Phân biệt All, All of và ứng dụng vào viết câu

Để diễn đạt số lượng toàn thể, toàn bộ, người viết có không ít các lựa chọn, một trong số đó là sử dụng lượng từ "all". Hãy cùng tìm hiểu cách dùng chính xác của từ này qua bài viết nhé!
phan biet all all of va ung dung vao viet cau

Khi muốn diễn đạt toàn bộ số lượng bằng lượng từ “all” trong tiếng Anh, người học dễ lúng túng trước các lựa chọn khác nhau: rốt cuộc là all my life, all of my life, hay all life? Qua bài viết này, người đọc có thể phân biệt được các cách viết trên và ứng dụng chúng vào viết câu một cách chính xác.

Key takeaways

 • Dùng “all” trước các danh từ có hoặc không có hạn định từ đi kèm.

 • Dùng “all of”  trước đại từ nhân xưng (me, them,...), hạn định từ và đại từ quan hệ (which, whom)

Theo từ điển Cambridge, “all” nghĩa là: mỗi một (trong tổng số), hoặc toàn bộ số lượng, toàn thể.

Nhưng, trong một câu, khi nào thì dùng “all”, khi nào thì cần thêm “of” trước lượng từ này?

Hạn định từ

image-alt

Khi viết câu diễn đạt số lượng, người học có thể cần nhắc đến danh từ xác định. Danh từ xác định là danh từ đã được đề cập trước đó, hoặc cả người viết và người đọc đều biết về danh từ này. Với các danh từ như vậy, người viết cần đặt hạn định từ ở phía trước danh từ. 

Ví dụ: Người học cần diễn đạt câu: “Tôi thích táo. Vì thế, tôi mua hết chỗ táo trong cửa hàng này”.

“Táo” trong câu thứ nhất là từ chỉ quả táo nói chung, không xác định cụ thể. Ngược lại, “táo” trong câu thứ hai là tất cả số táo trong một cửa hàng cụ thể, nên danh từ này xác định. Bởi thế, người viết cần thêm hạn định từ “the” hoặc “these”, “those” vào trước từ “táo” này. Tương tự, cửa hàng mà người nói nhắc đến là một địa điểm cả người nói và người nghe đều biết, nên danh từ này cũng xác định. Người viết cần thêm hạn định từ “the”, hoặc “this”, “that” vào trước từ “cửa hàng”.

→ Viết: I like apples. Therefore, I bought all the apples in this shop.

Hạn định từ bao gồm chỉ định từ, tính từ sở hữu, sở hữu cách và mạo từ “the”.

2.1) Chỉ định từ (this, that,...): Những từ dùng để chỉ vào hiện tượng, sự vật, dựa trên khoảng cách giữa người viết và đối tượng được đề cập trong câu văn.

Ví dụ : this fish (con cá này)

that bike (cái xe đạp kia)

these movies (những bộ phim này)

those years (những năm tháng ấy)

2.2) Tính từ sở hữu (my, your, their,...): từ đặt trước danh từ để thể hiện sự sở hữu.

Ví dụ: your house (nhà của bạn)

2.3) Sở hữu cách: cấu trúc thể hiện sự sở hữu của người/vật chủ đối với thứ mình sở hữu.

Ví dụ : chicken’s wings (đôi cánh của chú gà)

2.4) Mạo từ “the”: đứng trước danh từ nhằm thể hiện danh từ đó đã xác định

Ví dụ : The play is written by my uncle.

→ Người viết nhắc đến một vở kịch (“play”) cụ thể, do chú của mình viết, nên vở kịch này đã được xác định.

Cách dùng

All

Như đã đề cập ở trên, khi diễn đạt về toàn bộ, toàn thể, người viết có thể dùng lượng từ “all”. Lượng từ này có thể đứng trước danh từ có hoặc không có hạn định từ, cụ thể:

 • Trước danh từ có hạn định từ

Ví dụ:

- Với chỉ định từ: All these books are mine (Tất cả chỗ sách này đều là của tôi).

- Với tính từ sở hữu: All my friends are Vietnamese (Tất cả các bạn của tôi là người Việt).

- Với sở hữu cách: All John’s shoes are bought online (Tất cả giày của John đều được mua trực tuyến).

- Với mạo từ “the”: All the movies of Tom Cruise are excellent (Tất cả phim của Tom Cruise đều xuất sắc).

 • Trước danh từ không có hạn định từ

Ví dụ: All people are protected by laws (Tất cả mọi người được pháp luật bảo vệ).

All of

 • Trước danh từ có hạn định từ

Ví dụ : They’ve talked to all of the employees (Họ đã nói chuyện với tất cả các nhân viên)

Có thể thấy, đối với các danh từ có hạn định từ đi kèm, người viết có thể sử dụng “all” hoặc “all of” tuỳ ý, tuy nhiên, “all” thường được ưu tiên hơn do ngắn gọn hơn.

Thế nhưng, không phải lúc nào người viết cũng có thể sử dụng “all”, cụ thể trong các trường hợp sau, người viết cần phải dùng all of":

 • Trước đại từ nhân xưng ở dạng tân ngữ(you, them, us,...)

Ví dụ : All of them are keen on reading this book (Tất cả bọn họ thích đọc quyển sách này).

 • Trước đại từ quan hệ (whom, which)

Ví dụ : I bought 4 shirts, all of which are loose-fitting (Mình đã mua 4 cái áo, tất cả đều là cỡ rộng).
image-alt

Ứng dụng

Khi viết câu để diễn đạt về số lượng trong tiếng Anh, người học nên xác định xem danh từ trong câu đang ở dạng gì, có đi kèm hạn định từ không, để có thể lựa chọn lượng từ chính xác nhất.

Ví dụ: Người học cần diễn đạt câu “Tất cả trẻ con đều ngây thơ”.

Trẻ con ở đây là danh từ chung, không xác định cụ thể đứa trẻ nào, nên từ “children” (trẻ con) sẽ không có hạn định từ đi kèm.

 → Viết: All children are innocent, không phải All the children are innocent.

Ví dụ:  Người học cần diễn đạt câu “Tôi nghĩ tất cả bọn họ đều học giỏi tiếng Anh ”
Bọn họ ở đây là một nhóm người xác định được nhắc đến, nên người viết có thể dùng đại từ nhân xưng.

Cần lưu ý, đại từ nhân xưng đi sau phải để ở dạng tân ngữ, không phải chủ ngữ.

→ Viết: I think all of them are good at English. (không phải I think all of they are good at English, hay I think all them are good at English.)

Ngoài ra, người viết có thể đặt all ở phía sau đại từ nhân xưng.

Ví dụ: Người học cần diễn đạt câu “Cô ấy đã sa thải tất cả bọn họ ”.

Bọn họ trong câu trên là một nhóm người xác định được nhắc đến, nên người viết có thể dùng đại từ nhân xưng.Trong trường hợp người học muốn sử dụng lượng từ “all”, câu được viết như sau:

→Viết: She has fired them all, không phải She has fired them all of, hay She has fired they all.

Bài tập

Điền vào chỗ trống all/ all of

1.  Where has___the food gone? 

2. ____students have to take this final exam.

3.     ____these stories are unrealistic. 

4.  _____ us are daydreaming. 

5. She has invited you____.

6. I’ve learnt____ three lessons by myself.
Đáp án:

 1. All/ All of

 2. All

 3. All / All of

 4. All of

 5. All

 6. All 

Tổng kết

Trong viết câu bằng ngôn ngữ Anh, người học có thể gặp phải trường hợp cần diễn đạt toàn bộ, toàn thể sử dụng từ “all”. Để viết câu chính xác, người học cần chú ý xác định từ loại phía sau, để rồi sử dụng “all” (với trường hợp đi sau là một danh từ không có hoặc có kèm hạn định từ) hoặc “all of”  (với trường hợp đi sau là một danh từ có kèm hạn định từ, đại từ nhân xưng ở dạng tân ngữ, hoặc đại từ quan hệ which/whom).

Tài liệu tham khảo:

"All". Dictionary.Cambridge.Org, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/all.

"All And All Of". English Practice, https://www.englishpractice.com/grammar/all-and-all-of/.

Shrives, Craig. ""All" Or "All Of"?". Grammar Monster, https://www.grammar-monster.com/lessons/all_of.htm.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833