Reading Keywords for Cambridge IELTS 13 - Từ vựng quan trọng IELTS

Reading Keywords for Cambridge IELTS 13 – Phương pháp hiệu quả cho bài thi IELTS Reading.

Chủ biên: Thầy Đỗ Nguyễn Đăng Khoa

Reading Keywords for Cambridge IELTS 13, cuốn tài liệu là tinh hoa chất xám của đội ngũ chuyên môn của Anh ngữ ZIM. Tài liệu là tổng hợp tất cả các từ vựng quan trọng nhất trong phần bài đọc của cuốn luyện đề IELTS Cambridge 13.

Phần luyện tập với đa dạng các dạng bài tập sẽ giúp người học nhớ từ vựng lâu hơn và biết cách vận dụng các từ vựng vừa học cho kĩ năng IELTS Writing.

Mọi người cùng download và chia sẻ cuốn tài liệu này nhé!

Reading Keywords for Cambridge IELTS 13: Download

Backup: Google Drive