Kết quả thi thử IELTS 4/5/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 4/5/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 4/5/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Nguyễn Minh Hằng, Số Báo Danh Z054

Giải nhì: Nguyễn Lê Vy, Số Báo Danh Z012

Giải ba: Nguyễn Diệu Quỳnh Nga, Số Báo Danh Z008

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z054 7.5 9 7.5 6.5 6 6.5 7.5
Z012 6.5 8 6.5 6.5 6 6.5 7
Z008 6.5 8.5 6 6.5 7 6.5 7
Z001 4.5 8 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z023 5.5 8 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z027 5.5 7.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z060 5.5 8 6 6 6.5 6 6.5
Z053 4.5 9 5.5 6 6 6 6.5
Z055 5.5 8 5.5 6 6.5 5.5 6.5
Z029 5.5 8 7 5.5 4 6 6.5
Z009 6 8.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z057 6 7 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z010 5.5 8 6 5.5 6 5 6.5
Z017 5.5 8 6 5.5 5 6 6.5
Z056 6.5 8.5 7 4 0 6 6.5
Z058 5 7 6 6.5 6.5 6.5 6
Z052 4.5 6.5 6.5 6 6 6 6
Z020 4.5 7.5 6 6 6 6 6
Z004 4.5 7.5 5.5 6 5.5 6.5 6
Z022 6.5 7 6 5 5.5 5 6
Z021 5.5 6.5 6 5 5.5 5 6
Z014 4 6.5 6 6 6.5 6 5.5
Z030 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z063 4.5 6.5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z059 4.5 5.5 6 5.5 5 6 5.5
Z016 5 7 5 5.5 5 6 5.5
Z015 5.5 5.5 6 4 4.5 4 5.5
Z026 6 8 0 6 6 6 5
Z003 5.5 8 0 6 6 6 5
Z024 3.5 6 5.5 5.5 5 5.5 5
Z019 5 4.5 5.5 5 4.5 5.5 5
Z061 4 5 5 5 5.5 5 5
Z011 4 6 5.5 4.5 5 4.5 5
Z018 4 5.5 5 4.5 4 4.5 5
Z007 5.5 7.5 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z006 4.5 7 0 5.5 6 5.5 4.5
Z062 3 5.5 5 4.5 4.5 4.5 4.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Nguyễn Trung Chiến, Số Báo Danh Z023

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z023 7 7 7 6.5 6 6.5 7
Z030 5 8 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z003 5.5 8.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z008 5 6.5 6.5 6.5 7 6.5 6
Z027 4 8.5 5.5 6 6 6 6
Z031 4.5 8 6 5.5 6 5.5 6
Z024 4.5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z025 5 5.5 6 4.5 6 4 5.5
Z026 5 7 6 4 1 5.5 5.5
Z006 4 5.5 6 5 4.5 5 5
Z028 4.5 7 6.5 7 6.5 4.5
Z029 3.5 4 4.5 3.5 3.5 3.5 4
Z021 3.5 4.5 5.5 5 5.5 3.5
Z004 3 6.5 5 5 5 3.5
Z007 3 5 6 0 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhì: Bùi Đoàn Khánh Quân, Số Báo Danh Z062

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z062 6.5 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z069 5.5 7.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z065 5 7 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z063 5.5 6.5 6 6.5 6 6.5 6
Z064 4.5 6.5 6 6.5 6 6.5 6
Z066 5 7.5 6 6 6 6 6
Z068 4 6.5 0 4 0 6 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải ba: Dương Thị Diệu Linh, Số Báo Danh Z102

Giải ba: Nguyễn Bùi Hoàng Mai, Số Báo Danh Z123

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z102 6 8.5 6.5 6.5 6 6.5 7
Z123 6.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z111 4.5 8.5 6 6 6.5 6.5 6.5
Z121 7 7 5.5 6 6 6 6.5
Z103 5 6.5 6 6 6 6 6
Z126 5 7 6 5 6 5.5 6
Z101 5 6.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z106 5.5 9 0 6.5 5.5 6 5
Z105 5 8 0 6 6 6 5
Z110 5 8 0 5.5 6 6 5
Z122 2.5 4 5 5 3.5 4 4

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain