cambridge-english-ielts-17-key-and-explanation-giai-thich-chi-tiet-dap-an-cambridge-ielts-17

Cambridge English IELTS 17 - Key and Explanation - Giải thích chi tiết đáp án Cambridge IELTS 17

(0)
Phân tích và giải thích chi tiết đáp án của từng câu hỏi trong Cambridge IELTS 17

SKU:

Cam17KE

Categories

Tags

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Cambridge IELTS 17 tài liệu là tài liệu cung cấp đề thi thực tế những năm gần đây giúp thí sinh có trải nghiệm và hiểu được cách thức ra đề IELTS. Năm 2022, Nhà xuất bản Cambridge đã phát hành cuốn sách Cambridge IELTS Vol 17 cập nhật một số xu hướng ra đề thi IELTS Academic. Giống như các phiên bản trước, cuốn sách vẫn chỉ có đáp án mà không bao gồm việc giải thích chi tiết cách chọn đáp án, định hướng làm bài và những phân tích làm bài.

Cambridge IELTS 17 Key & Explanation là tài liệu do ZIM biên soạn cung cấp các phân tích và giải thích chi tiết đáp án của từng câu hỏi các đề thi trong Cambridge IELTS 17, đưa ra phương hướng giúp người đọc xử lý các câu hỏi tương tự, từ đó tránh được các lỗi sai và nâng cao điểm số.

Nội dung:

  • Hướng dẫn và giải thích chi tiết câu trả lời phần thi Nghe và đọc từ khóa phân tích thông tin trong câu hỏi để xác định câu trả lời ở vị trí

  • Bài mẫu band 7+ cho phần thi Writing Task 1 và Task 2 kèm theo giải thích từ vựng

  • Mẫu trả lời cho cả 3 phần trong bài thi Nói kèm theo từ vựng theo chủ đề

Đánh giá sản phẩm