Phép ẩn dụ dựa trên các bộ phận của cây cối và cách áp dụng vào IELTS Speaking

Ở bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu một số từ vựng và cụm từ ẩn dụ dựa vào các bộ phận của cây cối và hướng dẫn cách áp dụng chúng vào phần thi IELTS Speaking Part 1 và 3.
Nguyễn Thị Ngọc Hằng
11/02/2022
phep an du dua tren cac bo phan cua cay coi va cach ap dung vao ielts speaking

Trong bài thi nói IELTS, ngoài những tiêu chí như Grammatical range and accuracy (Sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng và chính xác), Pronunciation (Phát âm) và Fluency and Coherence (Độ trôi chảy và mạch lạc) thì Lexical resource (Nguồn từ vựng) cũng là một tiêu chí quan trọng quyết định điểm thi nói của thí sinh. Sử dụng Metaphor (Phép ẩn dụ) sẽ giúp thí sinh tạo ấn tượng mạnh và ghi điểm với ban giám khảo về vốn từ của mình. Ở bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu một số từ vựng và cụm từ ẩn dụ dựa vào các bộ phận của cây cối và hướng dẫn cách áp dụng chúng vào phần thi IELTS Speaking Part 1 và 3.

Giới thiệu những từ vựng ẩn dụ dựa vào những bộ phận của cây cối

phep-an-du-dua-tren-cac-bo-phan-cua-cay-coi-tong-hop

Plant/sow the seeds of something 

Nghĩa đen: gieo trồng hạt giống.

Nghĩa bóng: bắt đầu một quá trình mà tạo điều kiện cho một vấn đề hoặc một lợi ích nào đó phát triển.

Ví dụ: 

 • His father planted/ sowed the seeds of the business’s success. (Cha của anh ấy đã tạo tiền đề cho sự thành công của doanh nghiệp.)

 • The current news planted/ sowed the seeds of doubt in the public’s mind. (Tin tức hiện tại đã khởi nguồn cho sự ngờ vực trong tâm trí của công chúng.)

Put down roots

Nghĩ đen: cắm rễ.

Nghĩa bóng: định cư, sinh sống tại một nơi nào đó.

Ví dụ:

 • They agreed to put down roots and start a new life in the North. (Họ đồng ý định cư và bắt đầu một cuộc sống mới tại phương Bắc.)

 • Because of her career, she had to move quite often and put down roots anywhere. (Bởi vì sự nghiệp của mình, cô ấy đã phải di chuyển thường xuyên và sinh sống ở bất cứ nơi nào.)

Stem from something

Nghĩa đen: “stem” là danh từ, chỉ phần thân của cây, nơi các bộ phận khác như nhánh cây, hoa và quả phát triển.

Nghĩa bóng: “stem from something” trong trường hợp này là một cụm động từ để biểu thị cho một cái gì đó có nguồn gốc từ một cái gì đó khác.

Ví dụ:

 • Her health problems stem from her unfortunate childhood. (Những vấn đề sức khỏe của cô ấy bắt nguồn từ tuổi thơ bất hạnh.)

 • His enthusiasm for science stemmed from his father. (Niềm đam mê khoa học của anh ấy bắt nguồn từ cha của mình.)

The fruit(s) of something

Nghĩa đen: “fruit” tức là trái (quả).

Nghĩa bóng: thành quả mà con người đạt được từ một việc gì đó.

Ví dụ:

phep-an-du-dua-tren-cac-bo-phan-cua-cay-coi-vacation

 • On the vacation, you can enjoy the fruits of your labor. (Vào kỳ nghỉ, bạn có thể tận hưởng thành quả lao động của mình.)

 • This innovation is the fruit of collaboration among different departments. (Sự đổi mới này là thành quả của sự phối hợp giữa các phòng ban khác nhau.)

Budding

Nghĩa đen: “bud” là danh từ chỉ mầm cây.

Nghĩa bóng: “budding” được sử dụng như một tính từ mô tả một sự vật, sự vật nào đó đang có tiềm năng triển tốt trong tương lai.

Ví dụ:

 • She is a budding actress.(Cô ấy là một diễn viên triển vọng.)

 • They are talking about the budding romance in the office. (Họ đang bàn tán về mối tình lãng mạn mới chớm nở trong văn phòng.)

Ứng dụng từ vựng ẩn dụ dựa vào những bộ phận của cây cối vào IELTS speaking

IELTS Speaking part 1:

Câu hỏi: Who is your favorite singer?

Well, I am a fan of Eric, a budding young singer, and musician. Most of his songs stem from his own life experiences. I believe he can enjoy the fruits of his talent and hard work one day.

(Chà, tôi là một fan hâm mộ của Eric, một ca sĩ và nhạc sĩ trẻ mới chớm nở. Hầu hết các ca khúc của anh đều xuất phát từ những trải nghiệm trong cuộc sống của chính anh. Tôi tin rằng anh ấy có thể tận hưởng thành quả của tài năng và sự chăm chỉ của mình vào một ngày không xa.)

Câu hỏi: Where do you want to live in the future?

Currently, I’m living with my family in a small house in the countryside. However, in the future, I would like to take down roots in a big city. You know, I love the fast pace of life there.

(Hiện tại, tôi đang sống cùng gia đình trong một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn. Tuy nhiên, trong tương lai, tôi muốn định cư ở một thành phố lớn. Bạn biết đấy, tôi thích nhịp sống nhanh ở đó.)

Câu hỏi: Do you often get angry?

No. I hardly get angry. Actually, I often try to have a thorough consideration in every situation and avoid planting the seeds of conflicts with others.

(Không, tôi hiếm khi tức giận. Thực ra, tôi thường cố gắng suy xét thấu đáo trong mọi tình huống và tránh gieo mầm xung đột với người khác.)

Câu hỏi: What would you like to be in the future?

phep-an-du-dua-tren-cac-bo-phan-cua-cay-coi-business

I would like to be a businessman like my father. You know, my father is the one who sowed the seeds of his business's success. The fruits of his hard work and determination were born and he has become a great source of inspiration among his staff.

(Tôi muốn trở thành một doanh nhân giống như cha tôi. Bạn biết đấy, cha tôi là người đã gieo mầm thành công cho công việc kinh doanh của ông. Thành quả của sự chăm chỉ và quyết tâm của ông ấy đã được đền đáp và ông ấy đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các nhân viên của mình.)

IELTS Speaking Part 3

Câu hỏi: What do you think are the key factors that contribute to the success of a business?

Well, I think they depend on the nature of that business. For example, the success of a restaurant heavily relies on the quality of food, location, service, and other matters. In general, in order to sow the seeds of success, businesses should place more focus on the quality of their products and services and try to make them stand out in the competitive market.

(Chà, tôi nghĩ chúng phụ thuộc vào bản chất của công việc kinh doanh đó. Ví dụ, sự thành công của một nhà hàng chủ yếu dựa vào chất lượng thức ăn, vị trí, dịch vụ và các vấn đề khác. Nhìn chung, để gieo mầm thành công, các doanh nghiệp nên tập trung nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình và cố gắng làm cho chúng nổi bật trên thị trường cạnh tranh.)

Câu hỏi: Why aren't there any tall buildings in the countryside?

Well, I guess there are some reasons why we cannot see many buildings in rural areas. The first reason behind this is that, unlike urban places, rural ones don’t have to deal with the shortage of land. As a result, dwellers there often live in one or two-story houses with a small garden for growing veggies and flowers. Besides, the construction of high buildings is superfluous in the countryside as people tend to leave there and move towards big cities to put down roots, seek jobs, and pursue a higher quality of education.

(Chà, tôi đoán có một số lý do khiến chúng ta không thể nhìn thấy nhiều tòa nhà ở các vùng nông thôn. Lý do đầu tiên đằng sau điều này là, không giống như thành thị, nông thôn không phải đối mặt với tình trạng thiếu đất. Do đó, cư dân ở đó thường sống trong những ngôi nhà một hoặc hai tầng với một khu vườn nhỏ để trồng rau và hoa. Bên cạnh đó, việc xây dựng các tòa nhà cao tầng là không cần thiết ở nông thôn khi mọi người có xu hướng rời khỏi đó và chuyển đến các thành phố lớn để định cư, tìm kiếm việc làm và theo đuổi chất lượng giáo dục cao hơn.)

Câu hỏi: Why is it sometimes important for people to be alone?

Well, I have to admit that being alone sometimes is conducive to logical and rational thinking. In other words, it offers people a chance to consider their problems carefully and then figure out a solution. Besides, many people nowadays are suffering from stress and anxiety, which stem from the heavy workload. Being on their own can give them a sense of peace to release their pressure.

(Tôi phải thừa nhận rằng đôi khi ở một mình rất có lợi cho việc suy nghĩ logic và hợp lý. Nói cách khác, nó cung cấp cho mọi người cơ hội để xem xét vấn đề của họ một cách cẩn thận và sau đó tìm ra giải pháp. Bên cạnh đó, nhiều người hiện nay đang bị căng thẳng và lo lắng, xuất phát từ khối lượng công việc quá nhiều. Ở một mình có thể mang lại cho họ cảm giác bình yên để giải tỏa áp lực.)

Câu hỏi: What is the best way to become a top athlete?

Well, I think the best way to become a top athlete is that people should recognize their talents and devote themselves to practice in the early years of their life. You know, most well-known athletes began their journey when they were budding ones, at around 3 or 4 years old. Therefore, they could enjoy the fruits of labor later on.

(Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để trở thành một vận động viên hàng đầu là mọi người nên nhận ra tài năng của họ và cống hiến hết mình để luyện tập trong những năm đầu đời. Bạn biết đấy, hầu hết các vận động viên nổi tiếng đều bắt đầu cuộc hành trình của họ khi họ mới chớm nở, khoảng 3 hoặc 4 tuổi. Vì vậy, họ có thể tận hưởng thành quả lao động sau này.)

Bài tập vận dụng từ vựng ẩn dụ dựa vào những bộ phận của cây cối

Điền những từ hoặc cụm từ sau đây vào chỗ trống. Chú ý chia động từ cho phù hợp.

 • plant/ sow the seeds of

 • put down roots

 • stem from 

 • the fruit(s) of

 • budding

 1. The meeting is organized for all __________ entrepreneurs around the world.

 2. His profound knowledge was __________ study.

 3. The policy has __________ discontent among the population.

 4. The idea for her book __________  her interest in education.

 5. An improvement in the citizens' standard of living is __________  economic development. 

 6. They are __________ their own downfall by irrational decisions.

 7. He is expected to __________ in a small town.

 8. The locals said that the high unemployment rate __________ the lack of government funding.

Đáp án:

 1. budding

 2. the fruit of

 3. planted/sowed the seeds of

 4. stems from

 5. the fruit of

 6. planting/sowing the seeds of

 7. put down roots

 8. stemmed from

Tổng kết

Metaphor (Phép ẩn dụ) là một phương thức biểu đạt so sánh ngầm dựa trên sự tương đồng giữa hai đối tượng và được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Đối với những cụm Metaphor về các bộ phận của cây cối được đề cập trong bài viết, người học có thể áp dụng vào phần thi IELTS speaking để bài thi được tự nhiên hơn, tạo được ấn tượng tốt với ban giám khảo và đạt được điểm cao hơn. 

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu