Kết quả thi thử IELTS 22/12/2018 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 22/12/2018. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 22/12/2018

Hà Nội

Giải nhất: Đỗ Hùng Nam, Số Báo Danh Z076

Giải nhì: Lương Kim Chung, Số Báo Danh Z067

Giải ba: Phạm Thị Thu Hà, Số Báo Danh Z025

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z076 8 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z067 7 7 7.5 7 6.5 7 7
Z025 7 7.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z021 6.5 7 7 6.5 6 6.5 7
Z065 7 7 6.5 6.5 6 7 7
Z006 6.5 8 7 5.5 5.5 5.5 7
Z012 6.5 7.5 8 5 5.5 5 7
Z075 5.5 6.5 6.5 7.5 7 7.5 6.5
Z059 6 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z057 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z079 6 6.5 6 6.5 7 6 6.5
Z077 6.5 7 7 6 6 6 6.5
Z069 5.5 7 7 6 5.5 6.5 6.5
Z080 6.5 7 6 6 5.5 6 6.5
Z018 6 7 6 6 6.5 6 6.5
Z074 6 6.5 8 5.5 5 5.5 6.5
Z078 7 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z022 6.5 7 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z052 6.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z054 6 7.5 6.5 5 4.5 5.5 6.5
Z066 7 6.5 6.5 5 5 5 6.5
Z010 5 6 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z030 5.5 5.5 6.5 6 6 6 6
Z063 6.5 5.5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z014 5.5 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z002 6.5 6 6 5.5 6 5 6
Z053 6 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z058 5.5 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z007 5.5 6 6.5 5 5 5 6
Z056 5.5 6.5 6 5 4.5 5.5 6
Z061 5.5 7 5.5 5 5.5 5 6
Z001 5.5 5 6 6 5.5 6 5.5
Z029 4.5 5 5.5 6 6.5 6 5.5
Z015 4.5 5.5 6 5.5 6 5 5.5
Z028 5 5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z003 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z027 5.5 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z070 5.5 5 6.5 5 5 5 5.5
Z016 6 7 6.5 6.5 6.5 5
Z013 4 5.5 5 6 5.5 6 5
Z017 5 5 5 5.5 6 5.5 5
Z024 4 4.5 6 5 5 5 5
Z072 5 5 5.5 5 4.5 5 5
Z011 4.5 5 5 5 5.5 5 5
Z031 4.5 5.5 5 4.5 5 4 5
Z073 5.5 5 6 4 4.5 4 5
Z062 6 6.5 6 5.5 6 4.5
Z023 5 6 6 6.5 5.5 4.5
Z055 5.5 6 6 0 4.5
Z004 4.5 6 5.5 5.5 5.5 4
Z068 5.5 5.5 5 4 5.5 4
Z009 4.5 6 5 6 4.5 4
Z071 4.5 5.5 4 5 3.5 3.5
Z019 3 4 4 3 3.5 3 3.5
Z005 3 4 0 2

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Hồ Minh Chức, Số Báo Danh Z007

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z007 6.0 8.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0
Z011 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5
Z013 5.5 7.0 5.5 6.5 7.0 6.5 6.0
Z012 5.0 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.0
Z028 5.0 8.0 5.5 5.0 6.0 4.0 6.0
Z008 4.5 5.0 5.5 6.5 6.0 6.5 5.5
Z005 4.5 6.0 5.5 6.0 6.5 5.5 5.5
Z003 4.5 5.0 7.0 4.5 5.0 4.5 5.5
Z002 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Z010 4.0 6.5 5.5 4.0 4.0 4.0 5.0
Z029 5.0 5.5 5.0 4.0 4.5 4.0 5.0
Z001 4.0 4.5 3.0 5.0 5.5 5.0 4.0
Z026 4.0 5.0 5.5 0.0 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải ba: Ngô Thành Đạt, Số Báo Danh Z076

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z076 6 7.5 6.5 7 7.5 6.5 7
Z077 6.5 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z074 6 6 7 5 5 5.5 6
Z078 7 6.5 0 5.5 5.5 5.5 5
Z061 5 4.5 5.5 5 5.5 4.5 5
Z075 4.5 4 6 4.5 4.5 4.5 5
Z072 5.5 6 0 6 6 6.5 4.5
Z062 5 6.5 0 6 6.5 6 4.5
Z071 6 5.5 0 4.5 4 5 4
Z073 4.5 4.5 0 4.5 5 4.5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 20 Võ Oanh

Giải nhất: Lâm Nguyệt Ánh, Số Báo Danh Z133

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z133 8 8.5 7 7 7.5 7 7.5
Z123 7.5 7 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z102 7 6.5 7.5 6.5 7 6.5 7
Z128 6.5 7.5 7 6 5.5 6.5 7
Z101 7.5 7.5 6 6 6.5 6 7
Z122 6.5 7 7 6 7.5 5.5 6.5
Z100 6 6.5 7 6 7 5.5 6.5
Z110 7 6.5 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z105 6 6.5 6.5 6 6 6 6.5
Z119 6.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z131 6.5 7 6 6 6 6.5 6.5
Z108 6.5 6.5 7 5 4.5 5.5 6.5
Z113 7 8 5.5 5 4.5 5.5 6.5
Z130 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z118 5 6.5 6.5 6 6 6 6
Z129 6 5.5 6.5 6 6 6 6
Z125 5.5 6.5 6 6 6.5 6 6
Z120 5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z124 6.5 6 7 5 0 7.5 6
Z121 5.5 7.5 6.5 5 5 5.5 6
Z126 5.5 5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z112 5 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z109 4.5 6 6.5 5 5 5.5 5.5
Z127 4.5 5.5 6.5 5 5 5.5 5.5
Z117 5.5 6 6 4 4 4.5 5.5
Z111 4.5 5 5.5 5 5 5 5
Z114 4 5.5 5.5 5 5 5.5 5
Z116 5 4.5 5.5 5 5 5 5
Z132 4 4.5 5.5 4.5 5 4.5 4.5
Z115 4 5 5 4 4 4.5 4.5
Z103 3 4 4.5 4.5 4 5 4
Z104 0 4 3.5 4 4.5 4 3