Các kỹ thuật diễn đạt lại (paraphrase) quan trọng trong IELTS Writing cho người học Foundation

Paraphrasing skill (kỹ năng diễn đạt lại câu sao cho nghĩa không đổi) trong IELTS Writing task 1 và task 2 là kỹ năng quan trọng giúp bạn cho thấy khả năng sử dụng từ vựng phong phú, tự nhiên và linh hoạt, tránh lỗi lặp từ. Việc paraphrase một cách chính xác và thông minh được coi là một kỹ năng viết tốt. Trong bài viết này, tác giả sẽ nêu ra một số kỹ thuật diễn đạt lại không quá khó nhưng cực kỳ quan trọng và nhờ đó giúp người học level Foundation nâng cao điểm IELTS Writing.
cac ky thuat dien dat lai paraphrase quan trong trong ielts writing cho nguoi hoc foundation

Key takeaways

  1. Sử dụng từ đồng nghĩa: Đây là kỹ thuật paraphrase phổ biến và thường được sử dụng trong quá trình diễn đạt lại câu. Thí sinh sẽ xác định từ khóa quan trọng và thay thế chúng bằng từ đồng nghĩa.  

  2. Thay đổi từ loại: Thí sinh có thể thay đổi từ danh từ sang động từ, động từ sang danh từ, hoặc tính từ sang danh từ, …

  3. Chuyển từ thể chủ động sang thể bị động: câu bị động thường được sử dụng với mục đích tạo sự khách quan, tập trung vào hành động và đối tượng nhận hành động, hoặc khi đối tượng thực hiện hành động quá rõ ràng và không cần thiết phải đề cập.

Các kỹ thuật diễn đạt lại câu cơ bản nhất

Sử dụng từ đồng nghĩa

Khi nói đến kỹ năng diễn đạt lại câu, đa phần thí sinh sẽ nghĩ ngay đến cách sử dụng từ đồng nghĩa trong Tiếng Anh để thay thế vào từ khóa quan trọng đã có sẵn trong câu. Đây cũng là “kỹ năng quan trọng nhất” theo như British Council; các thí sinh IELTS nên “xác định từ khóa quan trọng trong câu hỏi và xem từ đồng nghĩa nào có thể phù hợp để thay thế cho các từ khóa đã xác định ở trên”.

Ví dụ: One of the major reasons for increasing levels of air pollution in cities is the development of industry. (1)

Trong câu (1), người viết các định được từ khóa quan trọng là “major”, “reasons”, “increasing”, “cities”, “development”. Từ đó, người viết đã thay thế những từ khóa này bằng từ đồng nghĩa mà không thay đổi trật tự câu. Dưới đây là một số từ đồng nghĩa đã được thay thế:

  • Main = major

  • Causes of = reasons for

  • Rising = increasing

  • Urban areas = cities

  • The growth and expansion of = the development of

Câu (1) có thể được diễn đạt lại như sau:

One of the main causes of rising levels of air pollution in urban areas is the growth and expansion of industry. (2)

Đối với kỹ thuật sử dụng từ đồng nghĩa, không nhất thiết phải thay tất cả từ bằng từ đồng nghĩa, bởi có một số từ không nên thay đổi, ví dụ như “air pollution”. Đối với người học Foundation, việc paraphrase được một bài từ khoá quan trọng nhất đã được xem như thành công, không nên đặt nặng vấn đề phải thay đổi toàn bộ vì điều này là không cần thiết.

Xét cho cùng, đây là một kỹ thuật không dễ trong bài thi IELTS Writing, do không phải từ khoá quan trọng nào cũng tìm được từ đồng nghĩa thích hợp. Một ví dụ cho chuyện này có thể kể đến việc mỗi từ có thể có vài từ đồng nghĩa nhưng lại chúng mang sắc thái nghĩa khác nhau. Ví dụ như cùng mang nghĩa Tiếng Việt là “thông minh”, nhưng từ “brainy” sẽ ám chỉ người nào đó mọt sách, còn “wise” sẽ chỉ người khôn ngoan, phán đoán tốt. Do vậy ta cần sử dụng kết hợp cùng cả các kỹ thuật khác khi không thể dùng từ đồng nghĩa thay thế cho các từ khoá chính.

