Phân tích cách viết dạng Opinion

 

Topic:
Government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country. 

Do you agree or disagree?

 

Phân tích:

Bài mẫu áp dụng cấu trúc bài viết 4 đoạn: 

 

Mở bài: 

Lịch thi thử IELTS tháng này

Kiểm tra trình độ trước khi thi IELTS. Đánh giá chính xác, nhận kết quả trong ngày.
Xem thêm

Giới thiệu chủ đề bằng 1 câu cũng như đưa ra quan điểm cá nhân về ý kiến được nêu lên ở phần đề bài: Although an increase in scientific developments can have many benefits to national progress, this essay disagrees that science is the primary contributor.”

Như vậy người chấm sẽ hình dung được phần thân bài sẽ đề cập đến những ích lợi của việc đầu tư vào giáo dục khoa học cũng như những lợi ích của việc đầu tư vào những môn khác.

Thân bài

  Đoạn 1 nói về một số ích lợi của đầu tư vào giáo dục khoa học đối với sự phát triển của xã hội như là: increase work efficiency và ease our reliance on fossil fuel. 

  Đoạn 2 đề cập đến những khía cạnh khác của giáo dục cũng cống hiến đến sự phát triển của đất nước, như là: Arts and Humanities. 

Kết bài: 

Khẳng định lại rằng giáo dục khoa học đem lại nhiều lợi ích nhưng chính phủ cần quan tâm toàn diện đến nhiều khía cạnh khác nhau của giáo dục để đất nước có thể phát triển: In conclusion, although developments in science have led to many beneficial advantages for most countries, science alone is not the key contributor to a country’s progress. In my opinion, most countries would benefit greater from a more well-rounded education, with emphasis on all disciplines, not only that of science.”

Lưu ý: Điều quan trọng nhất khi viết bài luận về dạng đề này đó là quan điểm cá nhân phải được thể hiện rất rõ xuyên suốt cả bài.

 

Bài mẫu:

It is said that government funding for education should give preference to science-based subjects over others, in an attempt to help boost a countries future development and progress. Although an increase in scientific developments can have many benefits to national progress, this essay disagrees that science is the primary contributor.

There is no question that the advent of modern science has brought with it a number of improvements to the way that countries and societies function. For example, increases in electrical and computer based technologies have led to much more streamlined and efficient workplaces. Computers and computerized machinery can now do the work of what would have previously been carried out by humans, allowing greater efficiency and higher productivity output. Another benefit that modern science has granted is the development of renewable energy. Sources of renewable energy, such as solar and wind generated power, are beginning to help ease the planet’s reliance on fossil fuels.

That being said, an increase in scientific education and development must not be the main measure of a country’s progress. It can be seen that the study of many other disciplines of education can also attribute to a countries progress. Take for example, the Arts and Humanities. Subjects such as History and Philosophy have allowed us to gain a better understanding of humanity and can help to gain more insight into how we can move forward as a race. Other subjects such as the Arts, allow societies and individuals to express themselves creatively through mediums such as music, film and other art forms. It can be argued that this can also help to improve the quality of people’s lives and therefore help towards a countries overall development.

In conclusion, although developments in science have led to many beneficial advantages for most countries, science alone is not the key contributor to a country’s progress. In my opinion, most countries would benefit greater from a more well-rounded education, with emphasis on all disciplines, not only that of science.

Xem thêm  Áp dụng kỹ thuật Shadowing trong luyện nói tiếng Anh