IELTS Practice Test 1 - Đề thi thử IELTS mẫu số 1

Số lượt làm: 534

IELTS Practice Test 1 - đề luyện tập IELTS dành cho thi sinh chuẩn bị thi muốn tập dượt làm quen với bài thi IELTS. Đề thi được ZIM biên soạn mô phỏng sát với đề thi thực tế với độ khó tương đương. IELTS Practice Test đã được ZIM sử dụng trong nhiều đợt thi thử IELTS tại ZIM với hơn 1.000 thí sinh và nhận được nhiều feedback đánh giá cao về độ chân thực của đề thi.

Bấm vào kỹ năng bên dưới để bắt đầu làm bài.

Listening

Reading

Kết quả làm gần đây:

Bạn cần đăng nhập để lưu lại kết quả.

Đang lấy dữ liệu...
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...