cambridge-ielts-12-key-and-explanation

Cambridge IELTS 12 - Key and Explanation

(0)
Giải thích chi tiết đáp án Cambridge IELTS 12

SKU:

CamK12

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Cambridge IELTS 12 Key & Explanation là tài liệu do ZIM biên soạn nhằm phân tích và giải thích chi tiết đáp án của từng câu hỏi trong các đề thi của cuốn Cambridge IELTS 12, đồng thời đưa ra phương hướng giúp người đọc xử lý các câu hỏi tương tự, từ đó tránh được các lỗi sai và nâng cao điểm số.

Nội dung sách:

  • Hướng dẫn và giải thích chi tiết câu trả lời phần thi Nghe và đọc từ khóa phân tích thông tin trong câu hỏi để xác định câu trả lời ở vị trí

  • Bài mẫu band 7+ cho phần thi Writing Task 1 và Task 2 kèm theo tích từ từ

  • Mẫu trả lời cho cả 3 phần trong bài thi Nói kèm theo tích từ

Đánh giá sản phẩm