Phương pháp Note Taking trong IELTS Speaking Part 2

Trong IELTS Speaking Part 2, đa số thí sinh thường gặp khó khăn trong việc tận dụng hiệu quả 1 phút được cho để chuẩn bị nội dung bài nói. Cụ thể, thí sinh thường không biết bắt đầu từ nội dung nào, nên take note (ghi chú) những gì, viết một số cụm từ hay cả câu đầy đủ, v.v.
ZIM Academy
11/09/2022
phuong phap note taking trong ielts speaking part 2

Điều này dẫn đến việc cấu trúc bài nói sau đó trở nên không mạch lạc, nội dung bài nói sơ sài hoặc lan man, và band điểm Speaking không được như mong muốn. Do đó, bài viết dưới đây sẽ phân tích việc ghi chú (note taking) trong IELTS Speaking Part 2 và giới thiệu phương pháp ghi chú hiệu quả cho bài thi này - “4 Note Taking” (Tên do người viết tự đặt. 

Key takeaways

 • Trong IELTS Speaking, có 4 tiêu chí chấm điểm bao gồm: Fluency & Coherence, Lexical Resource, Grammatical Range & Accuracy và Pronunciation

 • Phương pháp “4 Note Taking” được xây dựng dựa trên các tiêu chí này, nhằm giúp thí sinh tận dụng tối đa hiệu quả thời gian 1 phút chuẩn bị trong Speaking Part 2

 • Thí sinh áp dụng phương pháp bằng cách ghi chú (take note) lại các từ khóa quan trọng, các điểm cần ghi nhớ ở từng tiêu chí trên

 • Phương pháp này giúp thí sinh định hướng được thông tin trong bài nói, đồng thời giúp thí sinh thỏa mãn các tiêu chí chấm bài trong IELTS Speaking

Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking

Trong IELTS Speaking, phần thi của thí sinh sẽ được đánh giá trên thang điểm gồm 4 tiêu chí chính:

 • Fluency and Coherence (Độ trôi chảy và tính liên kết): Được đánh giá dựa trên khả năng nói lưu loát, liền mạch và có tính kết nối giữa các ý tưởng, nội dung

 • Lexical Resource (Vốn từ vựng): Được đánh giá dựa trên khả năng sử dụng từ vựng chính xác, hợp lý, đa dạng và linh hoạt

 • Grammatical Range and Accuracy (Ngữ pháp): Được đánh giá dựa trên độ chính xác và đa dạng của các cấu trúc ngữ pháp 

 • Pronunciation (Phát âm): Được đánh giá dựa trên phát âm chính xác, linh hoạt và ngữ điệu tự nhiên

Để đạt được điểm cao trong bài thi IELTS Speaking, thí sinh nên hiểu và nắm được các tiêu chí chấm điểm, từ đó nhận biết các điểm mạnh - yếu của bản thân và cải thiện đúng hướng. Tuy nhiên, ngoài ra, thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng thang điểm trên đây như một phương pháp để làm tốt hơn trong IELTS Speaking Part 2, sẽ được giới thiệu sau đây.

Note Taking trong IELTS Speaking Part 2 và các khó khăn

IELTS Speaking bao gồm 3 phần thi chính, lần lượt là Part 1, Part 2 và Part 3. Trong đó, Part 2 với yêu cầu để thí sinh chuẩn bị và hoàn thành một bài nói với độ dài tối đa 2 phút, là một trong những phần thi quan trọng để giám khảo có thể đánh giá khả năng sử dụng và diễn đạt ngôn ngữ của người học. 

Tuy nhiên, với độ dài lớn hơn đáng kể so với Part 1 (khoảng 30 giây/câu trả lời), hình thức độc thoại hoàn toàn, phần thi này được đánh giá là phức tạp và nhiều khó khăn. Ở phần này, thí sinh sẽ được cho 1 phút chuẩn bị nội dung cùng các gợi ý (cue cards từ đề bài), như ví dụ dưới đây:

Question: Describe a family member that you spend most time with.

You should say:

– Who this person is

– What you like to do together

– When you usually spend time together

– And explain why you spend so much time with him/her

Trong 1 phút đó, thí sinh được khuyến khích nên take note (ghi chú) những nội dung chính mà mình muốn nói trong bài, từ đó hoàn thiện thành một bài nói hoàn chỉnh. Song như đã giới thiệu ở trên, một số thí sinh thường chưa tận dụng được tối đa thời gian chuẩn bị được cho để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Cụ thể, trong 1 phút đó, người học thường không biết nên ghi chú những nội dung gì, theo trình tự nào, nên bắt đầu từ chi tiết nào. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể gặp khó khăn trong cách diễn đạt, chưa rõ nên viết một câu văn đầy đủ, hay chỉ ghi lại những từ vựng quan trọng. Do đó, những ghi chú đã thực hiện có thể không phát huy tối đa hiệu quả, và thí sinh vẫn gặp nhiều cản trở trong việc triển khai và diễn đạt bài nói.