Thay đổi từ loại

Theo IELTS Liz (“How to paraphrase successfully in IELTS”), “kỹ thuật thay đổi từ loại giúp thí sinh thể hiện kỹ năng từ vựng tuyệt vời và đạt điểm cao với tiêu chí từ vựng. Kỹ thuật này cho thấy thí sinh hiểu rõ từ vựng và có thể sử dụng từ theo các cách khác nhau”. Thí sinh có thể thay đổi từ danh từ sang động từ, động từ sang danh từ, hoặc tính từ sang danh từ, …

Ví dụ: The line graph shows the consumption of electricity in the UK, France, and Sweden from 1990 to 2000. (3)

Bên cạnh sử dụng từ đồng nghĩa (illustrates = shows, between … and = from … to…), người viết đã đổi danh từ consumption ở câu (3) thành động từ consumed trong câu (4).

Câu (3) có thể được diễn đạt lại như sau:

The line graph illustrates how the UK, France, and Sweden consumed electricity between 1990 and 2000. (4)

Để sử dụng kỹ thuật này, các thí sinh cần nắm rõ Word Family (tập hợp các từ xuất phát từ cùng một gốc) để chuyển linh hoạt giữa các từ loại. Thí sinh có thể làm thêm các bài tập về từ loại để nâng cao vốn từ.

Chuyển từ thể chủ động sang thể bị động

Nếu như ở Tiếng Việt, cách diễn đạt bị động không quá phổ biến thì trong Tiếng Anh, câu bị động lại được sử dụng nhiều với mục đích tạo sự khách quan, tập trung vào hành động và đối tượng nhận hành động, hoặc khi đối tượng thực hiện hành động quá rõ ràng và không cần thiết phải đề cập. Đây cũng là một kỹ thuật dùng để diễn đạt lại câu thường được sử dụng, đặc biệt là trong dạng bài Writing task 1 miêu tả quy trình sản xuất (man-made process), khi người viết chỉ muốn tập trung vào hành động chứ không phải người thực hiện hành động.

Ví dụ: The government invested over $20 million USD into the development of a new primary school in Hanoi. (5)

Câu (5) có thể được diễn đạt lại bằng cách sử dụng câu bị động như sau:

$20 million USD was invested in the development of a new primary school in Hanoi. (6)

Ở câu (6), người viết muốn nhấn mạnh vào số tiền 20 triệu đô la được đầu tư cho việc xây dựng một trường tiểu học mới ở Hà Nội và ý nghĩa vẫn được giữ nguyên so với câu (5).

image-alt

Kết luận

Bài viết này đề cập ba kỹ thuật viết lại câu sao cho nghĩa không đổi được sử dụng phổ biến nhất, bao gồm: sử dụng từ đồng nghĩa (synonym), đổi loại từ (word form), và chuyển thể chủ động (active voice) sang bị động (passive voice). Ngoài ra, còn có những kỹ thuật diễn đạt lại khác mà bài viết chưa đề cập đến, ví dụ như thay đổi trật tự từ trong câu hay thay đổi cấu trúc câu mà người đọc có thể tự tìm hiểu thêm. Hy vọng rằng với những kỹ thuật được gợi ý trong bài viết này, các thí sinh có thể tự tin nâng cao kỹ năng viết lại câu và nâng cao điểm kỹ năng viết trong bài thi IELTS.

Nguồn tham khảo

“Top Five Paraphrasing Techniques.” British Council,  https://www.britishcouncil.vn/en/adults/tips/top-five-paraphrasing-techniques-video-included. Accessed 20 May 2023.

Liz. “How to Paraphrase Successfully in IELTS.” IELTS Lizhttps://ieltsliz.com/how-to-paraphrase-in-ielts/. Accessed 21 May 2023.

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và tăng sự tự tin trước kỳ thi chính thức, người học có thể tham gia test thử IELTS có ngay kết quả tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833