Kết quả thi thử IELTS 5/10/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 5/10/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 5/10/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Nguyễn Minh Tâm, Số Báo Danh Z010

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z010 7.5 8.5 7.5 7 6.5 7 7.5
Z004 6.5 8.5 6.5 6.5 6 6.5 7
Z029 6 8 7 6 6 6 7
Z009 6.5 8.5 6.5 5.5 5.5 5.5 7
Z001 6 8 6 6 5.5 6 6.5
Z030 6.5 7 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z005 6 7.5 6 5.5 6 5.5 6.5
Z020 5.5 7 5.5 6 5.5 6 6
Z019 5.5 7.5 6 5.5 5 5.5 6
Z008 6 7.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z022 6 7 5.5 5 5.5 4.5 6
Z024 3.5 6 5.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Z023 4 5.5 5 6.5 7 6 5.5
Z021 4 6 6 6 6.5 5.5 5.5
Z027 5 6 5.5 6 6.5 6 5.5
Z006 5 5 5.5 5.5 6 5 5.5
Z007 5.5 6.5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z003 5 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z014 3.5 6 6 4.5 5 4.5 5
Z026 4.5 5.5 5.5 4.5 6 4 5
Z017 3.5 5.5 5.5 4.5 4 5 5
Z015 3 5 5.5 5 5.5 5 4.5
Z013 3.5 6 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Z018 4 5 5.5 4 4.5 4 4.5
Z025 4.5 5 0 6 6 6 4
Z002 5 6.5 0 5 5.5 4.5 4
Z016 2.5 5 5 4 4.5 4 4

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhì: Trần Yến Linh, Số Báo Danh Z179

Giải ba: Đình Minh Hà, Số Báo Danh Z159

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z179 7 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z159 7 8 7.5 6.5 6 6.5 7.5
Z110 6.5 9 6 7 6.5 7 7
Z178 7 7 7.5 6.5 6 6.5 7
Z171 6 8 7 6.5 6.5 6.5 7
Z162 7 8 6.5 6.5 6 6.5 7
Z115 6.5 8.5 6 6.5 6 6.5 7
Z130 6.5 8 6.5 6 6.5 6 7
Z170 5.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z168 6.5 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z161 6.5 7 6 6 5.5 6 6.5
Z174 5.5 8 6 6 6.5 5.5 6.5
Z114 5.5 8 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z182 6 8 6 5.5 5 6 6.5
Z172 5.5 8 6 5.5 6 5.5 6.5
Z167 5.5 8.5 5.5 5.5 5 6 6.5
Z153 6.5 9 5.5 5 5.5 5 6.5
Z177 5.5 7 5.5 6.5 6 6.5 6
Z127 5.5 6 7 6 5.5 6 6
Z181 5 7 6.5 6 5.5 6 6
Z155 5.5 6 7 5.5 5.5 5.5 6
Z180 5 6 7 5.5 6 5.5 6
Z121 5.5 5.5 6.5 5.5 4.5 6 6
Z107 5.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z125 4.5 7.5 5.5 5.5 6 5 6
Z158 5.5 7 6 5 4 5.5 6
Z154 5.5 6.5 7.5 4.5 4.5 4.5 6
Z119 5.5 7 6 4.5 5 4.5 6
Z128 3.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 5.5
Z169 4 6 5.5 6 6 6 5.5
Z108 4.5 6 5 6 5.5 6 5.5
Z117 4.5 6.5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z102 4 6.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z123 4.5 5.5 6 5.5 4.5 6 5.5
Z106 4.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z173 4.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z122 5.5 5.5 6 5 5 5 5.5
Z166 4.5 6.5 6 5 4.5 5 5.5
Z116 5.5 5.5 5.5 4.5 5 4.5 5.5
Z105 5.5 8 0 6 5.5 6 5
Z124 3.5 4 6.5 5.5 5 5.5 5
Z112 4 4.5 5.5 5.5 5 5.5 5
Z120 3.5 5 5.5 5.5 5 5.5 5
Z126 4 5.5 6 5 5 5 5
Z157 3.5 5.5 6 5 5.5 5 5
Z111 6 3.5 5.5 5 5 5 5
Z176 4.5 6 5 5 5.5 5 5
Z164 4.5 5.5 5 5 4.5 5 5
Z152 4 5.5 5 5 5 5 5
Z165 3.5 6 5 5 4.5 5 5
Z156 3 6 5 4.5 5 4.5 4.5
Z151 3 3 5 5 4.5 5 4
Z101 4 7 0 5 5.5 5 4
Z175 4 5 0 5.5 6 5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Lê Ngọc Thanh Nhàn, Số Báo Danh Z012

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z012 8.5 9 6.5 6.5 6 6.5 7.5
Z015 5.5 8.5 6.5 7 7.5 7 7
Z033 6 8.5 6 6.5 7.5 6 7
Z035 5.5 7 6 6 7 5.5 6
Z029 4.5 7.5 6 6 5.5 6 6
Z022 5 6.5 6 6 5.5 6 6
Z013 5.5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z014 4 7.5 6 5.5 5 5.5 6
Z003 5 7.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z002 5 5.5 6 6 5.5 6 5.5
Z001 5 6 5.5 6 6.5 6 5.5
Z007 4.5 5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z017 4 5.5 6.5 5.5 5 5.5 5.5
Z034 5.5 5.5 6 5 6 4.5 5.5
Z021 4.5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z009 5 6 5 5 5.5 5 5.5
Z037 5.5 6.5 6 4 4.5 4 5.5
Z006 2.5 6.5 5 6 5.5 6 5
Z008 3.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5
Z004 3.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z028 4 5 5.5 5 4.5 5.5 5
Z016 5.5 7 6 6.5 6 4.5
Z005 3.5 3.5 6 5.5 5 5.5 4.5
Z010 3.5 5 5 5 5 5 4.5
Z026 4.5 6 6 6 6 4
Z018 4.5 6.5 5 5.5 5 4
Z036 4.5 3.5 6 6.5 5.5 3.5
Z023 4 4.5 4.5 5 4.5 3.5
Z032 3.5 5 4 4.5 4 3
Z024 5 6 0 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z083 6 8.5 7 6 5.5 6 7
Z087 5.5 8 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z072 6 7 7 5 5 5 6.5
Z085 6 8.5 6.5 5 5 5 6.5
Z071 5.5 5.5 6 6 5.5 6 6
Z061 5.5 7 5 5.5 5 5.5 6
Z063 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z088 4 5.5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z086 5 5 7 5 5 5 5.5
Z064 4 6.5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z069 3.5 5.5 5 5 4.5 5 5
Z065 3.5 5.5 4.5 5 4.5 5 4.5
Z066 3.5 5.5 3.5 4.5 5 4.5 4.5
Z082 5 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z089 4.5 6 6 0 0 0 4
Z073 5 4.5 0 5 3.5 5.5 3.5
Z084 4 5.5 0 4.5 3 5.5 3.5
Z070 4 4.5 0 3.5 2 4.5 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhì: Hồ Ngọc Thương, Số Báo Danh Z105

Giải ba: Thị Kim Hoa, Số Báo Danh Z130

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z105 6.5 9 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z130 6.5 8.5 6 6.5 6 6.5 7
Z126 7 7 6 6.5 7 6 6.5
Z108 5.5 6 6.5 6.5 7 6.5 6
Z110 4.5 7 6 6 5.5 6.5 6
Z132 5 7.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z101 5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z131 4 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z127 5.5 7.5 0 6.5 6.5 6.5 5
Z129 3.5 4.5 6 5.5 6 5 5
Z135 4 6 4.5 5 4.5 5 5
Z128 4 5 5.5 4.5 5 4.5 5
Z109 5.5 7 0 5.5 6 5.5 4.5
Z121 3.5 4.5 5 5 5 5 4.5
Z125 3.5 5 5 4 4.5 4 4.5
Z123 4 6 0 5 4.5 5 4
Z134 3.5 2.5 5 4 3.5 4 4
Z124 3.5 5.5 0 5 5 5 3.5
Z104 4.5 5.5 0 4.5 4 5 3.5

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).