Giới thiệu phương pháp 4 Note- Taking

Để giải quyết vấn đề trên, phương pháp “4 Note- Taking” dưới đây được xây dựng dựa trên thang điểm đánh giá IELTS Speaking, nhằm giúp thí sinh định hướng và lựa chọn thông tin, giúp tận dụng tối đa hiệu quả thời gian chuẩn bị bài nói được cung cấp trong IELTS Speaking Part 2. 

 • Nội dung: Trong 1 phút chuẩn bị, thí sinh sẽ take note lại những từ khóa (key words), hoặc các điểm cần ghi nhớ theo từng tiêu chí chấm điểm trong IELTS Speaking, bao gồm Fluency & Coherence, Lexical Resource, Grammatical Range & Accuracy và Pronunciation. 

 • Phương pháp: Thí sinh có thể tham khảo cách thực hiện qua sơ đồ dưới đây:

image-alt

 • Fluency & Coherence: Thí sinh có thể ghi lại các cụm từ nối, liên từ, cụm liên kết, etc. hữu dụng mà mình thường dùng/muốn sử dụng trong bài để đảm bảo tính liên kết giữa các ý tưởng và câu.

 • Lexical Resource: Thí sinh có thể ghi lại các từ vựng, thành ngữ (idioms), cách diễn đạt hay và hữu ích muốn đưa vào bài, từ đó ghi điểm về vốn từ vựng. Các từ vựng/cách diễn đạt này cũng sẽ là định hướng để thí sinh phát triển nội dung bài nói.

 • Grammatical Range & Accuracy: Thí sinh có thể ghi lại các cấu trúc ngữ pháp, các thì, hay các dạng động từ cần sử dụng trong bài, để tránh việc sử dụng sai/thiếu thì của động từ, đồng thời đảm bảo tính đa dạng về ngữ pháp.

 • Pronunciation: Thí sinh có thể ghi lại các lỗi phát âm thường mắc, hoặc một số lưu ý khi thực hiện bài nói (như giọng điệu, cách nhấn nhá, etc.) như một cách ghi nhớ và tự nhắc nhở khi diễn đạt

Ghi chú: Thí sinh không cần take note theo thứ tự từng phần kể trên, do mỗi phần là độc lập. Do đó, thí sinh có thể tùy chọn thứ tự ghi chú (take notes) từng phần sao cho phù hợp với bản thân và đạt được hiệu quả tốt nhất.

 • Ưu điểm: Với phương pháp này, thí sinh có thể định hướng bài nói một cách mạch lạc, hiệu quả dựa trên các từ khóa đã take note, đồng thời đảm bảo thỏa mãn các tiêu chí theo thang điểm đánh giá IELTS Speaking, do đã ghi chú và lưu ý trong suốt quá trình thực hiện bài nói.

 • Nhược điểm: Phương pháp này yêu cầu học viên đã có nền tảng kiến thức tương đối chắc chắn về ngữ pháp, từ vựng để có thể vận dụng linh hoạt trong phần ghi chú. Đồng thời, thí sinh cũng cần nắm rõ các điểm mạnh, yếu của bản thân ở từng tiêu chí để áp dụng phương pháp một cách hiệu quả.

Ví dụ áp dụng phương pháp trong IELTS Speaking Part 2

Để hiểu và nắm rõ phương pháp này hơn, cùng phân tích ví dụ dưới đây:

Question: Describe a family member that you spend most time with.

You should say:

– Who this person is

– What you like to do together

– When you usually spend time together

– And explain why you spend so much time with him/her

 • Áp dụng phương pháp “4 Note- Taking” cho đề bài trên:

image-alt

 • Bài nói hoàn chỉnh từ ghi chú: 

“I have a younger sister and I love to spend time with her. She is also fond of me and loves to be with me always.

I am 20 and Georgina, my younger sister, is a teen now and I prefer to spend most of my time with her when I am at home. She is in her secondary grades and is a huge fan of drawing pictures of nature, and landscapes. Therefore, I sometimes instruct her on drawing images, solving her math problems, completing her homework and many more. She prefers to be with me as I do not behave impolitely with her and try to make everything simple to her. Moreover, she believes that I am the smartest brother in the world as I solve almost all of her problems. On the other hand, I also miss her when I am out home for my academic activities in college. She waits eagerly for me round the day and when I get back home, she jumps on me. She never leaves me alone at home and I also prefer to be with her always.

She is an amicable person who has a very smart and intelligent brain. She is tall with her dark brown eyes. But one of the negative things is that she is a bit hot tempered as well. Nobody knows when she will be angry and mostly she easily flies off the handle. Once I was late to pick her from her school and she did not talk to me for the remaining part of the day. However, I then realized the problem and bought her some chocolates to soothe her. Also, she is generous in nature and loves to share everything with people. Thanks to that, I never had difficulty in sharing with her or any other communication problems between us.” 

Trong ví dụ trên, thí sinh đã áp dụng phương pháp “4 Note Taking” và take note những thông tin, nội dung cần thiết cho bài nói của mình theo từng tiêu chí đánh giá IELTS Speaking. Cụ thể, với Fluency & Coherence, thí sinh ghi chú những cụm từ nối (cohesive devices) hữu dụng mà mình định dùng trong bài, như “Therefore”, “Moreover”, “Thanks to”, etc. Với Lexical Resource, thí sinh cũng ghi lại những cụm từ quan trọng, thể hiện ý tưởng trong bài và là những từ vựng hay, hữu ích cho bài thi, như “flies off the handle”, “a huge fan of drawing”, “amicable person”, etc. Trong khi đó, ở tiêu chí Grammatical Range & Accuracy, thí sinh chọn những thì, cấu trúc cần thiết cho việc kể chuyện ở đề bài này, như Hiện tại đơn (Present Simple), Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) hay Quá khứ đơn (Past Simple). Cuối cùng, với Pronunciation, thí sinh ghi chú những âm tiết mà bản thân thường phát âm sai, như “th” hay “sh”, đồng thời không quên lưu ý về việc phải giữ giọng điệu (intonation) tự nhiên. Nhờ đó, bài nói được triển khai một cách hoàn chỉnh, hiệu quả và tương đối toàn diện ở cả 4 tiêu chí.

Bài tập áp dụng

Áp dụng phương pháp trên vào đề bài dưới đây:

Question: Describe a place that can be good to relax (not home).

You should say:

 • Where the place is

 • What it is like

 • How do you spend time there

 • And explain why you think it is a good place for relaxation

Gợi ý làm bài:

image-alt

Bài nói hoàn chỉnh: I'm going to talk about my ideal place to let my hair down after a whole year in the bustling city, which is also a famous tourist attraction in Vietnam, Sapa. Among various reasons, I love Sapa simply because of the people there. They are warm, kind hearted and trustworthy. I remember that summer when my family decided to have a holiday in Sapa, we got into trouble because it was the tourist season and all the hotel rooms we looked for were unavailable. Fortunately, we were put in by a local person for a night and she found a hotel nearby for us the following morning. That has been one of the most unforgettable experiences for me in Sapa.

Besides the people in Sapa, I also found many interesting places here to entertain myself and learn about the ethnic minorities in Vietnam that I just had a chance to see in textbooks and on TV, such as the Night-love Market or simply enjoying life in the small villages. If there is one thing that reminds me the most after all, it must be the gorgeous image of a H’mong girl in her traditional dress, with various accessories on her hands and neck, singing a song in the mountainous dusk. What a breath-taking thing to see!

Therefore, I see Sapa as a magnificent and tranquil place for me to refresh myself and recharge my battery after an assiduous semester. Anyway, I will come back to Sapa next summer for sure.

Tổng kết

Trong IELTS Speaking Part 2, thí sinh thường gặp khó khăn với việc chuẩn bị nội dung bài nói trong 1 phút, do chưa có định hướng cụ thể về việc ghi chú (note taking). Do đó, để giải quyết vấn đề này, thí sinh có thể áp dụng phương pháp “4 Note- Taking” được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí đánh giá IELTS Speaking. Qua đó, thí sinh có thể lựa chọn và định hướng thông tin cho bài nói một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo các tiêu chí cho bài thi, từ đó đạt được kết quả tốt hơn cho kỹ năng này. Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo các phương pháp ghi chú (Note taking) khác để đạt được hiệu quả tốt nhất cho bản thân.

Để rút ngắn thời gian học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian gấp rút. Người học có thể tham gia ôn thi IELTS cấp tốc tại ZIM để được hỗ trợ tối đa, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity