Kết quả thi thử IELTS 30/01/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Kết quả thi thử IELTS 30/01/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Anh Ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 30/01/2021. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Table of contents

author

Tác giả

Ngày đăng

Published on
ket-qua-thi-thu-ielts-30012021-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 30/01/2021.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: —
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z05019

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z03001           0 0
Z03002 5.5 5 6.5 5 5 5 5.5
Z03003           0 0
Z03004           0 0
Z03006 4 4.5 5 5 4 4.5 4.5
Z03007 5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z03021 5 5 6 6 5.5 5.5 5.5
Z03009 5 6 6 7 6 6.5 6
Z03010 5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z03011 5 6 7 5 6 5.5 6
Z03013 4 5 5 5 5.5 5.5 5
Z03014 6 5 6.5 4.5 5.5 5 5.5
Z03015 5 5 4 4.5 5 5 5
Z03016 4.5 5.5 5 4.5 5 5 5
Z03017 3 4.5 4 4.5 4 4 4
Z03018 6.5 7 7 6 5.5 5.5 6.5
Z03019 4 4.5 6 5 5.5 5.5 5
Z03020 4.5 5.5 6 5.5 5 5 5.5
Z03022 5.5 5 0 5.5 5.5 5.5 4

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z04001           0 0
Z04002 5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z04003 7 6 6 4.5 5 5 6
Z04004 6 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z04006 5.5 5.5 5.5 5.5 5 5 5.5
Z04007 8 8 7 6 5.5 5.5 7
Z04008 6.5 6.5 7 5.5 6 6 6.5
Z04009 6 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z04010 5.5 7.5 6.5 6 5.5 5.5 6.5
Z04011           0 0
Z04012           0 0
Z04013           0 0
Z04014 6 7.5 6 4 5 4.5 6

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z05001 5.5 5.5 5.5 4.5 5 5 5.5
Z05002 5.5 5 5.5 6 6 6 5.5
Z05003 4 3 4.5 4 4.5 4.5 4
Z05004 4 3.5 5.5 5.5 5 5 4.5
Z05005 3.5 4.5 4.5 3.5 5 4.5 4.5
Z05006 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 5 5.5
Z05007 5.5 4.5 5 4.5 4 4 5
Z05008 5 5 5 4 1 2 4.5
Z05009 7 5.5 6 4 6 5.5 6
Z05010 6.5 6 6.5 6 6 6 6.5
Z05011 6.5 7 7 6 6 6 6.5
Z05012 6 7 6 6 6 6 6.5
Z05013 0 0 0 0 0 0 0
Z05014 5 7 6 6.5 3 4 5.5
Z05015 6.5 6 6 7 6.5 6.5 6.5
Z05016 0 0 0 0 0 0 0
Z05017 5.5 0 0 0 0 0 1.5
Z05018 5 4 5.5 6 5 5.5 5
Z05019 6.5 7.5 6.5 6.5 7 7 7
Z05020 5 7 0 6.5 6 6 4.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z06001 5 6 6 5.5 6 6 6
Z06002 5 6 6 6 6 6 6
Z06003 2.5 3.5 4 6 5 5.5 4
Z06004 6.5 6 5.5 1 5 3.5 5.5
Z06005 4.5 4.5 6 6 5.5 5.5 5
Z06006 5 5.5 5.5 4.5 5 5 5.5
Z06007 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z06008 4 5 5.5 5.5 6 6 5
Z06009 5 5 6 5 5 5 5.5
Z06010 3.5 5 5 6 5.5 5.5 5
Z06011 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z06012 4.5 4 6.5 5.5 6.5 6 5.5
Z06015 6 6.5 6.5 6 6 6 6.5
Z06016 4.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z06017 7 7 6.5 6.5 7 7 7

Danh mục:

Chia sẻ:

Bình luận

Bạn cần để có thể bình luận.

Bài viết cùng chủ đề