Mind map tổng hợp các loại câu trong tiếng Anh dành cho người vừa bắt đầu học

Mind map tổng hợp các loại câu trong tiếng Anh dành cho người vừa bắt đầu học phục vụ việc học tiếng Anh và giao tiếp hằng ngày.
mind map tong hop cac loai cau trong tieng anh danh cho nguoi vua bat dau hoc

Mind map là một công cụ hữu ích để tổng hợp và hệ thống hóa thông tin. Trên một mind map về tiếng Anh, chúng ta có thể khám phá các loại câu cơ bản mà người mới học cần nắm vững. Những câu này là nền tảng quan trọng giúp chúng ta diễn đạt ý kiến, trao đổi thông tin và xây dựng các câu trạng từ một cách hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá mind map về các loại câu trong tiếng Anh dành cho người vừa bắt đầu học. Từ câu cơ bản nhất như câu cảm thán, câu khẳng định và câu phủ định, chúng ta sẽ đi sâu vào các loại câu phức tạp hơn như câu hỏi, câu mệnh lệnh và câu so sánh.

Hãy cùng tìm hiểu và khám phá mind map này để có cái nhìn tổng quan về các loại câu trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày.

Tham khảo thêm: Mind Maps giúp cải thiện kĩ năng tư duy như thế nào?

image-alt

Các loại câu theo mục đích nói

Câu khẳng định

Câu khẳng định là loại câu trong ngữ pháp mà được sử dụng để đưa ra một tuyên bố, khẳng định về một sự việc, một sự thực, hoặc một thông tin cụ thể. Câu khẳng định thường có cấu trúc đơn giản, bao gồm một chủ ngữ và một động từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Câu khẳng định thường kết thúc bằng dấu chấm.

Cấu trúc của câu khẳng định:

 • Chủ ngữ + động từ + tân ngữ (nếu có)

 • Chủ ngữ + động từ

Các trường hợp sử dụng câu khẳng định:

 • Truyền đạt thông tin hoặc sự thật: "The sun rises in the east." (Mặt trời mọc ở phía đông.)

 • Đưa ra tuyên bố chung: "Dogs are loyal animals." (Chó là những con vật trung thành.)

 • Miêu tả một hành động: "She sings beautifully." (Cô ấy hát đẹp.)

 • Đưa ra một sự khẳng định: "I am going to the store." (Tôi đang đi đến cửa hàng.)

Câu phủ định

Câu phủ định là loại câu mà chúng ta sử dụng để diễn tả sự phủ định hoặc phản đối về một điều gì đó.

Cấu trúc: Subject + Auxiliary Verb + Not + Verb (+ Object/Complement)

Trường hợp sử dụng: Câu phủ định thường được sử dụng khi muốn diễn tả sự phủ định, phản đối hoặc từ chối một sự việc, một hành động hoặc một tình huống.

Ví dụ:

 • She does not like coffee.

 • I am not going to the party.

 • They did not finish their homework.

 • He will not arrive on time.

Câu nghi vấn

Câu nghi vấn là loại câu trong ngữ pháp được sử dụng để đặt câu hỏi, yêu cầu thông tin hoặc xác nhận một điều gì đó. Câu nghi vấn thường có cấu trúc khác biệt so với câu khẳng định và kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

Cấu trúc của câu nghi vấn: Từ nghi vấn + chủ ngữ + động từ + tân ngữ (nếu có) + ?

Các trường hợp sử dụng câu nghi vấn:

 • Đặt câu hỏi thông tin: "What is your name?" (Tên bạn là gì?)

 • Yêu cầu xác nhận: "Did you finish your homework?" (Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?)

 • Đề nghị hoặc mời ai đó: "Would you like a cup of tea?" (Bạn muốn uống một tách trà không?)

 • Thể hiện sự tò mò: "Why are you late?" (Tại sao bạn đến muộn?)

Câu mệnh lệnh

Câu mệnh lệnh là một loại câu trong ngữ pháp được sử dụng để đưa ra các chỉ thị, hướng dẫn hoặc yêu cầu. Câu mệnh lệnh thường có tính ngắn gọn và thẳng thắn, và có thể kết thúc bằng dấu chấm hoặc dấu chấm than, tuỳ thuộc vào ngữ điệu và ý nghĩa mà người nói muốn truyền đạt.

Cấu trúc của câu mệnh lệnh: Động từ nguyên mẫu (gốc) + tân ngữ (nếu có) + (dấu chấm hoặc dấu chấm than)

Các trường hợp sử dụng câu mệnh lệnh:

 • Đưa ra một chỉ thị: "Close the door." (Đóng cửa lại.)

 • Đưa ra một yêu cầu: "Please pass me the salt." (Làm ơn đưa muối cho tôi.)

 • Đưa ra một hướng dẫn: "Mix the ingredients thoroughly." (Trộn các thành phần một cách kỹ lưỡng.)

 • Đưa ra một lời khuyên: "Take a deep breath and relax." (Hãy hít thở sâu và thư giãn.)

 • Đưa ra một mệnh lệnh phủ định: "Don't touch that button." (Đừng chạm vào nút đó.)

Câu cảm thán

Câu cảm thán là một loại câu trong ngữ pháp được sử dụng để diễn tả cảm xúc mạnh mẽ hoặc hào hứng. Câu cảm thán thường có cấu trúc đơn giản và kết thúc bằng dấu chấm than để biểu thị sự kết thúc mạnh mẽ và sự kỳ vọng cao.

Cấu trúc của câu cảm thán:

 • Câu cảm thán thường bắt đầu bằng từ cảm thán (Oh, Wow, How, What, etc.) hoặc một từ mô tả cảm xúc mạnh mẽ.

 • Câu cảm thán có thể đứng một mình hoặc được theo sau bởi một mệnh đề hoàn chỉnh.

Các trường hợp sử dụng câu cảm thán:

 • Diễn tả cảm xúc mạnh mẽ: "What a beautiful sunset!" (Trời hoàng hôn đẹp tuyệt vời!)

 • Biểu thị sự ngạc nhiên, hào hứng: "Wow, I can't believe my eyes!" (Ồ, tôi không thể tin vào mắt mình!)

Các loại câu theo ngữ pháp

Câu đơn

Câu đơn trong tiếng Anh là một loại câu gồm một mệnh đề duy nhất, không chứa mệnh đề phụ. Nó là một câu đơn giản và thường được sử dụng để truyền đạt một ý kiến, một sự thật hoặc một thông tin cơ bản.

Cấu trúc của câu đơn: Câu đơn thường bao gồm một chủ ngữ (subject) và một động từ (verb).

Ví dụ về câu đơn:

 • She sings beautifully. (Cô ấy hát rất hay.)

 • I like pizza. (Tôi thích pizza.)

 • The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở phía đông.)

 • They play soccer every weekend. (Họ chơi bóng đá vào mỗi cuối tuần.)

Câu ghép

Câu ghép (Compound sentences) trong tiếng Anh là một loại câu được tạo thành bằng cách kết hợp hai hay nhiều mệnh đề độc lập với nhau. Câu ghép cho phép sự kết hợp của các ý kiến, thông tin hoặc sự việc khác nhau trong cùng một câu.

Cấu trúc của câu ghép:

 • Câu ghép bao gồm hai hay nhiều mệnh đề độc lập được kết hợp bằng các từ nối (conjunctions) như "and" (và), "but" (nhưng), "or" (hoặc), "so" (cho nên), "yet" (nhưng), "for" (vì), "nor" (cũng không)...

 • Mỗi mệnh đề độc lập trong câu ghép có thể tồn tại một mình và có ý nghĩa riêng biệt.

Ví dụ về câu ghép:

 • I like to read books, and my brother likes to play sports. (Tôi thích đọc sách, và anh trai tôi thích chơi thể thao.)

 • She is smart, but she is also very humble. (Cô ấy thông minh, nhưng cô ấy cũng rất khiêm tốn.)

 • You can choose the blue one or the red one. (Bạn có thể chọn cái màu xanh hoặc cái màu đỏ.)

 • I studied hard, so I passed the exam. (Tôi đã học chăm chỉ, cho nên tôi đã qua kỳ thi.)

Câu phức

Câu phức (Complex Sentences) là loại câu gồm ít nhất một mệnh đề chính (main clause) và một hoặc nhiều mệnh đề phụ (subordinate clause). Mệnh đề chính có thể tồn tại một mình và mang ý nghĩa độc lập, trong khi mệnh đề phụ phụ thuộc vào mệnh đề chính và không thể tồn tại một mình.

Câu phức thường có cấu trúc sau: Mệnh đề chính + Liên từ hoặc từ nối + Mệnh đề phụ.

Ví dụ:

 • Since it was raining, we stayed indoors. (Vì trời đang mưa, chúng tôi ở trong nhà.)

 • If you study hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ đỗ kỳ thi.)

 • After I finish work, I will go to the gym. (Sau khi tôi hoàn thành công việc, tôi sẽ đi tới phòng tập.)

 • I bought some vegetables so that I can cook a healthy meal. (Tôi đã mua một số rau để có thể nấu một bữa ăn lành mạnh.)

Câu ghép phức

Câu ghép-phức (Compound-complex sentences) trong tiếng Anh là một loại câu được tạo thành từ việc kết hợp cả câu ghép (compound sentence) và câu phức (complex sentence). Câu ghép-phức chứa ít nhất hai mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều mệnh đề phụ.

Cấu trúc của câu ghép-phức: Câu ghép-phức bao gồm hai hay nhiều mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều mệnh đề phụ.

Ví dụ về câu ghép-phức:

 • She studied hard for the test, but she still didn't get a good grade because she didn't understand the material. (Cô ấy đã học chăm chỉ cho kỳ thi, nhưng cô ấy vẫn không đạt điểm tốt vì cô ấy không hiểu bài.)

 • I went to the store to buy some groceries, and I also picked up a new book to read on the way home because I love reading. (Tôi đi đến cửa hàng để mua đồ tạp hóa, và tôi cũng lấy một quyển sách mới để đọc trên đường về nhà vì tôi thích đọc sách.)

 • They decided to go on a vacation to the beach because they wanted to relax, but they had to postpone it due to bad weather. (Họ quyết định đi nghỉ dưỡng ở bãi biển vì họ muốn thư giãn, nhưng họ phải hoãn vì thời tiết xấu.)

Các lại câu khác

Câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi được sử dụng để xác nhận thông tin và yêu cầu xác nhận từ người nghe. Nó được thêm vào cuối câu khẳng định hoặc phủ định.

Cấu trúc: Positive Sentence + Auxiliary Verb + Subject? hoặc Negative Sentence + Auxiliary Verb + Subject?

Trường hợp sử dụng: Câu hỏi đuôi thường được sử dụng để yêu cầu xác nhận thông tin, nhấn mạnh ý kiến hoặc mời người nghe tham gia vào cuộc trò chuyện.

Ví dụ:

 • You like coffee, don't you?

 • He can swim, can't he?

 • She didn't go to the party, did she?

 • We should leave now, shouldn't we?

Câu đảo ngữ

Câu đảo ngữ là một cấu trúc câu trong đó thứ tự của chủ ngữ và động từ được đảo ngược so với câu khẳng định thông thường.

Cấu trúc: Inverted Verb + Subject

Trường hợp sử dụng: Câu đảo ngữ thường được sử dụng trong câu điều kiện loại 1, câu gián tiếp và trong một số trường hợp thể hiện sự ngạc nhiên, phủ định hoặc mệnh lệnh.

Ví dụ:

 • Had I known that, I would have helped.

 • Never have I seen such a beautiful sunset.

 • Only by working hard can you achieve your goals.

 • Little did she know what was about to happen.

Câu so sánh

Câu so sánh được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều đối tượng, thể hiện sự khác biệt về mức độ, chất lượng hoặc tình trạng.

Cấu trúc: Subject + Verb + Comparative Adjective + Than + Object

Trường hợp sử dụng: Câu so sánh thường được sử dụng khi muốn so sánh sự khác biệt giữa hai đối tượng hoặc khi muốn thể hiện mức độ cao hơn hoặc thấp hơn của một thuộc tính hoặc hành động.

Ví dụ:

 • She is taller than her sister.

 • This book is more interesting than the previous one.

 • The weather today is colder than yesterday.

 • He runs faster than anyone else in the race.

Câu bị động

Câu bị động được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đối tượng của hành động hoặc khi người thực hiện hành động không quan trọng hoặc không được biết đến.

Cấu trúc: Object + Be + Past Participle (+ By + Agent)

Trường hợp sử dụng: Câu bị động thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đối tượng của hành động, khi không quan trọng hoặc không biết đến người thực hiện hành động hoặc khi muốn trình bày thông tin một cách khách quan.

Ví dụ:

 • The letter was written by John.

 • The window was broken during the storm.

 • English is spoken in many countries.

 • The cake was made by my mother.

Kết luận

Qua bài viết này, chúng ta đã khám phá và tổng hợp các loại câu cơ bản trong tiếng Anh thông qua sử dụng Mind map. Mind map cung cấp một cái nhìn tổng quan và hệ thống hóa thông tin, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các mẫu câu và cách sử dụng chúng.

Bằng việc hiểu rõ cấu trúc và ý nghĩa của mỗi loại câu, chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và chính xác hơn. Điều này giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả và thể hiện ý kiến của mình một cách rõ ràng.

Hãy tiếp tục thực hành và áp dụng những loại câu này trong việc nói và viết tiếng Anh hàng ngày. Dần dần, chúng ta sẽ trở nên thành thạo hơn và tự tin hơn trong việc sử dụng các loại câu này.

Tài liệu tham khảo

Noun clauses: Definition, examples, & exercises | Albert.io. (2022, March 1). Albert Resources.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu