.5 8.5 0 7 6.5 7 6
Z056 5.5 6 5.5 6.5 7 6.5 6
Z006 5 7 6.5 6 5.5 6.5 6
Z021 5.5 7 5.5 5.5 6 5.5 6
Z068 5 7 5.5 5.5 5 5.5 6
Z004 6 6.5 5 5.5 5 5.5 6
Z022 4.5 5 5.5 6 6 6 5.5
Z070 4 7 6 5.5 5 6 5.5
Z057 5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z012 3.5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z023 5.5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z053 5.5 6 5.5 5 4.5 5.5 5.5
Z054 5 6 5.5 5 4.5 5 5.5
Z026 5.5 7 4.5 5 5.5 5 5.5
Z064 6.5 5 5.5 4 4.5 4 5.5
Z059 6.5 6.5 0 6 5.5 6 5
Z020 4 5.5 5.5 5 5 5 5
Z011 4 5 5.5 5 5.5 5 5
Z069 0 8.5 6.5 4 0 6 5
Z071 6.5 2 6.5 4 4.5 4 5
Z025 4.5 6.5 0 6 4.5 6.5 4.5
Z015 3 3.5 6 5.5 5 5.5 4.5
Z005 6 7 0 5.5 6.5 5 4.5
Z072 5.5 7 0 4.5 5 4.5 4.5
Z008 5.5 6.5 6 0 0 0 4.5
Z018 0 5 6 5.5 5.5 5.5 4
Z007 5.5 5 0 5.5 6 5.5 4
Z017 5 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z052 3 5.5 4 4 5.5 3 4
Z019 3.5 3 4 3.5 3.5 3.5 3.5
Z065 2.5 3 4 3.5 4.5 3 3.5
Z058 0 7 0 5.5 5 6 3
Z063 4.5 5.5 0 2.5 0 4 3

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z112 6 9 7 6.5 6.5 6.5 7
Z122 6 8.5 6.5 6.5 6 6.5 7
Z124 6 8.5 6 6.5 6.5 6.5 7
Z117 6.5 8 8 6 5.5 6.5 7
Z108 5.5 8 6.5 6.5 7 6 6.5
Z110 6 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z111 5.5 7 6.5 6.5 5.5 7 6.5
Z114 6.5 7 7 6 5.5 6 6.5
Z116 6 8 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z101 5.5 7.5 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z102 5 6.5 5.5 6 6 6 6
Z103 5.5 6.5 5 6 5.5 6 6
Z118 6 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z113 5.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z120 4 6.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z126 6.5 8.5 0 6 6 6 5.5
Z123 5.5 6.5 5 5.5 5 5.5 5.5
Z125 5.5 6.5 5 5.5 5 6 5.5
Z121 4 5 5.5 5.5 5 5.5 5
Z107 5 5 5.5 5 5.5 5 5
Z106 4 5.5 5.5 5 5.5 5 5
Z104 4 7 0 6.5 6 6.5 4.5
Z109 4 4.5 4.5 4.5 5 4.5 4.5
Z119 6 6.5 0 4 5 3.5 4

Leave a Comment

Tư vấn và giải đáp chương trình học