Kết quả thi thử IELTS 23/11/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 23/11/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 23/11/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhì: Trần Tú Linh, Số Báo Danh Z017

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z017 6.5 9 7 6.5 6 6.5 7.5
Z015 6.5 7.5 7.5 6.5 6 6.5 7
Z023 6.5 8.5 6.5 6 6 6 7
Z007 5.5 7.5 6.5 6 6 6 6.5
Z005 5.5 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z006 5.5 7 6.5 6 5 6.5 6.5
Z012 5.5 8 6 6 5.5 6 6.5
Z018 6 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z024 5.5 7 6 6 6.5 6 6
Z013 5.5 6 6 6 6 6 6
Z009 5.5 7 5.5 6 6 6 6
Z016 5 7.5 6.5 5.5 5 6 6
Z004 4.5 7 6.5 5.5 4 6.5 6
Z029 6 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z025 5.5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z027 4.5 7 5.5 5.5 6 5 5.5
Z020 5.5 6 6 5 5 5 5.5
Z002 5.5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z001 5.5 5 6 5 5.5 5 5.5
Z026 4 4 6 5.5 5.5 5.5 5
Z014 4.5 6.5 0 6 5.5 6 4.5
Z030 4 5 5 4.5 5 4.5 4.5
Z019 5 5.5 0 6 6 6 4
Z011 4.5 6.5 0 5.5 6 5.5 4
Z003 2.5 3.5 5 5 4 5.5 4
Z028 4.5 5.5 0 5 5.5 4.5 4
Z010 5.5 4.5 0 4.5 5 4.5 3.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Bạch Thảo An, Số Báo Danh Z156

Giải nhì: Trịnh Thanh Sơn, Số Báo Danh Z151

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z156 8 9 7.5 6.5 6.5 6.5 8
Z151 7.5 8 7 6.5 6 6.5 7.5
Z165 7.5 8 7.5 6 6.5 6 7.5
Z152 6.5 9 6 6.5 7 6.5 7
Z119 6 9 6 6.5 7 6.5 7
Z123 6.5 8 6.5 6 6.5 6 7
Z175 6.5 8 6.5 6 6.5 6 7
Z154 7 9 5.5 6 6.5 6 7
Z129 7 8 6.5 5.5 6 5.5 7
Z105 7 9 6 5.5 4 6.5 7
Z120 6.5 9 6 5.5 5 5.5 7
Z173 6 7.5 6.5 6.5 6 7 6.5
Z103 6 7.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z118 6 8 6.5 6 6 6 6.5
Z153 5.5 8.5 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z179 5 8 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z162 5.5 8 6 6 6.5 6 6.5
Z168 6 7.5 6 6 6 6 6.5
Z155 6.5 6.5 6 6 5.5 6 6.5
Z182 6 7.5 6.5 5.5 4.5 6 6.5
Z166 6.5 8 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z172 5.5 6.5 6 6.5 6 7 6
Z163 5.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z106 5.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z115 6.5 5.5 6.5 6 6.5 6 6
Z121 5 6 6.5 6 5.5 6 6
Z122 6 6 6 6 6.5 5.5 6
Z112 5.5 6 6 6 5.5 6.5 6
Z107 5 7 6.5 5.5 6 5.5 6
Z116 5.5 6 6.5 5.5 5 5.5 6
Z104 5.5 5.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z170 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z126 6 7 6 5.5 6 5.5 6
Z176 6 7 6 5 5 5 6
Z113 4.5 5.5 5.5 6 6 6 5.5
Z102 5 5.5 5 6 6.5 6 5.5
Z128 5 6.5 5 5.5 6 5.5 5.5
Z181 5.5 6 6 5 4.5 5.5 5.5
Z124 5.5 5.5 6 5 6 4.5 5.5
Z125 5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z164 4 5.5 5.5 5.5 5 5.5 5
Z178 4.5 5.5 4.5 5.5 5 6 5
Z110 6 8 0 5.5 5.5 5.5 5
Z108 4.5 5.5 5.5 5 5 5 5
Z161 4.5 5 5.5 5 5 5 5
Z169 4.5 5 5.5 5 5 5 5
Z159 5 3.5 5.5 5 6 4.5 5
Z174 4 5 5 5 5.5 5 5
Z177 4 5 5.5 4.5 4 5 5
Z117 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5
Z180 4 5.5 5 4.5 5 4 5
Z171 5 6.5 0 5.5 6 5.5 4.5
Z127 4.5 4 5.5 4.5 4 4.5 4.5
Z109 3.5 5.5 0 6 5.5 6 4
Z101 4 5.5 0 5 4.5 5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên, Số Báo Danh Z128

Giải nhì: Phạm Nguyễn Hồng Hạnh, Số Báo Danh Z117

Giải ba: Lại Ngọc Bảo Trân, Số Báo Danh Z121

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z128 6.5 8.0 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0
Z117 7.0 8.5 7.0 6.0 5.5 6.0 7.0
Z121 7.5 7.5 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0
Z131 5.0 8.0 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5
Z129 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5
Z108 5.5 7.5 6.5 6.0 5.5 6.0 6.5
Z107 6.5 7.5 6.0 6.0 5.0 6.5 6.5
Z113 6.0 8.5 5.0 6.0 6.5 5.5 6.5
Z133 6.0 7.0 6.5 5.5 3.5 6.5 6.5
Z123 5.5 8.5 6.0 5.5 6.0 5.5 6.5
Z114 5.0 8.5 4.5 6.5 6.5 6.5 6.0
Z115 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0
Z112 4.5 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Z124 6.0 6.5 5.5 6.0 5.5 6.0 6.0
Z135 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0 5.5 6.0
Z106 5.5 7.5 6.0 5.0 5.5 5.0 6.0
Z127 6.5 9.0 0.0 6.5 6.0 6.5 5.5
Z109 4.5 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5
Z122 4.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z102 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z130 5.0 6.5 6.0 4.5 3.0 5.5 5.5
Z116 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.5 5.0
Z126 4.0 5.5 5.0 5.5 5.5 5.5 5.0
Z136 4.0 4.5 6.0 5.0 4.5 5.5 5.0
Z134 5.0 4.0 5.5 4.5 4.0 4.5 5.0
Z101 5.0 6.0 6.0 2.5 0.0 4.0 5.0
Z132 0.0 5.5 7.0 5.5 5.0 5.5 4.5
Z137 3.0 5.5 3.5 5.0 5.5 4.5 4.5
Z111 0.0 8.0 6.5 4.0 2.0 5.0 4.5
Z125 5.0 5.5 0.0 5.5 5.5 5.5 4.0
Z104 4.0 6.0 0.0 5.0 5.0 5.0 4.0
Z105 3.0 4.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0
Z103 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).