Kỹ thuật Paraphrasing bằng phương pháp thay đổi loại từ (Word Formation) trong IELTS Writing

Trong bài viết này, tác giã sẽ giới thiệu về kỹ thuật Paraphrasing và phân tích các ví dụ giúp người học có thể làm quen với kỹ thuật này và áp dụng trong IELTS Writing.
ZIM Academy
22/03/2022
ky thuat paraphrasing bang phuong phap thay doi loai tu word formation trong ielts writing

Trong phần thi IELTS Writing, nếu thí sinh viết lại hoàn toàn từng chữ của đề bài trong bài thi có khả năng cao sẽ bị trừ điểm. Để tránh được tình trạng này, thí sinh cần trang bị kỹ thuật Paraphrasing.

Trong bài viết này, tác giã sẽ giới thiệu về kỹ thuật Paraphrasing và phân tích các ví dụ giúp người học có thể làm quen với kỹ thuật này.

Key takeaways

 • Kỹ năng Paraphrasing là một hoạt động mà người viết biến đổi từ câu gốc thành một câu mới với từ vựng và cấu trúc khác nhưng không thay đổi ý nghĩa của câu gốc, kỹ thuật Paraphrasing rất quan trọng khi thi IELTS Writing.

 • Phương thức thay đổi loại từ (Word formation) giúp thí sinh áp dụng được kỹ thuật Paraphrasing vào IELTS Writing Task 1 và 2 bằng việc thay đổi các loại từ như Danh từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ.

 • Cải thiện kỹ thuật Paraphrasing bằng phương thức thay đổi loại từ bằng các phương pháp như đọc bài mẫu, học từ mới theo họ từ, sử dụng một số công cụ.

Tầm quan trọng của paraphrase trong IELTS Writing

Parapharse được hiểu như một hoạt động viết lại một câu mới từ câu gốc với từ vựng hoặc cấu trúc câu khác nhưng vẫn giữ được ý nghĩa của câu gốc. Trong IELTS Writing, kỹ năng Paraphrase giúp cho thí sinh biến đổi một câu trong đề bài thành một câu mới trong phần trả lời với từ vựng hoặc cấu trúc câu khác nhưng vẫn giữ được ý nghĩa của câu.

Ví dụ:

Question: Outdoor activities are more beneficial for children’s development than playing computer games.

(Đề thi Writing Task 2 ngày 7/11/2020)

Answer: Some people believe that outdoor activities provide more benefits for a child’s development than playing computer games.

Việc thuần thục được kỹ năng Paraphrasing rất quan trọng đối với người học IELTS vì khi sử dụng kỹ năng paraphrasing tốt, thí sinh có thể tránh được lỗi đạo văn (plagiarism) khi viết, và thí sinh có thể đạt được số điểm cao trong tiêu chí Lexical Resource của bài viết vì trong tiêu này có mục “sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và chính xác”.

(Tiêu chí Lexical resource – Band 7 trong Writing band descriptor (Public version): “uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and precision”).

Người học có thể tham khảo bài viết Paraphrase là gì? Cách paraphrase ứng dụng trong bài thi IELTS Writing để có thể hiểu hơn về phương pháp này.ky-thuat-paraphrasing-outdoor-activities

Áp dụng kỹ thuật Paraphrasing bằng phương thức thay đổi loại từ (Word Formation)

Trong thực tế có nhiều cách để “Paraphrase” một đoạn văn. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích một cách khá hữu ích giúp cho người học “paraphrase” một cách dễ dàng, đó là cách thay đổi loại từ (Word Formation).

Thay đổi loại từ là hoạt động mà người học thay đổi đi loại từ của một số từ trong câu nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của câu. Một số loại từ phổ biến thường được dùng để thay đổi có thể nói đến Danh từ (Noun), Tính từ (Adjective), Động từ (Verb), Trạng từ (Adverb).

Cụ thể, người học chuyển đổi một từ ở dạng Danh từ sang Động từ, Tính từ sang Trạng từ,…

Ví dụ:

 • Production => Produce (Danh từ thành động từ)

 • Grow => Growth (Động từ thành danh từ)

 • Popular => Popularity (Tính từ thành danh từ)

 • Fame => Famous (Danh từ thành tính từ)

 • Significant => Significantly (Tính từ thành trạng từ).

Xét ví dụ đã được đề cập ở mục trên.

Outdoor activities are more beneficial for children’s development than playing computer games. (Các hoạt động ngoài trời có lợi cho sự phát triển của trẻ hơn là chơi các trò chơi trên máy tính).

Câu sau khi đã được viết lại:

Some people believe that outdoor activities provide more benefits for a child’s development than playing computer games. (Một số người tin rằng các hoạt động ngoài trời mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ hơn là chơi các trò chơi trên máy tính.)

Từ “beneficial” (tính từ) đã được thay đổi thành từ “benefits” (danh từ) nhưng hai từ này vẫn mang nghĩa “lợi ích”.

Áp dụng kỹ thuật Paraphrase vào IELTS Writing Task 1

Khi thực hiện các bài thi IELTS Writing Task 1, thí sinh có thể dùng kỹ thuật Paraphrasing để hỗ trợ cho phần “Introduction”.

Ví dụ 1:

 • The plans show the change of a small theater in 2010 and 2012. / Các kế hoạch cho thấy sự thay đổi của một nhà hát nhỏ trong năm 2010 và 2012.

(Đề thi IELTS Writing Task 1 23/01/2021).

Ở ví dụ này, người học có thể thay đổi từ “change” (danh từ) thành từ “change” (động từ).

Câu được viết lại:

 • The plans illustrate how a small theater changed from 2010 to 2012. (Các kế hoạch minh họa cách một nhà hát nhỏ thay đổi từ năm 2010 đến năm 2012).

(Ở phần mở đầu này, từ “change” đã được thêm “d” vì đây là mốc thời gian ở quá khứ, động từ cần phải được thêm [ed] hoặc [d].)

Ví dụ 2:

 • The diagram shows how chocolate is produced. (Sơ đồ cho thấy sô cô la được sản xuất như thế nào. (Đề thi IELTS Writing Task 1 09/01/2021).

Ở ví dụ này, người học có thể thay đổi từ “produced” (động từ ở thể bị động) thành từ “production” (danh từ).

Câu được viết lại:

 • The diagram illustrates the production of chocolate. (Sơ đồ minh họa quá trình sản xuất sô cô la.)

Ví dụ 3:

 • The graph below shows the percentage of immigrants to Australia from five countries in 1962, 1982 and 2002. (Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm người nhập cư đến Úc từ năm quốc gia vào các năm 1962, 1982 và 2002.)

Ở ví dụ này, người học có thể thay từ “immigrants” (danh từ) thành từ “immigrate” (động từ).

Câu được viết lại:

 • The graph compares the proportion of people who immigrated to Australia from five countries in 1962, 1982, and 2022. (Biểu đồ so sánh tỷ lệ người nhập cư đến Úc từ năm quốc gia vào các năm 1962, 1982 và 2022.)

Áp dụng kỹ thuật paraphrasing vào IELTS Writing Task 2

Tương tự như ở phần IELTS Writing task 1, khi thực hiện các bài thi IELTS Writing Task 2, người học có thể sử dụng kỹ thuật paraphrasing để hỗ trợ cho phần “Introduction” trong bài thi.

Một số ví dụ minh họa cho việc sử dụng kỹ thuật paraphrasing vào phần “Introduction” trong bài thi IELTS Writing Task 2:

Ví dụ 1:

 • In the developed world, average life expectancy is increasing. (Ở các nước phát triển, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng.)

Ở ví dụ này người học có thể thay đổi từ “increasing” (động từ) thành từ “increase” (danh từ).

Câu được viết lại:

 • There is an increase in the average life expectancy in the developed world. (Tuổi thọ trung bình ở các nước phát triển đang tăng lên.)

Ví dụ 2:

 • Some people believe that environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. (Một số người cho rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các chính trị gia, không phải của các cá nhân với tư cách cá nhân có thể làm quá ít.)

Ở ví dụ này người học có thể thay đổi từ “responsibility”(danh từ) thành từ “responsible” (tính từ), environmental (tính từ) thành từ environment (danh từ).

Câu được viết lại:

 • It is believed that politicians should be responsible for protecting the environment, not the citizens as they have little power. (Người ta tin rằng các chính trị gia nên có trách nhiệm bảo vệ môi trường chứ không phải các công dân vì họ có rất ít quyền lực.)

Ví dụ 3:

 • The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. (Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đang thay thế sự tương tác mặt đối mặt giữa nhiều người trong xã hội.)

Ở ví dụ này, người học có thể thay đổi từ “replacing” (động từ) thành từ “replacement” (danh từ).

Câu được viết lại:

 • Thanks to the advancements of technology, people these days tend to use social media as a replacement for face-to-face communication to have conversations with others. (Nhờ những tiến bộ của công nghệ, ngày nay mọi người có xu hướng sử dụng mạng xã hội như một sự thay thế cho giao tiếp mặt đối mặt để trò chuyện với người khác.)

ky-thuat-paraphrasing-social-media

Qua các ví dụ trên có thể thấy rằng việc thuần thục kỹ năng Paraphrasing rất quan trọng và cần thiết đối với thí sinh thi IELTS Writing Task 1 và 2 vì nó giúp cho thí sinh có một phần mở đầu (Introduction) tốt. Khi tiếp cận đề thi, thí sinh cần tìm các từ khóa trong bài, xác định từ loại từ của chúng và cần nhắc xem có loại từ nào thay thế được nhưng vẫn giữ được ý nghĩa của câu gốc đề bài.

Thí sinh cần lưu ý rằng khi thay đổi loại từ, một số trường hợp cần phải thay đổi theo cấu trúc câu. Thí sinh cần cân nhắc thay đổi cấu trúc câu để đúng ngữ pháp với từ đã thay đổi. Bên cạnh đó, khi thay đổi loại từ, thí sinh cần chắc chắn rằng những sự thay đổi này không làm sai lệch ý nghĩa gốc của câu hỏi. Do vậy, thí sinh cần cẩn thận xem xét, thêm từ, bớt từ hay điều chỉnh cả các từ xung quanh để đảm bảo câu bị không mắc lỗi cả về ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa.

Một số cách để cải thiện kỹ năng “Paraphrasing bằng phương pháp thay đổi loại từ (Word Formation)

Đọc bài mẫu

Việc đọc bài mẫu, cụ thể là phần giới thiệu (Introduction) sẽ giúp cho người đọc tìm hiểu, phân tích được các cách tác giả dùng để “paraphrase” lại đề bài.

Học từ mới theo Word Family

Để có thể áp dụng được kỹ thuật “Paraphrasing bằng cách thay đổi loại từ” người học cần trang bị nhiều loại từ khác nhau của một từ.

Ví dụ: Beauty (n) / Beautify (v) / Beautiful (adj) / Beautifully (adv) / Beautician (n).

Đọc thêm: Word family là gì – Học từ vựng thông qua họ từ (Word Family)

Sử dụng một số công cụ giúp paraphrase đoạn văn

Hiện nay có một số trang web giúp người học có thể paraphrase đoạn văn miễn phí, một trong số là trang web Quillbot, trang web này cho phép người dùng soạn thảo một văn bản hoặc copy một văn bản muốn paraphrase lại.

ky-thuat-paraphrasing-quillbot

Người học chỉ cần chọn một đoạn văn cần paraphrase, sau đó soạn thảo lên trang web hoặc copy và paste lên ô nội dụng. Sau đó người học sẽ nhận được kết quả paraphrase một cách nhanh chóng.

Bài tập vận dụng

Thực hiện kỹ thuật Paraphrasing theo phương pháp thay đổi loại từ cho các câu sau.

 • The diagrams give information about changes in a student's accommodation.

 • The graph below shows information about the total oil consumption of four major consumers from 2009 to 2030

 • In many countries, plastic containers have become more popular than ever

 • People say that it is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems

(Gợi ý: người học có thể thay đổi các từ như “changes”, “consumption”, “popular”, “waste”).

Tổng kết

Việc thực hiện kỹ thuật Paraphrasing trong một bài viết học thuật nói chung và các bài văn trong IELTS Writing nói riêng. Trên thực tế có nhiều cách để thí sinh áp dụng kỹ thuật này vào bài thi, một trong những cách đó là việc thay đổi loại từ (Word Formation).

Bài viết này đã cung cấp cho thí sinh cách để áp dụng kỹ thuật này vào việc trả lời câu hỏi trong bài thi IELTS Writing bằng việc phân tích các ví dụ trong phần thi IELTS Writing Task 1 và 2.

Nếu người đọc có thắc mắc cần giải đáp hoặc cần hỗ trợ, người đọc có thể lên trang Forum của Zim để được hỗ trợ nhanh chóng.

Trần Ngọc Minh Luân

Tham khảo thêm khóa học IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc ôn luyện nhanh cách làm bài, nắm vững kiến thức để đạt điểm mục tiêu trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu