Phrasal verbs sử dụng trong chủ đề City IELTS Speaking

Bài viết sau sẽ khái quát lại định nghĩa của cụm động từ. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ chia sẻ một số cụm động từ mà thí sinh có thể sử dụng khi trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề City trong IELTS Speaking.
phrasal verbs su dung trong chu de city ielts speaking

Phrasal verb (tạm dịch: cụm động từ) là một trong các kiến thức phức tạp, gây nhiều nhầm lẫn cho thí sinh vì đây những cụm động từ này thường bất quy tắc, nghĩa chuyển đổi theo ngữ cảnh, tiểu từ (particle). Việc sử dụng được cụm động từ có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt, giao tiếp tiếng Anh hàng ngày nói chung cũng như việc đạt được điểm tốt trong IELTS Speaking nói riêng.

Bài viết sau sẽ khái quát lại định nghĩa của cụm động từ. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ chia sẻ một số cụm động từ mà thí sinh có thể sử dụng khi trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề City trong IELTS Speaking.

Key takeaways

Cụm động từ cấu tạo từ một động từ thường và 1 tiểu từ (giới từ/trạng từ).

Cụm động từ phù hợp với văn nói, dựa vào ngữ cảnh mới có thể phân tích được nghĩa của chúng.

Các cụm động từ có thể sử dụng trong chủ đề City IELTS Speaking

Tuck away

Cut off

Litter with

Stand out

Set apart

Pull down

Khái niệm Phrasal verb

Theo định nghĩa từ Cambridge, cụm động từ là động từ gồm có một động từ và một tiểu từ (a particle). Tiểu từ là các từ mà người học tiếng Anh thường biết qua cái tên giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb).

PHRASAL VERB      =   VERB        +      PARTICLE (PREPOSITION/ADVERB)

    Cụm động từ           =  Động từ   +             Tiểu từ (giới từ/trạng từ)

Khi học cụm động từ, người học cần chú ý phải xem cả một cụm động từ là một đơn vị độc lập, chỉ mang một ý nghĩa cụ thể khi động từ và tiểu từ đi kèm với nhau. Nếu như một trong hai thay đổi thì nghĩa của cụm động từ nhiều khả năng cũng sẽ thay đổi. Ngoài ra, người học cũng cần lưu ý là hầu hết các cụm động từ đều có nhiều hơn một nghĩa, nên cần phải lưu ý ngữ cảnh mà cụm động từ được sử dụng để có thể hiểu được nghĩa của chúng một cách chính xác.

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng và sự hiệu quả của cụm động từ trong IELTS Speaking, người học có thể tham khảo nội dung trong bài viết sau: https://zim.vn/ung-dung-phrasal-verb-trong-ielts-speaking

Một số phrasal verb có thể ứng dụng khi trả lời các câu hỏi thuộc nhóm chủ đề City trong IELTS Speaking

Sau đây, bài viết sẽ giới thiệu cho người học một vài cụm động từ thông dụng có thể áp dụng vào chủ đề City trong IELTS Speaking. Tất cả các định nghĩa và các thông tin liên quan sẽ được trích từ từ điển Oxford Learner’s Dictionary và sách English Phrasal verbs in use của nhà xuất bản Cambridge để đảm bảo tính chính xác và tự nhiên.

Tuck away

Định nghĩa: (miêu tả địa điểm) tọa lạc tại một nơi yên tĩnh, không có nhiều người qua lại

Phiên âm: /tʌk əˈweɪ/

Từ đồng nghĩa: hide

Cách sử dụng: Để sử dụng dưới nghĩa này, cụm động này phải được sử dụng dưới dạng bị động. Người học cũng có thêm địa điểm ở phía sau cụm động từ này để miêu tả một cách cụ thể hơn

Ví dụ sử dụng: The cabin was tucked away in the woods behind the hills (Cabin được giấu trong rừng sau những ngọn đồi).

Cut somebody/something off (from somebody/something)

Định nghĩa: ngăn ai đó / thứ gì đó rời khỏi hoặc đến một địa điểm hoặc giao tiếp với những người bên ngoài một địa điểm

Phiên âm: /kʌt ɒf/

Từ đồng nghĩa: isolate

Cách sử dụng: Thông thường, cụm động từ này sẽ được sử dụng dưới dạng bị động. Sử dụng để chỉ việc bị cô lập hoặc sống xa cách với ai đó hoặc cái gì đó.

Ví dụ sử dụng: They were completely cut off from the outside world (Họ hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài).

Be littered with something

Định nghĩa: Chứa rất nhiều cái gì đó, thường là những thứ tiêu cực

Phiên âm: /ˈlɪtə wɪð/

Từ đồng nghĩa: contain

Cách sử dụng: Để sử dụng dưới nghĩa này, cụm động này phải được sử dụng dưới dạng bị động. Người học cũng có thêm đối tượng là những vật có ở trong chủ ngữ (thường là tiêu cực, sử dụng dưới dạng danh từ số nhiều nếu như chúng đếm được) ở phía sau cụm động từ này.

Ví dụ sử dụng: The whole book is littered with errors (Toàn bộ cuốn sách có rất nhiều lỗi).

Stand out

Định nghĩa: Dễ nhận thấy vì nó rất khác biệt so với những cái còn lại.

Phiên âm: /stænd aʊt/

Từ đồng nghĩa: distinguish

Cách sử dụng: Người học có thể sử dụng giới từ against hoặc from đi kèm theo sau cụm động từ này. Tân ngữ đi kèm với cụm động từ này sẽ là các đối tượng đang được so sánh với chủ ngữ. Ví dụ:

  • stand out against: His turquoise tie stood out against his black suit (Chiếc cà vạt màu xanh ngọc của anh ấy nổi bật trên bộ vest đen của anh ấy).

  • stand out from: Their old orange car stood out from all the rest (Chiếc xe cũ màu cam của họ nổi bật so với tất cả những cái còn lại).

Set somebody/something apart (from somebody/something)

Định nghĩa: Làm cho ai đó hoặc cái gì đó trở nên đặc biệt, khác biệt và tốt hơn những cái còn lại

Phiên âm: /sɛt əˈpɑːt/

Từ đồng nghĩa: make, characterize

Cách sử dụng: Thông thường, tân ngữ của cụm động từ này là cái gì đó hoặc ai đó được làm trở nên khác biệt, nó sẽ được sử dụng ở trước tiểu từ “apart”. Ngoài ra, người học cũng có thể thêm nội dung “khác biệt so với cái gì” bằng cách thêm đối tượng này cùng với giới từ “from” ở phía sau cụm động từ này.

Ví dụ sử dụng: Her elegant style sets her apart from other journalists (Phong cách thanh lịch của cô ấy khiến cô ấy khác biệt với các nhà báo khác).

Pull something « down

Định nghĩa: Phá hủy một tòa nhà hoặc các cấu trúc tương tự vì chúng không còn cần thiết nữa

Phiên âm: /pʊl daʊn/

Từ đồng nghĩa: demolish

Cách sử dụng: Tân ngữ của cụm động từ này là các tòa nhà hoặc cấu trúc gì đó bị phá hủy. Tân ngữ này có thể đặt ở trước hoặc sau tiểu từ “down”

Ví dụ sử dụng: They are planning to pull down the old police station and build a new one (Họ đang có kế hoạch phá bỏ đồn cảnh sát cũ và xây dựng một đồn mới).

Ứng dụng vào IELTS Speaking

Sau đây, bài viết sẽ sử dụng cụ thể các câu hỏi trong IETLS Speaking để giúp người đọc có cái nhìn rõ hơn về cách ứng dụng của các cụm động từ này vào bài thi:

Do most elderly people live in the city or in the countryside?

The population density in the countryside is quite low, so there is more freedom to do whatever we want. Besides that, houses in the countryside are usually tucked away behind a screen of trees, which makes them more spacious than in cities. While those in cities have to live in cramped condominiums, houses in the countryside are roomy, with enough space to accommodate a large number of people. For all of these reasons, I guess old people are more into country life.

Mật độ dân số ở nông thôn khá thấp nên có nhiều quyền tự do hơn để làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Bên cạnh đó, những ngôi nhà ở nông thôn thường được che khuất sau một hàng cây xanh, điều này làm cho chúng rộng rãi hơn so với ở thành phố. Trong khi những người ở thành phố phải sống trong những căn hộ chung cư chật chội thì những ngôi nhà ở nông thôn lại rộng rãi, đủ không gian để chứa một lượng lớn người. Vì tất cả những lý do này, tôi đoán người già thích cuộc sống nông thôn hơn.

Do youngsters prefer living in rural areas?

No, young people would not enjoy such a slow pace of life. I believe that not only me but also other youngsters do not want to be cut off from the modern world. That’s why I think that youngsters prefer to live in the cities, because of the numerous job opportunities that a city offers. Apart from this, a city provides good healthcare and educational facilities.

Không, những người trẻ tuổi sẽ không tận hưởng nhịp sống chậm chạp như vậy. Tôi tin rằng không chỉ tôi mà các bạn trẻ khác đều không muốn bị tách khỏi thế giới hiện đại. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng những người trẻ tuổi thích sống ở các thành phố hơn vì có nhiều cơ hội việc làm mà một thành phố mang lại. Ngoài ra, một thành phố cung cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe và giáo dục tốt.

What are the disadvantages of city life?

Although cities offer many benefits, their dwellers have to face numerous challenges. Due to the fact that there is a large number of people living in such cramped places like cities, there are various types of pollution here, such as waste pollution or air pollution. The streets are also littered with rubbish, making cities somewhat less appealing.

Mặc dù các thành phố mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng cư dân của họ phải đối mặt với vô số thách thức. Do có một số lượng lớn người dân sống ở những nơi chật chội như thành phố, nên ở đây có nhiều loại ô nhiễm khác nhau, chẳng hạn như ô nhiễm chất thải hoặc ô nhiễm không khí. Đường phố cũng ngập tràn rác khiến các thành phố có phần kém hấp dẫn hơn.

What advantages can tourism bring to a city?

Tourism brings a lot of money to a city. As tourists have to pay for accommodation, food and other services on their vacation, it helps boost the local economy.  Next, tourism helps create thousands of employment opportunities. More infrastructure has to be developed to accommodate many tourists, requiring more workers in different occupations. This also means there would be more remarkable buildings to attract visitors. For example, Landmark 81 is an architectural masterpiece in Ho Chi Minh city, which really stands out from the rest.

Du lịch mang lại rất nhiều tiền cho một thành phố. Khi khách du lịch phải trả tiền cho chỗ ở, thức ăn và các dịch vụ khác trong kỳ nghỉ của họ, điều này giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Tiếp theo, du lịch giúp tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm. Để đáp ứng một lượng lớn khách du lịch, cơ sở hạ tầng phải được phát triển hơn, đòi hỏi nhiều lao động hơn trong các ngành nghề khác nhau. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có nhiều tòa nhà đáng chú ý hơn để thu hút du khách. Ví dụ, Landmark 81 là một kiệt tác kiến trúc tại thành phố Hồ Chí Minh, nó thực sự nổi bật so với phần còn lại.

Do you like your city?

Yeah, of course. Ho Chi Minh city is a wonderful place to live in. There are many benefits that I can list when talking about my city. But I guess what sets it apart from other cities in Vietnam is that it offers a wide range of job opportunities here. No matter what your profession is, it is very likely that you will find a well-paid job here.

Vâng, tất nhiên. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời để sống. Có rất nhiều lợi ích mà tôi có thể liệt kê khi nói về thành phố của mình. Nhưng tôi đoán điều khiến nó khác biệt so với các thành phố khác ở Việt Nam là nó mang lại nhiều cơ hội việc làm ở đây. Bất kể bạn làm nghề gì, rất có thể bạn sẽ tìm được một công việc được trả lương cao ở đây.

Do you think well-developed tourism will have adverse effects on local people?

Without a doubt. Tourism can be detrimental to both the locals and their environment. Most tourists do not care about the surrounding environment of the destinations they travel to, and they litter and cause harm to the natural landscape. Sometimes, the cultural values of a country can also be damaged because of tourism. For example, lots of ancient houses in Hoi An have been pulled down because the authorities want to build more hotels, which is really a shame on them.

Không nghi ngờ gì. Du lịch có thể gây bất lợi cho cả người dân địa phương và môi trường của họ. Hầu hết khách du lịch không quan tâm đến môi trường xung quanh của điểm đến họ du lịch, họ xả rác và gây hại cho cảnh quan thiên nhiên. Đôi khi, các giá trị văn hóa của một quốc gia cũng có thể bị hủy hoại vì du lịch. Ví dụ, rất nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An đã bị phá hủy vì chính quyền muốn xây thêm khách sạn, đó thực sự là một điều xấu hổ đối với họ.

Lưu ý khi học từ vựng

Người học nên có phương pháp tổng hợp từ vựng hiệu quả để có thể ghi nhớ và vận dụng từ vựng đã học một cách hiệu quả. Theo ý kiến của tác giả, để đạt được hiệu quả tối ưu nhất, người học nên hệ thống các cụm động từ ở trên theo sơ đồ tư duy theo chủ đề. Hãy suy nghĩ về những khía cạnh liên quan đến chủ đề Intelligence và hệ thống các cụm động từ trên ứng với các khía cạnh đó. Người học có thể tham khảo thêm phương pháp này tại đây: https://zim.vn/phuong-phap-chuan-bi-tu-vung-cho-ielts-speaking?scroll=comment

Bài tập ứng dụng

Điền các cụm động từ đã học ở trên dưới dạng thích hợp vào các chỗ trống sau để hoàn thành câu trả lời mẫu cho bài thi IELTS Speaking part 2

Describe a famous city that you think is interesting

You should say:

  • Where it is

  • What the city is famous for

  • Why it is interesting

And explain how you feel about it

I consider myself an avid traveller as I have been to many different places. From my experience, all cities are unique; they are different from others in some way or another. But, I'm going to tell you about a city that I find very interesting, the one-of-a-kind Dubai.

It is in the middle east, 1. _________ on the coast of the United Arab Emirates. Despite being in a geographically distant area of the world, the city isn't 2. __________ from the outside world. The name of the city is Dubai, and it is the capital of the United Arab Emirates. The first and foremost is that it is a world-class travel destination. Its luxurious and elegant style 3. _______ it ________ from other cities in the world. The most common activity that tourists often do here is go shopping. There is a wide range of stylish and luxurious items sold here, including fashionable clothing, gold, diamond, and many other things. Besides that, the streets here are extremely different from what you will find in Vietnam, I mean, they are nearly spotless, and you can be fined if you litter in public places, which prevents these places from being 4. _________ trash. 

I know this city because I have read about it in a newspaper. The city was described as a heaven for high-class tourists with unbelievable services and scenery. The tallest building in the world, Buji Khalifa, really 5. __________ in those images. The building would certainly live on. I don't think anyone could 6. _________ such a fantastic structure. However, paying a visit to Dubai costs an arm and a leg, so I haven't had a chance to go there yet. In the future, I hope that I will be able to earn enough money to cover the cost of a trip there. It would be unforgettable, I'm sure.

Đáp án gợi ý:

1.     Tucking away on the coast => ẩn giấu trên bờ biển

2.     The city isn’t cut off from the outside world => thành phố không bị tách biệt với thế giới bên ngoài

3.     Set it apart from other cities => làm nó đặc biệt so với các thành phố khác

4.     Prevent the city from being littered with trash => ngăn cản nó bị xả đầy rác

5.     Stood out in those images => nổi bật trong những bức ảnh đó

6.     Could pull down such a fantastic structure => có thể phá hủy một cấu trúc tuyệt vời như vậy.

Tạm dịch:

Tôi tự coi mình là một người đam mê du lịch vì tôi đã đến nhiều nơi khác nhau. Từ kinh nghiệm của tôi, tất cả các thành phố là duy nhất, chúng khác với những thành phố khác theo cách này hay cách khác. Nhưng, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một thành phố mà tôi thấy rất thú vị, Dubai có một không hai.

Nó nằm ở trung đông, khuất sâu trên bờ biển của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Mặc dù ở một khu vực địa lý xa xôi trên thế giới, thành phố không bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Tên của thành phố là Dubai, và nó là thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là nó là một điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới. Phong cách sang trọng và thanh lịch của nó khiến nó trở nên khác biệt so với các thành phố khác trên thế giới. Hoạt động phổ biến nhất mà khách du lịch thường làm ở đây là đi mua sắm vì có rất nhiều mặt hàng thời trang và sang trọng được bán ở đây, bao gồm quần áo thời trang, vàng, kim cương và nhiều thứ khác. Bên cạnh đó, đường phố ở đây rất khác so với những gì bạn sẽ thấy ở Việt Nam, ý tôi là, chúng gần như không tì vết và bạn có thể bị phạt nếu bạn xả rác ở nơi công cộng, điều này khiến những nơi này không bị vứt rác bừa bãi.

Tôi biết thành phố này vì tôi đã đọc về nó trên một tờ báo. Thành phố này được ví như thiên đường dành cho khách du lịch thượng lưu với những dịch vụ và phong cảnh đẹp đến khó tin. Tòa nhà cao nhất thế giới Buji Khalifa thực sự nổi bật trong những hình ảnh đó. Tòa nhà chắc chắn sẽ mãi tồn tại. Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể phá hủy một cấu trúc tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, việc đến thăm Dubai tốn cả một cánh tay và một chân nên tôi chưa có cơ hội đến đó. Trong tương lai, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể kiếm đủ tiền để trang trải chi phí cho một chuyến đi đến đó. Tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên được.

Kết luận

Qua bài viết này, tác giả hi vọng người đọc có thể hiểu rõ thêm về khái niệm của cụm động từ. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể sử dụng một số cụm động từ mà bài viết gợi ý để áp dụng vào bài thi IELTS Speaking chủ đề về City. Việc sử dụng chính xác và hợp lý các cụm động từ sẽ giúp cho thí sinh đạt được target mà mình mong muốn ở các tiêu chí khác nhau trong IELTS Speaking. 

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu