Kết quả thi thử IELTS 19/10/2019 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 19/10/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 19/10/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Lê Thị Thu Trang, Số Báo Danh Z004

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z004 7.5 8.5 7 7 7 7 7.5
Z029 5.5 7.5 7 6.5 6 7 6.5
Z023 5 7.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z006 6 8 6.5 6 6 6 6.5
Z030 5.5 8 6.5 6 6 6 6.5
Z005 6 8.5 5.5 6 5.5 6 6.5
Z025 4.5 6.5 5.5 6.5 6 7 6
Z022 5 7 6 6 6 6 6
Z001 4.5 7.5 5.5 6 6 6 6
Z011 5.5 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6
Z010 6 7 6 5.5 6 5.5 6
Z003 5.5 7 6 5.5 6 5.5 6
Z019 5.5 7 5 5.5 5 5.5 6
Z021 6 6 6.5 5 5 5 6
Z014 6 6.5 6 5 5 5 6
Z028 5.5 5.5 6 5.5 6.5 5 5.5
Z017 4 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z009 5.5 6 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z018 5.5 6 5.5 5.5 5 6 5.5
Z024 5.5 5.5 5.5 5.5 6 5 5.5
Z020 5.5 6.5 5 5.5 5 5.5 5.5
Z007 5 6 4.5 5.5 5 6 5.5
Z008 5.5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z013 5.5 6.5 5 4.5 4 4.5 5.5
Z015 6 7 5.5 3.5 0 5.5 5.5
Z026 5 8.5 0 6.5 6 7 5
Z012 4 5.5 5.5 5.5 6 5 5
Z027 4 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z016 4.5 6 4 4.5 4 4.5 5
Z002 4.5 7 0 6 5.5 6 4.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhì: Hoàng Phương Thảo, Số Báo Danh Z180

Giải ba: Cao Lê Thuỳ Dung, Số Báo Danh Z172

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z180 6.5 8.5 7 7 7.5 6.5 7.5
Z172 6 8.5 6.5 7 7 7 7
Z170 7 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z129 6.5 8 7.5 6 5.5 6.5 7
Z111 6 8.5 6.5 6 6 6 7
Z153 6 8.5 6.5 6 5.5 6 7
Z179 6.5 8.5 6 6 4.5 6.5 7
Z162 6 7 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z123 5.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z106 5.5 7 7 6 6 6 6.5
Z110 6.5 6.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z177 5.5 7 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z160 6.5 8 6 6 5.5 6.5 6.5
Z117 7 7 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z176 6 7.5 7 5.5 5 5.5 6.5
Z164 6.5 8 6 5.5 6 5 6.5
Z119 5.5 6 5.5 7 6.5 7 6
Z127 5 6 6 6.5 7 6 6
Z131 5 7 6.5 6 5.5 6 6
Z169 5.5 7 6 6 5.5 6 6
Z113 5.5 6.5 6 6 6 6 6
Z120 5.5 6.5 6 6 6 6 6
Z125 6 6.5 5.5 6 6 6 6
Z158 5.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z128 5.5 6 6 5.5 6 5.5 6
Z174 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z181 6 7 5 5.5 6.5 5 6
Z118 5 7 6 5 6 4.5 6
Z126 4.5 5.5 5.5 6 6.5 5.5 5.5
Z121 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z105 5.5 6 5 5.5 6 5.5 5.5
Z155 4.5 6 6.5 5 5.5 5 5.5
Z154 5.5 6 6 5 5 5 5.5
Z102 5 5.5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z115 4 7 5 5 5.5 4.5 5.5
Z122 6.5 7.5 0 6.5 6.5 6.5 5
Z156 5.5 7 0 6.5 7 6.5 5
Z182 6.5 7 0 5.5 6 5 5
Z166 5.5 6.5 0 6 5 6.5 4.5
Z103 5.5 5.5 0 6 5.5 6 4.5
Z124 4.5 3.5 5 5.5 6 5.5 4.5
Z107 6 6.5 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z152 5.5 7 0 5.5 5 5.5 4.5
Z161 6 6.5 0 5.5 7 4.5 4.5
Z165 5.5 6.5 0 5 5.5 4.5 4.5
Z175 3.5 6 0 6 6.5 5.5 4
Z159 5 6 0 5.5 6 5 4
Z167 4.5 6.5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z112 5 5.5 0 5.5 5 5.5 4
Z163 5.5 7 0 4 5.5 3 4
Z104 3.5 3.5 4 2.5 5 1 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Nguyễn Đoàn Hiển Nhân, Số Báo Danh Z018

Giải ba: Lê Chí Hải, Số Báo Danh Z033

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z018 7 8.5 7 7 7.5 6.5 7.5
Z033 5.5 8 7 7 7.5 7 7
Z007 7 8.5 7 6 6 6 7
Z014 7 8.5 7 6 6.5 6 7
Z012 7.5 8.5 7 5 5.5 5 7
Z036 6 8 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z015 6 8 6 6 6.5 5.5 6.5
Z029 6.5 7 6.5 5 5 5 6.5
Z010 4.5 6.5 6 6 6.5 5.5 6
Z030 5 7.5 5.5 6 6 6 6
Z038 5.5 7 6 5.5 6 5.5 6
Z017 6 7 5.5 5.5 6 5 6
Z032 5 7.5 3.5 6 6.5 6 5.5
Z011 5 6 6 5.5 5 5.5 5.5
Z004 4.5 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z026 5 7 5.5 5 5.5 4.5 5.5
Z001 4.5 6.5 5 5 5 5 5.5
Z019 5 6 5.5 4.5 5 4.5 5.5
Z016 6.5 7 5.5 6 5.5 5
Z009 4.5 6 5 5 5 5 5
Z028 6 3.5 4.5 5 5 5 5
Z023 5 6 5 4.5 6 4 5
Z006 4.5 6 4 4.5 5 4.5 5
Z005 3.5 4 5 4.5 4 4.5 4.5
Z020 6.5 7 4 3.5 4.5 4.5
Z013 4 5 4.5 4.5 4.5 3.5
Z037 4 6 0 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z068 7.5 8.5 6 5.5 5.5 5.5 7
Z087 7 8.5 6 5.5 5.5 5.5 7
Z083 6 8.5 6 5.5 6 5.5 6.5
Z082 6 8 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z072 5.5 8.5 6 5 6 4.5 6.5
Z084 6 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z062 5 6 6.5 5.5 5 6 6
Z065 5.5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z067 6 9 0 6 6.5 6 5.5
Z085 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z066 4 4.5 5.5 5.5 6 5 5
Z063 5 7 0 6 5.5 6 4.5
Z086 6 6 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z073 3.5 6 4 5 5 5 4.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhì: Dương Thị Thuỳ Linh, Số Báo Danh Z103

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z103 6.0 8.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Z106 5.5 8.0 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5
Z104 6.0 8.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5
Z101 6.0 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5
Z123 6.5 7.0 6.5 5.5 6.0 5.5 6.5
Z125 5.5 8.0 6.5 5.5 6.0 5.5 6.5
Z111 5.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0
Z122 5.5 6.5 5.5 6.5 6.0 6.5 6.0
Z129 5.0 6.0 7.5 6.0 6.5 6.0 6.0
Z121 5.5 7.5 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0
Z128 3.5 5.0 6.0 6.5 6.0 6.5 5.5
Z105 5.0 6.0 5.5 5.0 6.0 4.5 5.5
Z124 5.0 6.5 5.0 5.0 4.5 5.0 5.5
Z107 4.0 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0
Z114 5.5 6.5 0.0 5.0 5.5 5.0 4.5
Z109 4.5 4.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5
Z113 6.5 7.5 0.0 4.5 5.0 4.5 4.5
Z117 4.5 5.0 0.0 6.0 6.0 6.0 4.0
Z102 4.0 4.5 5.0 1.5 4.5 0.0 4.0
Z112 4.5 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 4.0
Z110 4.5 3.5 0.0 5.5 6.0 5.0 3.5
Z127 3.5 6.0 0.0 5.0 5.5 5.0 3.5
Z115 3.5 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 3.5
Z108 5.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Z126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain