Phân tích sự khác biệt giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Biểu đồ So sánh

Hiểu sự khác biệt giữa đoạn Overview ở band 6 và band 7 trong dạng bài Biểu đồ so sánh là quan trọng vì nó giúp người học định hình mục tiêu cụ thể cho việc cải thiện kỹ năng viết. Nhận biết và hiểu rõ sự khác biệt này giúp người học biết được mục tiêu của việc nâng cấp kỹ năng của mình. Người học cần luyện tập viết Overview một cách có mục tiêu, tập trung vào việc cung cấp thông tin chính một cách cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả để làm cho đoạn văn sâu sắc hơn và thú vị hơn cho người đọc.
phan tich su khac biet giua doan overview band 6 va 7 trong dang bai bieu do so sanh

Key takeaways

Dạng bài Biểu đồ so sánh là dạng bài không có yếu tố thời gian.

Overview trong dạng bài Biểu đồ so sánh:

 • Xác định xu hướng chính

 • Tóm tắt các điểm chính

 • Sử dụng từ vựng và cấu trúc câu đa dạng

 • Tập trung vào thông tin quan trọng

 • Độ dài hai đến ba câu.

Sự khác biệt giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Biểu đồ so sánh:

 • Đoạn Overview band 6 thường nêu được các thông tin phù hợp, trong khi đó đoạn Overview band 7 phải nêu được đầy đủ xu hướng chung, khía cạnh, đặc điểm chính và so sánh sự khác biệt hoặc chỉ ra được các giai đoạn chính trong sơ đồ.

Cách cải thiện kỹ năng viết Overview trong bài viết Task 1 dạng Biểu đồ so sánh từ band 6 lên band 7:

 • Xác định đầy đủ các điểm quan trọng

 • Tóm tắt các thông tin chính

 • Sắp xếp thông tin trong overview một cách rõ ràng

 • Đưa ra sự so sánh

 • Tránh sử dụng thông tin thừa.

Giới thiệu chung

Overview

Trong bài thi IELTS, phần "Overview" là một phần quan trọng trong bài viết dạng Task 1 của bài thi Academic và General Training. Phần này yêu cầu thí sinh đưa ra một cái nhìn tổng quan, tóm tắt hoặc phân tích chung về thông tin quan trọng trong biểu đồ, sơ đồ, bản đồ, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, hoặc bất kỳ hình vẽ nào mà thí sinh phải trình bày hoặc mô tả.

Overview thường xuất hiện ngay ở đầu bài viết IELTS Writing Task 1 và thường nằm trong một đoạn riêng biệt hoặc được tích hợp vào phần mô tả chi tiết của biểu đồ. Nó phải tóm lược các điểm chính, xu hướng chung hoặc sự khác biệt quan trọng trong dữ liệu.

Mục tiêu của phần Overview là giúp người đọc hoặc người chấm thi nắm bắt ý chính của biểu đồ một cách nhanh chóng, trước khi họ đọc phần mô tả chi tiết. Nó không nên rất dài và cần sử dụng từ vựng và ngữ pháp thích hợp để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng.

Một phần Overview xuất sắc có thể giúp thí sinh nâng cao điểm số của mình trong Task 1 của bài thi IELTS.

Dạng bài Biểu đồ So sánh

Trong bài viết IELTS Writing Task 1, dạng bài “Biểu đồ So sánh” thường yêu cầu bạn phân tích và miêu tả sự khác biệt hoặc tương tự giữa các yếu tố hoặc số liệu trong biểu đồ, đồ thị, hoặc biểu đồ hình cột. Viết bài dạng Biểu đồ So sánh trong IELTS Writing Task 1 cần tuân theo một cấu trúc cụ thể và sử dụng các cụm từ, mẫu câu phù hợp. Dưới đây là một mô hình cơ bản để bạn có thể áp dụng:

1. Mở đầu (Introduction)

 • Giới thiệu tổng quan về biểu đồ (các đối tượng, yếu tố, mục đích của biểu đồ).

2. Phần thân bài (Body)

 • Phân đoạn theo ý và tập trung vào các điểm quan trọng của biểu đồ.

 • Sử dụng cụm từ so sánh (compared to, whereas, while, similarly, differently) để tạo sự liên kết giữa các thông tin.

 • Diễn đạt sự tương tự hoặc khác biệt giữa các yếu tố trong biểu đồ.

3. Tóm tắt và kết luận (Summary and Conclusion)

 • Tóm tắt những điểm quan trọng đã thảo luận trong phần thân bài.

 • Rút ra một số nhận định chính về sự tương quan hoặc khác biệt giữa các yếu tố.

Dạng bài “Biểu đồ So sánh” trong IELTS Writing Task 1 (không có yếu tố thời gian) có nhiều loại khác nhau, bao gồm:

 • Biểu đồ cột (Column Chart):

  • Biểu đồ cột sử dụng các cột dọc để thể hiện dữ liệu.

  • Thường được sử dụng để so sánh các giá trị của các biến số khác nhau

  • Dữ liệu được đặt trên trục x (hoặc trục ngang), và các biến số hoặc nhóm được đặt trên trục y (hoặc trục đứng).

 • Biểu đồ thanh (Bar Chart):

  • Biểu đồ thanh tương tự biểu đồ cột, nhưng dữ liệu được biểu thị bằng các thanh ngang.

  • Thường sử dụng để so sánh các giá trị của các biến số khác nhau hoặc giữa các nhóm.

  • Dữ liệu được đặt trên trục y, và các biến số hoặc nhóm được đặt trên trục x.

 • Biểu đồ đường (Line Chart):

  • Biểu đồ đường thường được sử dụng để theo dõi sự biến đổi của dữ liệu

  • Dữ liệu được biểu thị bằng các đường cong nối các điểm dữ liệu.

 • Biểu đồ hình bánh (Pie Chart):

  • Biểu đồ hình bánh thường thể hiện sự phần trăm của các thành phần trong toàn bộ.

  • Mỗi phần trăm được biểu thị bằng một phần trong hình tròn.

  • Sử dụng để so sánh phần trăm của các thành phần khác nhau.

Khi làm bài dạng này, hãy chú ý xác định loại biểu đồ và sử dụng từ vựng và cấu trúc câu phù hợp để diễn đạt sự so sánh và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

Overview trong dạng bài Biểu đồ So sánh

Phần "Overview" trong dạng bài "Biểu đồ So sánh" trong IELTS Writing Task 1 là một phần quan trọng của bài viết. Nó xuất hiện sau phần mở đầu và trước khi bạn bắt đầu phân tích chi tiết dữ liệu. Overview giúp người đọc hiểu sơ qua về thông tin chính trong biểu đồ và tạo ra một bức tranh tổng quan trước khi họ đi vào chi tiết.

Dưới đây là một số gợi ý về cách viết phần Overview trong bài viết IELTS Writing Task 1:

 1. Xác định và tóm tắt xu hướng chính: Đầu tiên, bạn cần xác định và tóm tắt xu hướng hoặc thông tin quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ.

 2. Sử dụng từ vựng và cấu trúc câu đa dạng: Trong Overview, hãy sử dụng từ vựng và cấu trúc câu đa dạng để thể hiện khả năng diễn đạt của bạn. Bạn hãy cố gắng tránh lặp lại những từ, cụm từ và ngữ pháp được sử dụng quá nhiều lần.

 3. Tập trung vào thông tin quan trọng: Hãy tập trung vào những thông tin quan trọng nhất, không cần đưa quá nhiều chi tiết và số liệu trong phần Overview.

 4. Độ dài: Overview thường không dài, nên bạn có thể viết khoảng hai hoặc ba câu để cung cấp một tóm tắt tổng quan của biểu đồ.

Lưu ý rằng phần Overview không nên chứa quá nhiều chi tiết cụ thể, mà chỉ cần tập trung vào điểm mạnh nhất hoặc xu hướng quan trọng nhất của biểu đồ.

Sự khác biệt giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Biểu đồ So sánh

Đoạn Overview band 6

Một đoạn Overview band 6 thường cung cấp một tóm tắt cơ bản về thông tin trong biểu đồ. Nó truyền đạt ý một cách rõ ràng và thường sử dụng ngôn ngữ đơn giản, ví dụ như các cụm từ chung chung "There was an increase in," "The number of," hoặc "There were changes in" để chỉ ra sự thay đổi chung, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết cụ thể. Bên cạnh đó, một đoạn Overview band 6 thường được viết trong các câu ngắn, với tóm tắt nhanh chóng và tập trung vào việc mô tả thông tin chung, không nêu được sự thay đổi chính hoặc mối quan hệ nổi bật giữa các yếu tố trên biểu đồ.

Đoạn Overview band 7

Một đoạn Overview band 7 thường cung cấp một tóm tắt bao quát và đầy đủ hơn về thông tin quan trọng trên biểu đồ. Nó sử dụng từ vựng phong phú hơn để diễn đạt ý và phân tích thông tin một cách sâu sắc hơn, ví dụ các cụm từ như "Notably," "Significantly," "Remarkably," hoặc "Interestingly" để nhấn mạnh các điểm quan trọng hoặc xu hướng đặc biệt trong biểu đồ. Không những vậy, một đoạn Overview band 7 thường được viết trong các câu dài hơn, với cấu trúc phức tạp hơn bao gồm câu ghép và câu phức. Thêm vào đó, đoạn Overview band 7 thường tập trung vào việc bao quát các sự thay đổi chính và mối quan hệ nổi bật giữa các yếu tố trên biểu đồ, giúp đọc giả hiểu rõ hơn về xu hướng và ý nghĩa của thông tin.

Để phân tích sự khác biệt giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài biểu đồ so sánh, chúng ta cần xem xét các yếu tố quan trọng như chi tiết, ngôn ngữ, cấu trúc, và khả năng phân tích. Dưới đây là sự khác biệt giữa hai band này.

Các tiêu chí chấm bài

Task Achievement - Trả lời đúng câu hỏi đề bài:

 • Band 6: Đoạn Overview band 6 thường cung cấp một cái nhìn tổng quan về xu hướng chung của biểu đồ. Nó thiếu đi sự bao quát về khía cạnh, đặc điểm chính và nổi bật của biểu đồ.

 • Band 7: Đoạn Overview band 7 thường nêu được tổng quan đầy đủ về biểu đồ. Nó không chỉ bao quát được xu hướng chung của biểu đồ mà còn nhấn mạnh được đặc điểm chính và nổi bật của biểu đồ

Coherence and Cohesion - Mạch lạc và liên kết:

 • Band 6: Đoạn Overview band 6 có thể tổ chức không thật sự có logic hoặc có thể bị thiếu sự liên kết giữa các ý. Sắp xếp thông tin có thể hỗn loạn. Có thể chưa sử dụng các từ nối (linking words) hoặc ngôn ngữ mô tả một cách hiệu quả.

 • Band 7: Đoạn Overview band 7 có sự tổ chức rõ ràng hơn. Có sự liên kết giữa các ý và thông tin được sắp xếp một cách logic, giúp người đọc dễ hiểu hơn. Sử dụng các từ nối và ngôn ngữ mô tả để giúp người đọc hiểu rõ hơn về biểu đồ mà không cần phải nhìn vào nó.

Lexical Resource - Từ vựng:

 • Band 6: Đoạn Overview band 6 sử dụng một loạt từ vựng cơ bản và có thể thiếu sự đa dạng ngôn ngữ.

 • Band 7: Đoạn Overview band 7 sử dụng một loạt từ vựng đa dạng và phong phú hơn, bao gồm cả từ vựng chuyên ngành liên quan đến sơ đồ.

Grammatical Range and Accuracy - Ngữ pháp đa dạng và chính xác:

 • Band 6: Đoạn Overview band 6 có cấu trúc câu có thể đơn giản như câu đơn, câu ghép và lặp đi lặp lại.

 • Band 7: Đoạn Overview band 7 có cấu trúc câu thường đa dạng hơn, có sử dụng câu phức và sử dụng một loạt mẫu câu khác.

Tóm lại, sự khác biệt chính giữa đoạn Overview band 6 và 7 trong dạng bài Biểu đồ là về tổng quan thông tin, sử dụng ngôn ngữ và từ vựng, tổ chức và cấu trúc, cũng như khả năng đánh giá và phân tích. Đoạn Overview band 6 thường nêu được các thông tin phù hợp, trong khi đó đoạn Overview band 7 phải nêu được đầy đủ xu hướng chung, khía cạnh, đặc điểm chính và so sánh sự khác biệt hoặc chỉ ra được các giai đoạn chính trong sơ đồ.

Xem chi tiết: IELTS Writing Task 1 Band Descriptors.

Ví dụ

Ví dụ về một đoạn Overview band 6, bài mẫu này được lấy từ bài viết của chuyên gia về IELTS - Reza Martin.

Đề bài:

Number of children in an average class at different ages in different countries

Đoạn Overview trong bài mẫu:

“To summarize, at the age of 9 there were more students in Hong Kong but as the students reached the age of 13, most of the students were studied in Japan.”

→ Theo nhận định của họ, Overview trong bài viết trên có thông tin được sắp xếp phù hợp, logic; sử dụng từ vựng, ngữ pháp đúng và ở mức vừa đủ. Tuy nhiên, bài viết chưa thể đạt band cao hơn vì Overview mới tập trung riêng lẻ vào một nhóm quốc gia, chưa đưa ra xu hướng chung hoặc bao quát hơn trong toàn bài khiến cho đoạn Overview trên thiếu đi sự rõ ràng (clarity).

Ví dụ về một đoạn Overview band 7, bài mẫu này được lấy từ website của ZIM Academy

Đề bài:

The bar chart shows expectations for change of European young people in the next 20 years in five different areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Expectations for change of European young people in the next 20 years in five different areas

Đoạn Overview trong bài mẫu:

“Overall, the majority of young individuals polled anticipated that communication between people would become better after 20 years, whereas the opposite was true in the cases of the other surveyed areas. It is also noteworthy that the difference between youngsters’ expectations about health and water quality was negligible.”

→ Dựa trên các tiêu chí chấm điểm từ sách The Key to IELTS Academic Writing Task 1, Đây là một đoạn Overview đã bao quát được xu hướng chính và các xu hướng nổi bật của biểu đồ. Đoạn văn được sắp xếp thông tin hợp lý, logic. Các từ vựng và ngữ pháp sử dụng trong đoạn Overview vừa đủ, có sự linh hoạt và biểu đạt rõ được ý nghĩa trong bài. Đây là một đoạn Overview tốt có thể giúp bài viết đạt được band 7.

Tham khảo thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Band 7+.

Cách cải thiện kỹ năng viết Overview trong bài viết Task 1 dạng Biểu đồ so sánh từ band 6 lên band 7

Để cải thiện kỹ năng viết Overview trong bài viết Task 1 dạng Biểu đồ so sánh từ band 6 lên band 7, bạn có thể luyện tập theo những cách sau đây:

1. Xác định đầy đủ các điểm quan trọng.

Trước khi viết Overview, hãy xem xét biểu đồ hoặc biểu đồ so sánh một cách kỹ lưỡng để xác định những điểm chính trong dữ liệu. Điều này bao gồm việc nhận biết các xu hướng, sự khác biệt lớn và các thông tin quan trọng khác.

2. Tóm tắt các thông tin chính.

Trong Overview, bạn cần tóm tắt những điểm quan trọng nhất từ biểu đồ. Điều này bao gồm việc giải thích các xu hướng chính, sự khác biệt lớn và bất thường trong dữ liệu. Hãy sử dụng các từ ngữ cụ thể để mô tả những điểm này.

3. Sắp xếp thông tin trong overview một cách rõ ràng.

Viết Overview cần phải có sự sắp xếp logic và rõ ràng. Sử dụng cấu trúc câu đơn giản và tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp. Bạn có thể sắp xếp thông tin dựa trên thời gian hoặc sự so sánh giữa các yếu tố.

4. Đưa ra sự so sánh.

Một yếu tố quan trọng trong Overview là sự so sánh giữa các phần của biểu đồ. Hãy đề cập đến bất kỳ sự khác biệt lớn nào giữa các dữ liệu hoặc xu hướng. Sử dụng các từ ngữ so sánh như "tăng" (increase), "giảm" (decrease), "cao nhất" (highest), "thấp nhất" (lowest), "đối với" (compared to) để làm cho sự so sánh trở nên rõ ràng.

5. Tránh sử dụng thông tin thừa.

Trong Overview, chỉ nên đề cập đến những điểm quan trọng nhất. Tránh việc bao quát quá nhiều chi tiết và thông tin không quan trọng.

6. Luyện tập và xem lại.

Hãy luyện tập viết Overview cho nhiều biểu đồ khác nhau để nắm vững kỹ năng này. Sau đó, tự kiểm tra bằng cách so sánh bài viết của bạn với các mô hình band 7 để xem xét điểm yếu và cải thiện từ đó.

Luyện Tập

Bài 1: Điền các từ ở trong bảng vào chỗ trống thích hợp (chia động từ nếu cần thiết).

Đề bài: The pie charts show the average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010.

Average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010

compare

prefer

variations

frequent

Overall, it is clear that most volunteers ____________ Coaching, whereas the referee position was selected the least ____________ when ____________ to other positions. Furthermore, there were no substantial ____________ in the total number of employees across the four roles.

Bài 2: Viết đoạn Overview cho biểu đồ sau theo gợi ý.

Đề bài: The pie charts show the average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010.

Average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010

Gợi ý:

Câu 1: Phần lớn chi tiêu của các hộ gia đình ở Nhật Bản và Malaysia sẽ được tiêu vào vấn đề Nhà Ở và Đồ Ăn.

→ __________________________________________________________________________________________

Câu 2: Bên cạnh đó, số tiền trung bình các hộ gia đình ở cả 2 quốc gia tiêu vào vấn đề Chăm Sóc Sức Khoẻ là ít nhất.

→ ___________________________________________________________________________________________

Viết bài hoàn chỉnh:

→ __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Đáp án

Bài 1:

 1. preferred

 2. frequently

 3. compared

 4. variations

Bài 2:

Gợi ý viết bài hoàn chỉnh:

Overall, it is clear that homeowners in both nations spent the majority of their money on Housing and Food. In addition, healthcare accounted for the least amount of household spending.

Tổng kết

Hiểu sự khác biệt giữa đoạn Overview ở band 6 và band 7 trong dạng bài Biểu đồ so sánh là quan trọng vì nó giúp bạn định hình mục tiêu cụ thể cho việc cải thiện kỹ năng viết. Điều này giúp bạn biết được những gì bạn cần thay đổi hoặc cải thiện để đạt được band điểm cao hơn. Nhận biết và hiểu rõ sự khác biệt này giúp bạn biết được mục tiêu của việc nâng cấp kỹ năng của mình. Bạn cần luyện tập viết Overview một cách có mục tiêu, tập trung vào việc cung cấp thông tin chính một cách cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả và các công cụ ngôn ngữ để làm cho đoạn văn của bạn sâu sắc hơn và thú vị hơn cho người đọc.

Đọc tiếp:


Nguồn tài liệu

 • Cullen Education LTD, 2022, 449 p. 20 Lessons and 12 months of access. The Key to IELTS Academic Writing Task 1.

 • IELTS 17 academic. Student's book with answers with Downloadable audio with resource bank. (2022).

 • Nguyễn Thuỳ Dương (2023). Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 Band 7+ cho tất cả các dạng bài. Website: Zim Academy.

 • Reza Martin (2016). Report analysis - Task 1 writing sample Band 6. Website: Linkedin.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833