TOEIC Reading - Ngữ pháp | Mạo từ dành cho trình độ TOEIC 650

Trong bài thi TOEIC, phần thi Reading rất quan trọng và thường xuyên xuất hiện các câu hỏi về TOEIC Reading - Ngữ pháp: Mạo từ
Đào Minh Châu
15/08/2023
toeic reading ngu phap mao tu danh cho trinh do toeic 650

TOEIC là một trong những chứng chỉ tiếng Anh rất phổ biến đối với các thí sinh muốn sử dụng tiếng anh trong giao tiếp và môi trường làm việc quốc tế. Trong bài test TOEIC phần thi Reading rất quan trọng và TOEIC Reading - Ngữ pháp có nhiều câu hỏi liên quan đến mạo từ.

Bài viết dưới đây sẽ đem đến hiểu biết về TOEIC nói chung và mạo từ nói riêng, kèm với bài tập và đáp án cụ thể để người đọc có thể luyện tập

Key Takeaways:

 • Mạo từ được chia thành 2 nhóm cụ thể:

Mạo từ xác định “the”

Mạo từ không xác định “a”, “an”

 • Thí sinh cần đọc kỹ và hiểu được ý nghĩa của câu và phát hiện ra các dấu hiệu nhận biết để xác định được chính xác danh từ trong câu là đối tượng xác định hay không xác định

 • Mạo từ sẽ luôn đứng ở vị trí phía trước danh từ trong câu

 • Thí sinh nên nắm chắc các trường hợp sẽ sử dụng “a” hoặc “an”, đặc biệt là các trường hợp đặc biệt có thể gây nhầm lẫm như a university, a quarter, a dozen of.

TOEIC Reading - Ngữ pháp: Mạo từ

Định nghĩa

Trong tiếng Anh, mạo từ được gọi là “Articles”. Mạo từ là từ đứng trước danh từ và sẽ xác định xem đối tượng được nhắc đến là đối tượng xác định hay không xác định

Phân loại

Có hai loại mạo từ đó là mạo từ xác định và mạo từ không xác định

 • Mạo từ xác định (definite articles): The.

 • Mạo từ không xác định

  (indefinite articles): A, An.

image-alt

Cách sử dụng mạo từ

Cách sử dụng mạo từ xác định “The”

Khi một danh từ đã được nhắc đến ở phía trước thì có thể sử dụng mạo từ xác định khi nhắc đến mạo từ một lần nữa.

Ví dụ: An English book is left on the table in the classroom three days ago. The book belongs to Sam, but he has not been to school for days because of being sick.

(Một quyển sách tiếng Anh bị bỏ quên ở trên bàn trong lớp học. Quyển sách ấy thuộc về Sam, nhưng anh ấy đã không đến trường mấy ngày rồi vì đang bị ốm)

Phân tích: Ở trong ví dụ trên, “quyển sách tiếng Anh” đã được nhắc đến trong câu thứ nhất và khi ”quyển sách tiếng Anh” được nhắc lại ở câu tiếp theo thì đã trở thành một đối tượng xác định. Vì thế, “quyển sách tiếng Anh” ở câu thứ nhất sử dụng mạo từ “a” và ở câu thứ hai sử dụng mạo từ “the”.

Khi danh từ chỉ đến một đối tượng là duy nhất thì sẽ sử dụng mạo từ xác định

Ví dụ: The moon illuminated the night sky with its gentle, silver glow.

(Mặt trăng chiếu sáng bầu trời đêm với ánh sáng bạc dịu dàng của nó.)

Khi đằng sau danh từ có một cụm từ hoặc một mệnh đề bổ nghĩa, làm rõ nghĩa cho danh từ thì sẽ sử dụng mạo từ xác định

Ví dụ: She visited the museum, where she admired the beautiful artwork and learned about its historical significance.

(Cô ấy đến thăm viện bảo tàng, nơi mà cô ấy luôn ngưỡng mộ trước những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ và học hỏi thêm về ý nghĩa lịch sử tuyệt đẹp của nó).

Khi dùng để nói về một địa điểm hoặc phương hướng thì sẽ sử dụng mạo từ xác định

Ví dụ: The Eastern South of Vietnam (Miền Đông Nam Bộ của Việt Nam).

Khi đi cùng với tên “Họ” ở dạng số nhiều, dùng để chỉ một cặp vợ chồng hoặc gia đình của dòng họ đó thì sẽ sử dụng mạo từ xác định

Ví dụ: The Heinzs are going to visit their relative tomorrow (Gia đình nhà ông bà Heinzs sẽ ghé thăm họ hàng của họ vào ngày mai).

Khi danh từ là các dụng cụ nghệ thuật thì sẽ sử dụng mạo từ xác định

Ví dụ: The guitar, the piano, the violin

Khi kết hợp cùng với tính từ để chỉ đến một nhóm đối tượng cụ thể thì sẽ sử dụng mạo từ xác định 

Ví dụ: The poor, the deaf, the rich

Cách sử dụng mạo từ không xác định “a”, “an”

Mạo từ không xác định thường đứng trước các danh từ số ít, đếm được và đối tượng được nhắc đến không được xác định cụ thể hoặc là được nhắc đến lần đầu tiên

Ví dụ: An unknown person give me a donation of 100$ yesterday through my Youtube channel.

(Một người ẩn danh đã quyên góp cho tôi một khoản 100% ngày hôm qua thông qua kênh Youtube của tôi)

Phân tích: Trong trường hợp này, “một khoản quyên góp” lần đầu tiên được nhắc đến và “một người ẩn danh” là đối tượng không được xác định cụ thể, chỉ được nhắc đến chung chung vậy nên sử dụng “an” và “a”

Mạo từ “an”

“an”: Mạo từ không xác định “an” được sử dụng với danh từ đếm được, số ít và phải bắt đầu bằng một nguyên âm (ví dụ: /e/ /aʊ/ /iː/ … ) 

Ví dụ: An alligator (Một con cá sấu)

Phân tích: “Con cá sấu” ở đây là một danh từ đếm được, số ít và bắt đầu bằng nguyên âm “e”

Mạo từ không xác định “an” được sử dụng với danh từ có âm “h” bắt đầu là âm câm

Ví dụ: an hour

Phân tích: Trong trường hợp này, âm “h” không được phát âm vậy nên sẽ tính âm bắt đầu là ou nên sẽ sử dụng mạo từ không xác định “an”

Mạo từ “a”

“a”: Mạo từ không xác định “a” được sử dụng với danh từ đếm được, số ít và phải bắt đầu bằng một phụ âm (ví dụ: /b/ /θ/ /j/…)

Ví dụ: A challenge (Một thử thách)

Phân tích: “Thử thách” ở đây là một danh từ đếm được, số ít và bắt đầu bằng phụ âm “c”

Mạo từ không xác định “a” được sử dụng với các danh từ bắt đầu bằng âm “uni” hoặc âm “eu”

Ví dụ: a university, a euology

Phân tích: Từ “university” có phiên âm là /ju:ni'vɜ:səti/, bắt đầu với phụ âm /j/. Vì thế phải sử dụng mạo từ không xác định “a” thay vì “an” trong trường hợp này

Mạo từ không xác định “a” được sử dụng với các danh từ chỉ định lượng có đơn vị phân số và những số đếm theo đơn vị hàng tá, hàng nghìn, …

Ví dụ: a half, a quarter, a dozen of, a thousand

Một số trường hợp không sử dụng mạo từ “a”, “an”, “the”

Trường hợp không sử dụng mạo từ “the”

Mạo từ “the” không sử dụng trước tên số ít của quốc gia, châu lục, đường phố, hồ núi 

Ví dụ: Asia, Italy, Amazon river, King street

Mạo từ “the” không sử dụng với những danh từ trừu tượng (Abstract noun)

Ví dụ: Happiness, loneliness, generosity

Mạo từ “the” không sử dụng sau những tính từ sở hữu hoặc những danh từ sở hữu 

Ví dụ: Người đọc sử dụng “His father”, không sử dụng “his the father” 

Mạo từ “the” không sử dụng trước tên gọi các tước hiệu 

Ví dụ: President, Chancellor

Mạo từ “the” không sử dụng trước tên gọi các bữa ăn trong ngày 

Ví dụ: Dinner, lunch, breakfast

Mạo từ “the” không sử dụng với những danh từ mang ý nghĩa chung chung

Ví dụ: In summer, by motorbike, play golf

Trường hợp không sử dụng mạo từ “a”, “an”

Mạo từ “a”, “an” không sử dụng cho những danh từ không đếm được

Ví dụ: money, rice.

Hiện tại, nhằm giúp học viên phát triển toàn diện các kỹ năng trong TOEIC, ZIM Academy đang tổ chức các khoá học về TOEIC - Cam kết đầu ra Zero - Risk. Chương trình học phân cấp trình độ rõ ràng từ cơ bản đến nâng cao, khi bắt đầu các học viên sẽ được kiểm tra trình độ miễn phí để phân loại và xếp lớp học hợp lý dựa trên mục tiêu của mình.

Ngoài ra, khi đăng ký học tại ZIM, người học sẽ được hưởng các quyền lợi như học thử trải nghiệm, quyền truy cập vào kho tài liệu khổng lồ chất lượng tại ZIM,… bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Choose “a”, “an” or “the” to put in the blank in the passage.

As (1) _____ warm embrace of summer approaches, I find myself eagerly anticipating the upcoming holiday season. It is (2) ____ time of year when I can set aside the demands of everyday life and embark on a personal journey filled with relaxation, self-discovery, and unforgettable experiences. This summer, I am fortunate enough to embark on a holiday that promises to be truly special and transformative – my very own summer getaway.

(3) _____ destination for my summer holiday is (4) ____ picturesque coastal town nestled between rolling hills and sparkling turquoise waters. This idyllic paradise is renowned for its pristine beaches, rich cultural heritage, and vibrant atmosphere. It offers (5) ____ perfect blend of relaxation and adventure, allowing me to indulge in the tranquility of sun-soaked beaches while also immersing myself in (6) ____ local culture and exploring the wonders of the surrounding landscape.

Upon arriving at my destination, I am immediately captivated by the beauty that surrounds me. The warm sand beneath my feet and the gentle sound of waves crashing against the shore instantly transport me to (7) ____ state of pure bliss. I spend my days basking in the sun, taking refreshing dips in (8) ____ crystal-clear waters, and enjoying leisurely walks along the shoreline. The beach becomes my sanctuary, (9) ____ place where I can unwind and reconnect with myself.

However, my summer holiday is not solely about relaxation. It is also (10) _____ opportunity for personal growth and exploration. I eagerly immerse myself in the local culture, venturing into the heart of the town to discover its hidden gems. (11) ____ narrow streets are lined with quaint cafes, charming boutiques, and historical landmarks that tell stories of a bygone era. I engage in conversations with locals, savoring the flavors of traditional cuisine and gaining insights into their way of life. It is through these encounters that I develop (12) ____ deeper appreciation for (13) ____ diversity and richness of the world we live in.

Xem thêm: TOEIC Reading - Ngữ pháp | Trợ động từ & Động từ khuyết thiếu -TOEIC 450

Đáp án:

 1. the

 2. a

 3. the

 4. a

 5. the

 6. the

 7. a

 8. the

 9. a

 10. an

 11. the

 12. a

 13. the

Bài 2: Choose “a”, “an” or “the” to put in the blank to complete the sentence.

 1. The teacher explained ________ lesson, and _________ students took notes.

 2. I saw ________ bird in ________ tree, and it was singing a beautiful melody.

 3. He is ________ excellent guitarist and plays in ________ band.

 4. Can you please pass me ________ pen? I need to write ________ note.

 5. I bought ________ new book and started reading it yesterday.

 6. I need to buy ________ umbrella before heading out, as ________ weather forecast predicts rain.

 7. _______ sun was shining brightly, and ________ birds were chirping in the trees.

 8. I met ________ interesting person at ________ party last night.

 9. I have ________ appointment with ________ doctor tomorrow morning.

 10. He is looking for ________ job, and he hopes to find ________ position in ________ reputable company.

 11. ________ old man sat on the park bench, feeding breadcrumbs to the pigeons.

 12. ________ team celebrated their victory with cheers and high-fives, while ________ crowd erupted in applause.

 13. In ________ distance, ________ majestic mountain peak stood tall, covered in ________ blanket of snow.

 14. I saw ________ cat in ________ garden, and it was chasing ________ butterfly.

 15. He is ________ expert in ________ field of neuroscience, and his research has been published in ________ prestigious journals.

 16. I bought ________ new car and drove it to ________ beach.

 17. We listened to ________ music of ________ up-and-coming band, impressed by their unique sound.

 18. They hiked through ________ dense forest, crossing ________ small stream and climbing ________ steep hill.

 19. They went to ________ museum and admired ________ artwork.

 20. He is ________ excellent soccer player and plays for ________ professional team.

 21. She enjoyed ________ delicious meal at ________ new restaurant in town, savoring every bite.

 22. ________ sun was setting, and ________ cool breeze swept through ________ park as we enjoyed ________ peaceful evening.

 23. As we strolled through ________ historic city, we marveled at ________ magnificent architecture of ________ ancient buildings.

 24. ________ rain poured outside, so they decided to stay indoors and watch a movie.

Đáp án:

 1. the, the

 2. a, the

 3. an, the

 4. a, a

 5. a

 6. an, the

 7. the, the

 8. an, the

 9. an, a

 10. a, a, a

 11. an

 12. the, the

 13. the, a, a

 14. a, the, a

 15. an, the, a

 16. a, the

 17. the, an

 18. the, a, a

 19. a, an

 20. an, a

 21. a, the

 22. the, the, the, the

 23. a, the, an

 24. the.

Tổng kết

Bài viết trên bao gồm các kiến thức quan trọng và bài tập mẫu về TOEIC Reading - Ngữ pháp: Mạo từ trình độ 650. Các tình huống được đưa ra rất đa dạng nên thí sinh cần có tư duy tốt và xử lý chúng gọn gàng. Mong rằng các bài tập mẫu đã mang lại hiểu biết cụ thể về phần thi này cho thí sinh.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm TOEIC hay cần làm quen với bài thi TOEIC để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử TOEIC để trải nghiệm ngay hôm nay!

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833