cambridge-english-ielts-12-de-thi-thu-ielts-tu-cambridge-2017

Cambridge English IELTS 12 - Đề thi thử IELTS từ Cambridge 2017

(0)
Tuyển tập đề thi Cambridge IELTS 12

SKU:

Cam12

Categories

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Cambridge English IELTS 12

IELTS Cambridge được xuất bản bởi trường Đại học Cambridge với phiên bản đầu tiên vào năm 1996. Bộ sách cập nhật xu hướng mới nhất của đề thi IELTS, Cambridge English IELTS 12 là cuốn thứ 12 trong 16 cuốn được Nhà xuất bản Cambridge phát hành hàng năm. Nội dung sách:

  • Mỗi cuốn sách sẽ chứa 4 bài test theo độ khó và xu hướng đề thi từng năm.

  • Sau mỗi bài test đề có đáp án và audioscripts ở cuối sách để giúp bạn kiểm tra đáp án cũng như là đo trình độ hiện tại của mình.

  • Mỗi cuốn sách sẽ được cung cấp audio phục vụ cho bài thi Listening

  • Sách cũng cung cấp các bài mẫu Speaking và Writing để bạn tham khảo.

Đánh giá sản phẩm