Phương pháp tiếp cận để tự đánh giá bài viết IELTS Writing Task 2 (Phần 1)

Trong quá trình tự học Writing Task 2, nhiều người học còn gặp khó khăn trong quá trình cải thiện chất lượng bài viết. Trong bài viết này, tác giả cung cấp cho người học cái nhìn toàn cảnh về những yếu tố cần cân nhắc khi viết một bài văn học thuật. Từ đó, các khía cạnh ấy được áp dụng vào trong chiến lược tự đánh giá và chỉnh sửa bài viết IELTS Writing Task 2.
phuong phap tiep can de tu danh gia bai viet ielts writing task 2 phan 1

Key takeaways

1. Trong quá trình viết văn học thuật, người viết cần cân nhắc đến chiến lược viết, đối tượng đọc mục tiêu, mục đích, phong cách viết, các yếu tố này đều liên kết chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng đến nội dung chính của bài viết.

2. Người viết cần áp dụng những tiêu chuẩn sau khi tự đánh giá và tự sửa bài viết Task 2:

 • Ngôn ngữ và nội dung cần phù hợp với người đọc (audience).

 • Mục đích bài viết cần làm rõ ở mở bài và kết bài.

 • Bài viết có kết cấu, tổ chức rõ ràng (mở bài, thân bài, kết bài).

 • Bài viết có phong cách của ngôn ngữ học thuật (trang trọng).

 • Áp dụng các yêu cầu cụ thể trong tiêu chí Coherence & Cohesion và Lexical Resource để tự đánh giá.

Các vấn đề cần cân nhắc khi viết Academic Writing

Chiến lược viết (Writing strategies)

Đối với việc viết văn học thuật, người học cần nắm được rõ chiến lược viết của bản thân là gì.

Dưới đây là một số chiến lược viết văn học thuật:

 • Translating dịch lại từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng Anh).

 • Dành thời gian thu thập thông tin, nghiên cứu dữ liệu, lập dàn ý sau đó viết bài.

 • Tham khảo một số bài viết mẫu (model papers) về cách sắp xếp bài viết, cách sử dụng cụm từ, vị trí sắp xếp và cách đưa ra ví dụ minh họa.

 • Dựa theo sự hướng dẫn của người cố vấn (mentor) – người “knows the ropes” – am hiểu rõ ràng, có thể đưa ra lời khuyên trong quá trình viết bài.

 • Xây dựng một tính cách phù hợp của người viết - “appropriate persona”.

 • Tập trung vào việc đảm bảo ngữ pháp ở cấp độ câu là chính xác để truyền tải được trọn vẹn ý tưởng.

Để hiểu được chiến lược viết của bản thân, người học có thể xem qua chiến lược viết liệt kê trên đây và trả lời các câu hỏi: Chiến lược viết chính của mình là gì? Tại sao lại dùng nó? Các chiến lược viết có phụ thuộc vào loại văn bản mà người học viết hay không?

Tất cả những chiến lược trên có thể áp dụng để viết cho tất cả các lĩnh vực (vật lý, lịch sử, kinh tế, sức khỏe cộng đồng..) hay không? Việc nắm được chiến lược viết sẽ giúp cho người viết có sự chuẩn bị cho những bước đầu tiên trong quá trình viết bài viết học thuật.

Sau khi đã xác định được rõ chiến lược viết của bản thân, người viết cần cân nhắc các khía cạnh như: khán giả của bài viết, mục đích của bài viết, cách tổ chức, phong cách, flow (diễn tiến) và cách trình bày bài viết.

Trong bài viết này, tác giả tập trung trình bày 4 nhân tố đầu tiên cần xem xét trong quá trình viết văn học thuật.

Khán giả (Audience)

Trước khi viết bài văn học thuật, người viết cần định hình đến đối tượng mục tiêu sẽ đọc bài viết đó (audience). 

Ví dụ, đối tượng người đọc bài viết có thể là giảng viên, cố vấn, ủy ban luận án (thesis committees), những người  khá am hiểu về chủ đề viết được giao, sẽ xem xét bài nghiên cứu mà người viết muốn trình bày tại một hội nghị hoặc xuất bản trong một bài báo. Do đó, sự hiểu biết của người viết về khán giả sẽ ảnh hưởng đến nội dung bài viết.

Ví dụ: 2 đoạn văn sau được viết hướng đến hai loại khán giả khác nhau

Đoạn 1:

People have been pulling freshwater out of the oceans for centuries using technologies that involve evaporation, which leaves the salts and other unwanted constituents behind. This process works well but requires large quantities of heat energy, and costs have been far too high for nearly all but the wealthiest nations, such as Kuwait and Saudi Arabia. To make the process more affordable, modern distillation plants recycle heat from the evaporation step. A potentially cheaper technology called membrane desalination may expand the role of desalination worldwide, which today accounts for less than 0.2 percent of the water withdrawn from natural sources. Membrane desalination relies on reverse osmosis—a process in which a thin, semipermeable membrane is placed between a volume of saltwater and a volume of freshwater. . The water on the salty side is highly pressurized to drive water molecules, but not salt and other impurities, to the pure side. In essence, this process pushes freshwater out of saltwater. (Martindale, 2001)

Đoạn 2:

Reverse osmosis (RO) membrane systems are often used for seawater and brackish water desalination. ( The systems are typically installed as a network of modules that must be designed to meet the technical, environmental, and economic requirements of the separation process. ) The complete optimization of an RO network includes the optimal design of both the individual module structure and the network configuration.
* For a given application, the choice and design of a particular module geometry depends on a number of factors, including ease and cost of module manufacture, energy efficiency, fouling tendency, required recovery, and capital cost of auxiliary equipment. With suitable transport equations to predict the physical performance of the membrane module, it should be possible to obtain an optimal module structure for any given application.
(Maskan et al., 2000).

→ Đoạn thứ nhất, tác giả hướng tới người đọc là những người không am hiểu về reverse osmosis (thẩm thấu ngược), vì vậy đã cung cấp lượng thông tin nền tảng với định nghĩa về quy trình khá cụ thể.

→ Trong khi đó, khán giả của đoạn thứ 2 là những người đã có kiến thức nền tảng về reverse osmosis nên trong đoạn văn xuất hiện khá nhiều thuật ngữ và không có phần định nghĩa.

Mục đích viết (Purpose)

Người đọc, mục đích và chiến lược viết thông thường có sự kết nối với nhau. Nếu người đọc là những đối tượng có sự am hiểu ít hơn tác giả, mục đích viết bài sẽ thường mang tính chất hướng dẫn (instructional).

Ngược lại, nếu đối tượng có kiến thức nhiều hơn tác giả, mục đích viết bài là để thể hiện trình độ chuyên môn và khả năng tư duy. Thông thường, mục đích bài viết được phản ánh ở phần mở đầu, mở bài của bài viết học thuật.

Tổ chức (Organization)

Người đọc thường có xu hướng kì vọng rằng thông tin mà họ đọc sẽ được trình bày theo cấu trúc phù hợp với loại văn bản. Thậm chí ngay cả những đoạn văn ngắn cũng có cấu trúc tổ chức riêng.

Do đó, người viết cần vận dụng cách tổ chức bài viết để người đọc có thể dễ dàng theo dõi cho dù bài viết có mắc lỗi ngôn ngữ.

Dưới đây là ví dụ về cách tổ chức của một bức thư.

Ví dụ 1: Bức thư với cách tổ chức tốt

Dear Ms. Wong:
Thank you for your interest in our university.


On behalf of the Dean of the Graduate School, I congratulate you on being accepted to the program in Aerospace Engineering to begin study at the master
level. This letter is your official authorization to register for Fall 20XX.

As a reflection of the importance the Graduate School places on the ability of its students to communicate effectively, the Graduate School requires all new students whose native language is not English to have their English evaluated. Specific details for this procedure are given in the enclosed information packet.


We look forward to welcoming you to Midwestern University and wish you success in your academic career.


Sincerely,

 

Greeting
Acknowledgment


Good news


Administrative
matters

Welcoming close
that points to
the future

 

 Ví dụ 2: Bức thư với cách tổ chức không tốt

Dear Mr. Lee:


Thank you for your interest in the graduate program in Industrial and Operations Engineering. We have now finished our rigorous review process for Fall 20XX
applications. We received an unusually high number of applications for the Fall term and we unfortunately had to limit the number we could accept. While your
background is impressive, I regret to inform you that your application to the program has not been accepted. Given your excellent qualifications, I trust you will be able to pursue your academic interests elsewhere and wish you luck in your further endeavors.


Sincerely

 

Bài viết không có cấu trúc rõ ràng

 Cách tổ chức thông tin có thể được thể hiện qua việc chia thành từng chương, từng phần, từng đoạn (external organization) hoặc theo từng nội dung chính ( internal organization).

Cụ thể, có những kiểu tổ chức thông tin : problem-solution (nguyên nhân – giải pháp), comparison-contrast (so sánh – đối lập), cause – effect (nguyên nhân – tác động), classification (phân loại).

Phong cách

Người viết văn học thuật cần đảm bảo bài viết của mình được viết theo phong cách phù hợp. Bài viết cần được viết một cách nhất quán và đảm bảo thông điệp có thể được truyền tải trọn vẹn đến nhóm người đọc mục tiêu.

Với những bài viết mang tính trang trọng nhưng lại sử dụng ngôn ngữ không trang trọng và mang tính chất giao tiếp hàng ngày thì được coi là quá đơn giản cho dù ý tưởng hoặc nguồn thông tin trong bài mang tính chất phức tạp đến đâu.

Tuy nhiên, thế nào là ngôn ngữ học thuật, trang trọng lại khác nhau đối với từng lĩnh vực nghiên cứu. Ví dụ, từ viết tắt có thể được dùng trong lĩnh vực triết học ( Philosophy) nhưng lại không phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực khác.

Nhiều giảng viên Mỹ vẫn thường sử dụng các từ “ stuff, things, a bit, bunch, o whole lot of”, các phương pháp ẩn dụ tinh tế và cách diễn đạt sinh động làm nổi bật bài nói học thuật của họ, theo Research based on the Michigan Corpus of Spoken Academic English.

Mặc dù có nhiều quan điểm về phong cách viết học thuật, nhưng hầu hết những lời khuyên về cách viết học thuật còn khá mơ hồ, mâu thuẫn nhau và chủ yếu dựa vào quan điểm cá nhân hơn là nghiên cứu. vì vậy, phong cách viết văn học thuật vẫn còn chưa được hiểu một cách rõ ràng và cụ thể. (Lillis, 1999).

Tuy nhiên, trong bài viết này, tác giả vẫn đưa ra một số cách tiếp cận với ngôn ngữ thường được sử dụng trong văn học thuật.

Với động từ

Để diễn đạt một hành động, sự việc trong tiếng Anh, người viết có thể dùng một cụm từ ( a phrasal: verb + particle)  hoặc một cụm giới động từ ( động từ và giới từ) hoặc một dộng từ. Đối với phong cách viết học thuật, người viết nên sử dụng một động từ đơn lẻ.

Ví dụ:

 • Given our fast-paced society, people must routinely put creative solutions to unexpected problems into practice.

 • Given our fast-paced society, people must routinely implement creative solutions to unexpected problems

 • Trong ví dụ trên, tác giả đã thay thế put sth into practice bằng implement.

Với danh từ

Trong văn học thuật, có thể xuất hiện nhiều cụm danh từ mang nhiều lớp nghĩa.

Ví dụ, chúng ta có thể bắt đầu với danh từ “language” để phát triển thành cụm danh từ dài hơn và mang nhiều thông tin hơn: Danh từ hóa ( nominalization) là cách sử dụng từ trong phong cách viết học thuật.

Phương pháp tiếp cận, tự đánh giá và tự sửa trong IELTS writing task 2

Dựa vào 4 yếu tố đã đề cập ra ở trên, trong phần này, tác giả sẽ tổng hợp và đưa ra những phương pháp tiếp cận, tự đánh giá và tự sửa bài IELTS writing task 2.

Audience & Purpose (Đối tượng người đọc và mục đích)

Đối tượng người đọc chính là examiner, là những chuyên gia có kinh nghiệm về ngôn ngữ tiếng Anh. Những examiner sẽ dựa vào tiêu chí chấm thi để đánh giá bài làm của người viết.

Do đó, người viết cần chú ý không sử dụng các từ học thuật gây khó hiểu và nên tiếp cận bài viết trên góc độ khán giả là những người chưa quen với các khái niệm mới.

Ngoài ra, người viết cần phân tích kĩ 4 tiêu chí chấm thi để chuẩn bị tốt cho bài viết của mình. Trong giới hạn bài viết này, tác giả phân tích kĩ hơn 2 tiêu chí về Coherence and Cohesion, và Lexical Resource.

Về mục đích, bài IELTS writing task 2 nhằm đánh giả khả năng sử dụng tiếng Anh theo từng cấp độ của người viết chứ không phải để đánh giá kiến thức chuyên môn từng lĩnh vực.

Vì vậy, bài viết sẽ không mang tính chất hướng dẫn (instructional), cũng không nặng tính chuyên môn (sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành).

