Kết quả thi thử IELTS ngày 10/07/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Kết quả thi thử IELTS ngày 10/07/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Anh Ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS trên giấy ngày 10/07/2021. Thi sinh đạt giải nhất cụm thi Hà Nội: Z01002

Table of contents

author

Tác giả

Ngày đăng

Published on
ket-qua-thi-thu-ielts-ngay-10072021-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 10/07/2021.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z01002

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01001 7.5 8 6.5 6 6.5 6.5 7
Z01002 8 9 7 7.5 7.5 7.5 8
Z01003 6.5 6.5 6 6 5.5 5.5 6
Z01004 7.5 7.5 6.5 6 6 6 7
Z01005 5.5 5 5.5 4 4.5 4.5 5
Z01006 4 5 6 5 4.5 4.5 5
Z01007 7.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Z01008 8 8 7 6 6.5 6.5 7.5
Z01009 6.5 6 6 5 5 5 6
Z01010 8.5 6 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z01011 7.5 7.5 6.5 7 7 7 7
Z01012 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5
Z01013 7 6 7 5.5 6.5 6 6.5
Z01014 5 4 6 4 5 4.5 5
Z01015 7 6.5 7.5 6 6.5 6.5 7
Z01016 5 5 6 5 5.5 5.5 5.5
Z01017 0 0
Z01018 7 6 6.5 6 6 6 6.5
Z01019 5 5 6 5 5 5 5.5
Z01020 8.5 8.5 7 6.5 7 7 8

Hà Nội – ZIM 16 Nguyễn Văn Huyên

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02001 0 0
Z02002 6.5 6 6 6 5.5 5.5 6
Z02003 6 5.5 6.5 6.5 5 5.5 6
Z02004 4 5 4.5 5 5 5 4.5
Z02005 8.5 8.5 7 7 7 7 8
Z02006 7 6.5 6.5 6 7 6.5 6.5
Z02007 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z02008 7.5 5 7 6 7 6.5 6.5
Z02009 6 5.5 6 5 5 5 5.5
Z02010 6.5 6.5 5.5 5.5 6.5 6 6
Z02011 6.5 6.5 6 6 6 6 6
Z02012 5.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z02013 4.5 3.5 4.5 6 4 4.5 4.5
Z02014 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z02015 7 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z02016 6 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z02018 5.5 6 4.5 5.5 4.5 5 5.5
Z02019 6 5.5 6 6 5.5 5.5 6
Z02020 5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z02021 5 4.5 5.5 5.5 4.5 5 5

Danh mục:

Chia sẻ:

Bình luận

Bạn cần để có thể bình luận.

Bài viết cùng chủ đề