Organization & Style (Tổ chức & Phong cách)

Cùng nhìn một chút về những yêu cầu trong tiêu chí chấm thi CC và LR chi tiết liên quan đến tổ chức và phong cách viết bài từ band 6 trở lên:

Lưu ý: trong phần này tác giả chỉ đề cập đến những yêu cầu cần làm được thay vì đề cập đến những lỗi có thể mắc trong từng band

CC

 • Tổ chức thông tin logic, đoạn văn có tiến triển

 • Sử dụng công cụ nối hiệu quả

 • Sử dụng từ thay thế

 • Có phân đoạn và dễ dàng xác định nội dung chính từng đoạn

LR

 • Vốn từ có sự linh hoạt, phù hợp

 • Có cố gắng sử dụng less common vocabulary

 • Có awareness of style and collocation (formal language)

Coherence & Cohesion

Thông tin được tổ chức một cách logic và có tiến triển là việc người viết đưa ra một general statement (chủ đề chung) và cung cấp lời giải thích. Ngoài ra, người viết cần đảm bảo người đọc có thể hiểu được dễ dàng nội dung đó.

Để bài viết trở nên có tổ chức tốt, người viết cần cân nhắc những vấn đề sau:

 • Bài viết cần có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng.

 • Mỗi đoạn văn cần có một nội dung chính xuyên suốt và dễ dàng theo dõi qua câu chủ đề.

 • Mỗi đoạn văn bao gồm thông tin hỗ trợ cho luận điểm chính đó.

 • Người viết nên áp dụng cấu trúc đoạn văn đơn ý (single idea) hoặc đa ý (double idea) để viết đoạn thân bài.

Để bài viết có độ gắn kết (cohesion) tốt, người viết cần sử dụng các công cụ nối hiệu quả. Dưới đây là một số công cụ nối có thể sử dụng trong bài viết Task 2:

 • Thêm luận điểm bổ sung (Adding similar ideas):  “in addition…”, “another reason is...”, “equally…”

 • Thêm luận điểm trái ngược (Contrasting ideas):  “in contrast…”, “on the other hand…”, “on the contrary…” “although…”

 • Đưa ra ví dụ (Giving examples or evidence): “for example…”, “for instance…”, “to illustrate this…”

 • Giải thích hệ quả (Explaining results):  “as a result…”, “for this reason…”, “consequently…”

 • Thứ tự (Sequencing)  “firstly…”, “secondly…”, “next…”, “to begin with…”

 • Giải thích (Providing explanations):  “owing to…”, “because of…”, “due to…”

 • Kết luận (Drawing conclusions):  “in conclusion…”, “to sum up…”,

 • Đưa ra quan điểm (Introducing your opinion) “in my opinion…”, “to my mind…”, “it seems to me that …”

Cohesion (sự gắn kết) không chỉ bằng việc sử dụng từ nối mà còn bằng cách sử dụng từ thay thế (referencing)

Ví dụ:

Research has shown that caffeine does indeed reduce sleepiness and can lead to better academic performance since students can spend more time studying. Despite its effectiveness in counteracting sleepiness, caffeine can have a negative impact on subsequent sleep.

→ Trong ví dụ này, thay vì lặp lại từ “caffein”, người viết đã sử dụng từ thay thế là “its” mang nghĩa là của nó. Người học tham khảo các loại từ thay thế theo bảng dưới đây để áp dụng vào bài viết của mình.

Lexical Resource

Sự linh hoạt trong tiêu chí Lexical Resource thể hiện ở việc thí sinh hiểu được nhiều lớp nghĩa của một từ và áp dụng được phương pháp paraphrase để viết được cụm từ theo nhiều cách khác nhau.

Ví dụ 1: Theo từ điển Cambridge, từ house mang 2 lớp nghĩa như sau

 • House (n) : a building that people, usually one family, live in

→ She lives in a little house in Cross Street.

 • House (v) : to give a person or animal a place to live, or to provide space for something

→ It will be difficult to house all the refugees.

Ví dụ 2: Cụm từ spend money on healthcare services có thể được paraphrase thành các cụm như

To allocate money to heath care = to financially support heathcare services.

Đối với nhận thức về văn phong, thí sinh tham khảo bài formal và informal language. Như vậy, để tự sửa và đánh giá được bài Writing Task 2, thí sinh cần dựa vào tiêu chí chấm thi và liệt kê những yêu cầu cần có theo từng band điểm.

Bài tập vận dụng

Áp dụng các tiêu chí đã phân tích ở trên và đánh giá, sửa lại bài viết IELTS writing task 2 dưới đây.

Đề bài: Some people say taxes should be spent on health care. Other ppl say that there are more important priorities for tax-payers' money. Discus both these views and give your own opinion.

Bài viết:

Some people say taxes should be spent on health care while others say taxes should be spent on other things. In this essay, I will discuss both views and give my opinion.

Today, there are a dramatic increase in the number of diseases such as respiratory diseases or infectious deseases . Supplying vaccines or treatments can be very expensive. If you only spend taxes on health care, those who are suffering from such deseases are unlikely to get the treatment.

On top of that, money should be spent on not only on health care but also on other things. People can invest money in education or transport system. If they do that, the society will improve better in terms of education and transportation. People will develop in a whole way.

In conclusion, I believe that the government should use tax-payers’ money to improve not only the healthcare services, but also the education and transportation system.

Nhận xét:

Bài viết

Nhận xét

Some people say taxes should be spent on health care while others say taxes should be spent on other things (1). In this essay, I will discuss both views and give my opinion (2).

Today, there are a dramatic increase in the number of diseases such as respiratory diseases or infectious deseases . Supplying vaccines or treatments can be very expensive (3). If you don’t (4) spend taxes on health care, those who are suffering from such deseases are unlikely to get the treatment.

On top of that (5), money should be spent on not only on health care but also on other things. People can invest money in education or transport system. If they do that, the society will improve better in terms of education and transportation (6). People will develop in a whole way. (7)

In conclusion, I believe that the government should use tax-payers’ money to improve not only the healthcare services, but also the education and transportation system.

(1): Lặp từ “taxes should be spent on”

(2): Mở bài chưa đưa rõ quan điểm

(3): Đoạn văn khó theo dõi nội dung chính do thiếu câu chủ đề, các ý chưa có sự kết dính do thiếu từ nối và từ thay thế.

(4): Sử dụng phong cách viết informal ( you, viết tắt)

(5), (7): Sử dụng từ sai ngữ cảnh ( lỗi inaccuracies)

(6): Các ý tưởng chưa được phát triển, đoạn văn chưa có sự diễn tiễn (progression)

Kết bài đã đáp ứng được đúng chức năng của một bài luận.

 Bài sửa:

People hold different views about how taxes should be spent. While it is true that health care should be invested in, I would argue that the government should also allocate financial resources to other priorities.

On the other hand, it goes without saying that a certain amount of tax money has to go to healthcare services. Today, there is a dramatic increase in the number of severe diseases for which vaccines and treatments are believed to be costly to supply. For example, the spread of Covid-19, an infectious disease, has led to the deaths of millions of people since 2019. Without assistance from the tax system, hospitals tend to find difficulties in providing patients with treatment facilities and remedies.

On the other hand, I believe that there are more priorities that the government could invest money in. First, the transportation system needs to be upgraded to alleviate the traffic jams. This can be done by widening narrow public roads, building new highways, or educating people about using private vehicles. Without the government's financial support, transportation infrastructure is unlikely to be improved. Second, education is another factor that nations should take into account. When facilities at schools are improved, teachers are provided with training courses and more schools are built, the future workforce is believed to be highly skilled and educated. This, without a doubt, can contribute to the development of a nation's economy.

In conclusion, I believe that the government should use tax-payers money to improve not only the healthcare services but also the education and transportation system.

Kết luận

Như vậy, thông qua tổng hợp và nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một góc nhìn toàn cảnh về các yếu tố cần xem xét trong quá trình viết bài văn học thuật. Qua đó, người viết có thể ứng dụng vào quá trình tự đánh giá và tự sửa bài viết IELTS writing task 2 của mình cùng với việc nghiên cứu tiêu chí chấm thi.

Tài liệu tham khảo:

Swales, J. D., and Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students. University of Michigan Press, 2012.

Writing Task 2: Band Descriptors (P Ublic Version). https://www.ielts.org/-/media/pdfs/writing-band-descriptors-task-2.ashx.

Examples of Cohesive Devices - British Council. https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/ielts_writing-_coherence_cohesion.pdf.

Turner, Alex. “Logical Order: The Organization of Ideas in an Essay.” wr1ter.Com, 27 Dec. 2021, https://wr1ter.com/logical-order.

Tham khảo thêm ôn thi IELTS tại trung tâm ZIM Academy để được hướng dẫn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và có một lộ trình học cá nhân hóa tối ưu nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity